Vesselbo: Socialkrisen bør være borgerlig mærkesag

Venstres socialordfører er socialt indigneret over socialkrisens udvikling og tilstand. Eyvind Vesselbo (V) efterlyser mere politisk interesse og peger på, at økonomi fylder for meget, når det handler om borgere, der mister hele deres livsgrundlag.

“Det vi ser med socialkrisen er ikke i orden, og det bør være en mærkesag for blå blok, for det handler om mennesker, der ikke har en chance i systemet. Det er min helt klare overbevisning, at hele blå blok burde markere sig stærkere i forhold til socialkrisen. Det handler jo om mennesker, og vi har da i Venstre altid sagt mennesket før systemet.”

Det siger kultursociolog og socialordfører Eyvind Vesselbo (V) efter DenOffentlige.dk’s mange artikler om socialkrisen. Han har siddet i Folketinget siden 2001 og er medlem af Byrådet i Gentofte, hvor han også er viceborgmester. Fra begge poster har han fulgt debatten om velfærdsmodellens fremtid mens han i Folketinget har deltaget i reformproces efter reformproces og som lokalpolitiker oplevet, hvordan socialkrisen har slået rod. Samtidig har området haft hans personlige interesse gennem mange år.

“Gennem de mange reformer af kontanthjælp, fleksjob, førtidspension og så videre har vi marginaliseret nogle grupper i samfundet alene med en økonomisk tilgang. Det er helt skævt, at vi alene retter systemet ud fra en ydelsestænkning, for det er helt andre faktorer, der spiller ind for de mennesker, der er udsat,” mener Eyvind Vesselbo.

Den sociale modstandsbevægelse

Velfærdsmodellen er under forandring. Staten bliver styrket og samfundet klemt. Det har fået flere og flere til at samle sig i protest. Vi kalder det den sociale modstandsbevægelse, som mobiliserer mennesker i protest mod konkurrencestatsreformer og i kamp for at bevare og styrke samfundet. De drømmer om velfærdssamfundet. 

Læs mere her

Forværrer situationen

Han ønsker at dreje fokus væk fra økonomi - ikke fordi, der skal tilføres flere midler til områderne - men fordi velfærdsmodellen fejler i sine forsøg på at aktivere nogle udsatte grupper og holde andre fra at blive udsatte, når de rammes af en livskrise.

“Socialkrisen er blevet mere markant de seneste par år. Mange af de mennesker, der rammes, har ikke økonomi som den største udfordring i deres liv, men med de seneste reformer og systemets måde at agere på bliver økonomi lagt til som endnu en udfordring,” mener Vesselbo.

Dermed lægger velfærdsstaten nye udfordringer oven på nogle, der i udgangspunktet er langt værre, mener socialordføreren.

“Vi taler om mennesker, der kæmper med alvorlig sygdom eller på anden måde fuldstændig har mistet deres liv. Man har fuldstændig glemt den sociale indignation, som vi ellers har været så gode til at enes om og holde fast i med velfærdsmodellen. Det er kørt fuldstændig over i et økonomisk perspektiv, der bare glemmer alle mulige andre aspekter,” siger Vesselbo.

Politikeren, der er uddannet kultursociolog og i årtier har interesseret sig for socialområdet, meddelte for nylig, at han stopper i politik ved det næste folketingsvalg, og træder ud af lokalpolitik i Gentofte når perioden udløber 31. december i år.

 

Lukker sig om sig selv

Han vil bruge mere tid på at gøre en indsats derude, hvor mennesker skal få tingene til at fungere, og hvor man frit kan sige sin mening.

“Det kikser simpelthen. I stedet for alle de her mekaniske justeringer bør man tage fat om nældens rod, men det er utrolig svært, fordi hele systemet lukker sig om sig selv. Lige fra herinde på Christiansborg gennem hele systemet og ud til den enkelte borger, der aldrig har en chance for at klare sig i systemet.”

