Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Tilbud om ugentlig kviktest på vej

Social

13/1/21 9:37

Theis

Ansatte på en lang række sociale tilbud bliver nu tilbudt kviktest for COVID-19. Formålet er at beskytte sårbare mennesker og personalet på socialområdet.

Personalet på visse sociale tilbud bliver nu tilbudt ugentlige test for COVID-19.

Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL har nemlig indgået aftale om at tilbyde kviktest til personale på sociale tilbud, hvor der bor eller opholder sig særligt udsatte mennesker. Det vil for eksempel sige tilbud for mennesker med psykisk eller fysisk handicap, døgntilbud for børn og unge og herberger for hjemløse.

Kommunerne er netop nu i gang med at tilrettelægge forløbet, så der mindst en gang om ugen kan udføres kvikteste på sociale tilbud overalt i landet.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag er glad for, at der nu tages hånd om beboere, brugere og ansatte på sociale tilbud.:

"Det er utroligt vigtigt, at vi passer på vores mest sårbare, som risikerer at blive alvorligt syge af COVID-19. Samtidig skal vi beskytte de mennesker, der tager sig af dem. Medarbejderne på tilbuddene gør en kæmpe indsats for at hjælpe andre, og det er svært at holde afstand, når man f.eks. skal hjælpe med personlig pleje eller give omsorg til et menneske i nød." 

"Smittetrykket er fortsat højt, og jeg hører fra flere organisationer, at mange ansatte er bekymrede for at smitte dem, de skal passe. Med aftalen beskytter vi mennesker, som ville blive særligt hårdt ramt af COVID-19, og samtidig kan ansatte på tilbuddene forhåbentligt føle sig lidt tryggere i hverdagen,” siger Social- og indenrigsminister Astrid Krag

Gælder både private og kommunale samt selvejende

"Medarbejderne på landets botilbud arbejder hver dag med udsatte borgere, som er i særlig risiko for et alvorligt forløb med covid-19. Derfor har der også været et stort ønske blandt personalet om at have den ekstra tryghed, det giver at blive testet regelmæssigt. Jeg er derfor glad for, at vi nu har fået lavet en aftale om, at de private testudbydere kommer ud til landets botilbud og kviktester personalet," siger KL's formand Jacob Bundsgaard

Ordningen gælder både kommunale, private og selvejende sociale tilbud og er ikke et krav, men et tilbud til personalet. De første medarbejdere er allerede tilbudt kviktest, og ordningen vil blive rullet yderligere ud i den kommende tid.