“Der er etableret en systemisk sandhed, hvor det er komplet umuligt, at agere anderledes end systemet, som per automatik mener, at det altid gør det rigtige. Det er lige fra kommunen, som handler efter regler og cirkulærer og henviser til ankestyrelsen, som igen henviser til ombudsmanden som så kan afvise, fordi sagen har været hos ankestyrelsen. Det er en ond cirkel som passiviserer enhver, der ikke passer ind i de forudbestemte rammer og regler,” mener Vesselbo.

Læs også

Patientforeninger: Vi er nødt til at slå kommunerne i hovedet

Interview med Stig Langvad, Nadia Buchard og Leif Vestergaard Pedersen

Derfor har artiklerne om den sociale modstandsbevægelse Klemt heller ikke overrasket Vesselbo, der roser initiativtagerne og deltagerne i besvægelsen. Han er dog indigneret over, at der er opstået et dobbelt socialsystem, hvor udsatte borgere skal søge professionel rådgivning for at klare deres sager med det offentlige.

For nylig skrev DenOffentlige.dk om, hvordan dette dobbelte socialsystem er fuldstændig ureguleret, og dermed inviterer til snyd og sjusk. Også det er Vesselbo godt gammeldags socialt indigneret over.

 

Private rådgivere - dobbelt socialsystem

“Det mindste man kan gøre er at sikre, at der er en form for autorisation eller certificering af de rådgivere, som borgerne kan vælge imellem. Det er da helt tosset og fuldstændig urimeligt, at der er et ureguleret marked, hvor det er tilfældigheder, der afgør om en borger får en god eller dårlig privat rådgiver,” siger Vesselbo, der er særligt opmærksom på, at mange mennesker slet ikke har pengene til professionel rådgivning.

“Det gør det endnu værre, at der her er et marked, hvor rådgiveren er borgerens sidste udvej, så hvis han så bliver snydt har man ikke andre udveje,” siger Vesselbo.

“Med den sociale modstandsbevægelse Klemt og de mange forskellige netværksgrupper, der er opstået rundt omkring i landet er der tale om mennesker, der forenes i følelsen af uretfærdig behandling. Det er det værste udgangspunkt for mobilisering man kan forestille sig, for uretfærdighed medfører afmagt og derfor bekymrer det mig meget, hvad det her kan ende med,” siger Vesselbo, der politisk vil rejse sagen om ureguleret marked for private rådgivere.

 

Emneord: Socialkrisen, Socialordfører, Eyvind Vesselbo, Venstre, Christiansborg, Klemt, Social indignation, Social modstandsbevægelse, Chefredaktør Nick Allentoft
Samfundssind v. Nick Allentoft på DenOffentlige.dk Tidligere stifter og chefredaktør på DenOffentlige.dk....
Aktivitet: Artikler: 88 | Kompetenceområder: 7

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 30.10.13 Jimmy Pedersen
  Interessant

  Så nu vil V gå ind for at alle syge reelt set kommer i ressourceforløb og derved afklaring ? Eller er intentionen stadig at lade syge forblive på KH hvor de syge nu bliver straffet for at kende en rask med den nye grundlovsstridige lov omkring Gensidig forsørgerpligt for samlevere ?

 • 23.10.13 Gry Rambusch
  Eyvind Vesselbo

  ENIG, godt brølt Eyvind V - Vismanden har forstået at adressere de udfordringer vi står overfor i det sociale system. Et ensomt hverv kalder du det Eyvind, som politiker at kæmpe for børn og familiernes rettigheder på borgen. Kun du har virkelig forstået, at der er stor finansiel og menneskelig gevinst at hente ved at lave et paradigmeskifte. Du har min fulde opbakning, stærkt at mane til omtanke for vores værdier. TAK! Du vil blive savnet når ikke du stiller op næste valg som udmeldt. Det gør mig trist. God vind!

 • 23.10.13 Christian Hjerup
  Sagsbehandlerens solidaritet?

  De kommunale og administrative fortolkninger, især omkring de nye reformregler, er som jeg ser det, den største hindring for en fair sagsbehandling i forhold til borgerne. Sagsbehandlerne er jo primært selv ansatte, og vil naturligt være underlagt arbejdsgivernes forventninger til deres ageren.
  Under disse vilkår er det svært at forestille sig at et flertal af disse ikke køber præmissen og primært handler efter forvaltningernes fortolkninger? Lige så svært som at forestille sig som at en bankrådgiver ikke i første linje handler i bankens interesse.
  Borgerrettigheder bliver herved underordnet kommunale og forvaltningsmæssige formuleringer, sparekrav og især fejltolkninger. Tolkninger som virker modsat reformernes (enig eller uenig) hensigter. Der føres dog ingen kontrol fra ministeriernes side, med om regler og intentioner bliver overholdt af kommunerne - i praksis.
  Politikken er snarere, at kommunerne går til grænsen og mange gange over, i deres spareiver. På bekostning af mange tusinde borgeres retssikkerhed. Mantraet er blevet: hellere acceptere en uendelig sagsbehandling, praktikker på praktikker uden reel afklarende virkning, lægekonsulenters "undersættelser" af undersøgelsesresultater og speciallægeerklæringer, ankenævnsforløb og slutteligt ombudsmandsvurderinger?
  Borgeren blir' som oftest den lille i dette urimelige spil og omkostningerne, menneskeligt, helbredsmæssigt og økonomisk er alt for store og det virker ikke rimeligt at skulle bruge eller skulle vi sige misbruge systemet på denne uhensigtsmæssige måde.
  Hvis der skal fattes om nældens rod, må vi nødvendigvis omfortolke sagsbehandlernes rolle og gøre dem uafhængige, autoriserede, ansvarlige og neutrale i deres arbejdsrum.
  Tilknytningen til primært den ene part (deres arbejdsgivere) fungerer ikke og kan aldrig gi' et for borgeren rimeligt udkomme.
  Løsningen må derfor være at sagsbehandlerne (socialrådgiverne) får deres oprindelige rolle tilbage og får det nødvendige arbejdsrum generobret...
  Hvordan? Der må udarbejdes en model for ansættelse i samfundet, som tilsikrer fuldstændig neutralitet og uafhængighed og ansættelsen bør ske i et eget organ, som staten (os alle) opretter og finansierer.
  Hvis vi fortsætter som hidtil, vil vi inden for en overskuelig årrække kunne se øget social uro, flere borgere uden tag over hovedet og en kæmpemæssige restgruppeproblematik.
  Og vi har råd, vi har faktisk ikke råd til at lade være...

 • 22.10.13 Peter Hansen
  Pas på Eyvind Vesselbo! Tæl til 3.

  Trist du forlade Folketinget. Du tilhører den type af politikere jeg altid har lyttet til, om ikke enig i alle dine synspunkter.

  Men privat betalt socialrådgivning imod kommunernes noget blakkede ry samt en form for autorisation vil jeg kommenterer, da du skriver:

  citat "Det mindste man kan gøre er at sikre, at der er en form for autorisation eller certificering af de rådgivere, som borgerne kan vælge imellem. Det er da helt tosset og fuldstændig urimeligt, at der er et ureguleret marked, hvor det er tilfældigheder, der afgør om en borger får en god eller dårlig privat rådgiver." citat slut

  Her vil jeg opfordre til at tælle til 3, før du beslutter dig for hvilken mening du skal have. Den private socialrådgiver, som efter min mening er hetzet væk fra denoffentlige.dk, og der omtales mange steder pt, har hjulpet mange mennesker. Uden autorisation. Om han ikke har kunne drive selve forretningen til alles tilfredshed, kan jeg ikke udtale mig om.

  Men privatbetalt socialrådgivning, er en betændt byld, som ikke skulle være nødvendig. Denne byld skylde nogle få kendsgerninger bla at de kommunale sagsformidlere, sagsbehandlere eller socialrådgivere IKKE overholder den lovgivning bla du har vedtaget i Folketinget. Det er et faktum.

  Du nævner en form for autorisation. Til hvem? Kun de private socialrådgivere? Eller også de politiske kommunalbestyrelsesmedlemmer der også i deres fritid formidler privat socialrådgivning? Samtidig med at de er politikere i kommuner der IKKE overholder den lovgivning, som du bla har vedtaget i Folketinget? Det er et faktum. Kan du se paradokset?

  Autorisation til socialrådgivere, private som kommunale?

  Ja, naturligvis. Hvorfor? Fordi, at kommunale socialrådgivere kan i dag bryde lovgivningen, adskillige gange, helt uden konsekvens.

  Autorisation? Ja, naturligvis således at embedsmænd, forvaltningschefer eller kommunaldirektører mister retten til at presse disse socialrådgivere til at bryde den lovgivning, du har fastsat. Socialrådgivere skal ikke presses af andre embedsmænd der laver en kommunes budget, til politikernes tilfredshed, som det primære mål.

  Det er desværre et faktum, ellers havde Dansk Socialrådgiverforening ikke set sig nødsaget til at udlevere en bog til deres medlemmer "Nej, til lovbrud" hvordan skal du forholde dig til ulovligheder?


  Tænk bare på de sidste modbydelige sexmisbrugte børnesager vi har haft, Rebild, Esbjerg, Tønder med flere, hvor kommunen fik adskillige henvendelser fra politi, lærer, naboer, pædagoger og andre ansvarlige, uden at der blev grebet ind. Ingen påtog sig det personlige ansvar. Gulvet ved håndvasken var godt slidt.

  Har du tænkt over hvorfor samfundet kræver at håndværkere der installerer rør til afledning af de menneskelige efterladenskaber skal være udført af VVS-AUT-Kloakmester? De skal stå personligt til ansvar over for lovgivningen, som du har vedtaget.

  Men den kommunale socialrådgiver kan få udleveret nok så mange foto af politiet, som dokumentation på at der er noget galt i en familie, uden at påtage sig dette ansvar.
  Samme socialrådgiver har retten, magten til at udskyde eller fremme en §50 børneundersøgelse med store konsekvenser i begge retninger.

  En kommunal socialrådgiver har magten til at fjerne en borgers forsørgelsesgrundlag, lovligt eller ulovligt. Helt uden konsekvens.

  Du er dig naturligvis bevidst om, at i områder i Danmark har vi fejl i 95% af afgørelserne, hvor kontanthjælp fjernes fra en borger? Jeg skrev 95%. Helt uden konsekvens for den der laver disse fejl.

  Derfor er jeg 100% enig i at danske socialrådgivere skal være statsautoriserede med personligt ansvar over for lovgivningen, som Folketinget vedtager.

  Held og lykke med din nye fremtid.

  Bedste hilsner

  Statsautoriserede flymekaniker med personligt ansvar.

  Bilag.
  http://www.k10.dk/showthread.php?t=19235 som jeg håber du vil studerer nærmere

 • 22.10.13 Allan Munkholm
  Et af resultaterne på

  Lyder alt samme meget godt Eyvind Vesselbo men når vi nu folk er så langt ude i tovene er der ikke meget tillid tilbage hos folk, og når man så ligeledes på Facebook kan se at der dukker grupper op som magter at gøre den forskel som "systemet" skulle have gjort (og stor respekt for dem) - ryster man i sine grundvolde,

  Måske hr. Vesselbo skulle tage sig et kig på følgende link, til en side som der ikke burde være behov for i dette såkaldte velfærds samfund, men som har min fulde respekt.

  https://www.facebook.com/groups/653306584702682/

  Er desværre bange for det ikke bliver den sidste gruppe man kommer til at se som forsøger at tage kampen op til fordel for dem på gulvet, men håber da ovenstående ikke kun er tom valgsnak.

 • 22.10.13 Ole Jakobsen
  Kryster

  Er det ikke temmelig kryster agtigt, at komme med en advarsel mod den politik, han selv har været med til at føre og stemt for, når det ikke længere har en politisk konsekvens for ham.

  Hvis han virkelig mener det, hvilket man må betvivle på det stærkeste, så må han lægge handling bag sine ord og bevise, at han ikke bare er på stemmefiskeri, for at indhente det, som Lars Løkke Ramussen's skattefrås har kostet i stemmer.

 • 22.10.13 Torben Krogh
  "Pjat"

  Nu ikke al det klynk! Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har gentagne gange fremmumlet sit mantra om, at hvis folk bare kommer ud at arbejde, så, "Vupti", så er de raske. Så lad os nu se realistisk på det her...
  Hvis arbejde er sundt, så giv det til de syge, sagde Sammenslutningen af Bevidst Arbejdssky Elementer engang. Det er det, Mette F. bygger videre på, og det skal hun da have ros for (ironi kan forekomme).

 • 22.10.13 Lars Pedersen
  Hatten af

  Hatten af for dig Vesselbo Endlig en politiker der kan se at det er ved at være helt galt i Danevang, og taler de svages sag og så endda en fra blå blok. Ærgeligt du stopper i politik..

 • 22.10.13 Susanne Riis
  En sammenligning

  Jeg vil tillade mig at drage en parallel til The Great Irish Famine, hvor en million irere døde af sult.....det sociale system i Danmark bevæger sig i den retning, men magthaverne vender det blinde øje til......der er stadig flere danskere som står uden indkomst eller med så lille husstandsindkomst at uanset hvad de gør, så rækker det ikke til de mest basale udgifter.....folk som er så syge - og aldrig bliver raske - at de ikke kan skaffe sig forsørgelse ved egen hjælp på arbejdsmarkedet.....

 • 22.10.13 V. U. Mikkelsen
  Syg i det kommunale...

  Afmagt flår familier fra hinanden - de kæmper en brav men forgæves kamp for at overleve - alligevel ender de med at gå fra hus og hjem - og i hvor mange familier opstår der ikke flere syge.... min søn har stået model til mit sygeforløb siden han var 8 år - nu er han 19år.... han har nu en dokumenteret diagnose: Usocialiseret adfærdsforstyrrelse - den mest alvorlige med den dårligste prognose - Fordi mor bare altid havde ondt og ikke havde overskud til ret meget... og når han kom fra skole og mor lå syg (nærmest bevidstløs) i 3 dage alt for ofte..............alt for mange skuffelser - alt for meget svigt - Den yngste jeg har er 8år nu !!!!!!!! hvordan klarer hun det ????? Det er hvad vores børn/familie risikerer - ikke alle er stærke.
  Vi har levet af lån i huset i 10 mdr. nu - til Januar er der ikke mere at komme efter - så går det for alvor ned af bakke - huset skal sælges hvis det kan sælges - og nok ikke uden underskud...11 år siden min nedsatte funktionsevne indtraf - sygemelding, operation, arbejdsprøvning, rivalidering i 4 år 2004 -2008, afklaret på competance center i 2006 (arbejdsnorm på 10%) - måtte af økonomiske grunde ty til arbejdsmarkedet igen i 2009 - 2012 med mange mange sygedage.... sygemeldte mig aug. 2012 - tvangs raskmeldt efter 3 mdr. trods flere dokumenterede gener... nu starter møllen forfra.....der er intet at byde hverken børn eller mand........DEN HOLDER IKKE - ALT FOR MANGE ER HÅRDT RAMT....

 • 22.10.13 Anna Poulsen
  Brøkpension

  Væk med brøkpension, en legaliseret forskelbehandlig, som helt smadre syges folk liv

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også