Socialøkonomisk skandale i Aarhus: Kommunen advaret i flere år

Kendt socialøkonomisk café anklages for misbrug og snyd. Aarhus Kommune har fået flere advarsler gennem årene, men accepterede virksomhedsejerens forklaringer. Det afslører TV2 Østjylland.

Video fra TV2 Østjylland herunder.
 
Allerede for fire år siden slog Favrskov Kommune alarm ved at sende en advarselsmail til Aarhus Kommune. De fik så mange klager fra de psykisk sårbare borgere, som de sendte ned til den prisbelønnede socialøkonomiske virksomhed Café Kaffegal, at de valgte at afbryde samarbejdet. Men den mail fik ikke Aarhus Kommune til at gøre det samme. Det gjorde Aarhus Kommunes egne bekymrende trivelsundersøgelser heller ikke.
 

Få overblik fra DenOffentlige

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

Og opsigtsvækkende nok ej heller de klagemails, som Aarhus Kommune har modtaget fra cirka en tredjedel af alle de skånejobbere, der har været sendt til Kaffegal. Det viser en aktindsigt, som TV2 Østjylland har fået.
 
- Der må være en stor skraldespand med alle de her klager, siger Mette Wuns Pedersen til TV2 Østjylland. Hun er en af de 13 tidligere medarbejdere, der nu står frem og fortæller om massive problemer med arbejdsmiljøet på Café Kaffegal, som ellers skulle hjælpe psykisk sårbare med en tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
- Nogen må ikke tage de folk, der har klaget, alvorligt. Jeg klagede også, og jeg fik at vide, at jeg bare skulle sørge for at komme mig ovenpå mit stress, og så skulle de nok tage sig af resten. Men der sker jo ingenting, fortsætter hun.
 
Flere af borgerne, der har været i økonomisk støttede ansættelser på Café Kaffegal, oplyser til TV2 Østjylland, at de har oplevet massive svigt, som de mener, har gjort dem mere syge, end de i forvejen var.
 
TV2 Østjylland har fået aktindsigt i alle klager, som Aarhus Kommune har modtaget. Og der tegner sig et billede af, at klagerne kommer jævnligt. Blandt andet følgende fra marts 2017, hvor virksomhedskonsulent på Jobcentret, Maria Overgaard, noterer:
 
”Borgeren ringer grædende ind til jobkonsulenten. Idet hun er frivillig på Café Kaffegal og planen er, at hun skal ansættes i et løntilskudsjob. Borgeren skal lave kontorarbejde og vedligeholde caféens hjemmeside. Brian Sørensen havde anvist hende en barstol at sidde på. Dette havde borgeren fået ondt i ryggen af. Da hun bad om en anden stol, var Brian Sørensen, ifølge borgeren, blevet meget vred på hende, og hun havde ikke sovet om natten og vil ikke tilbage til stedet. Da jeg ringede til arbejdsstedet, og fortalte, at borgen var blevet ked af det, så var reaktionen, at så var borgeren for sårbar til at arbejde på caféen.”
 
Men det er langt fra kun borgere, der har forsøgt at råbe Aarhus Kommune op. For fire år siden advarede en jobkonsulent fra Favrskov Kommune både rådmand og Socialforvaltningen i Aarhus Kommune mod at samarbejde med virksomheden.
 
I mailen beskriver Favrskov Kommune, hvad deres borgere har fortalt om arbejdsforholdene til deres sagsbehandlere.
 
”Arbejdsgiver overfuser medarbejderne i kollegaers påhør. Det er et kæmpe kaos, og der ikke struktur eller styr på tingene”, skriver en sagsbehandler på baggrund af samtaler med borger, mens en anden skriver:
 
”Hun fortæller, at alle folk er bange for Brian, at der ikke åbenhed overfor svagheder. Brian kører psykisk på sine medarbejdere og ignorer medarbejdere, der ikke udfører deres arbejde tilfredsstillende.”
 
De historier får Favrskov Kommune til at tilbyde alle deres borgere at stoppe på arbejdspladsen med øjeblikkelig virkning.
 

Det gik kaffegalt i Aarhus

Læs alle artiklerne om Cafe Kaffegal skandalen her. TV2 Østjylland står bag afsløringerne.

Resultatet bliver, at syv ud af 11 borgere vælger at stoppe på grund af de dårlige arbejdsvilkår.

- Det, vi hørte fra borgerne var, at der var stort psykisk pres på dem. Som borger i fleksjob kan man ikke arbejde som alle andre, og derfor er der nogen fysiske og psykiske skånebehov. Det, vi oplevede var, at virksomheden ikke var i stand til at tage hensyn til de skånebehov, som borgerne havde brug for, siger beskæftigelseschef i Favrskov Kommune, Anita Jensen.
 
Undersøgelsen fra Favrskov Kommune får Aarhus Kommune til at sætte gang i deres egen undersøgelse.
 
17 borgere, der på daværende tidspunkt er ansat eller nyligt fratrådte, bliver interviewet om oplevelserne.
 
- Jeg blev selv ringet op i 2014 af en fra Aarhus Kommune, som spurgte ind til skånehensyn nede på Kaffegal. Jeg fortæller hende, at der ikke nogen skånehensyn nede på Kaffegal, og jeg fortæller, hvor dårlige folk bliver af at være nede på Kaffegal, og hun lover mig, at der kommer til ske noget, siger Maybritt Nielsen, der er tidligere medarbejder på Café Kaffegal.
 
Undersøgelsen tegner et billede af større problemer med arbejdsmiljøet. I vurderingen skriver Aarhus Kommunes jobcenterchef Jes Holmgaard til beskæftigelseschef Vibeke Jensen:
 
”Bekymringen er blevet yderligere forstærket, og jeg anser det for meget betænkeligt, at forvaltningen uændret fortsætter samarbejdet med virksomheden om økonomisk støttede ansættelser med de nu konkret fremsatte oplysninger om belastende arbejdsmiljømæssige forhold fra den langt overvejende del af de støttede ansatte.”
 
Men i stedet for at stoppe samarbejdet med Café Kaffegal, vælger Aarhus Kommune at fortsætte samarbejdet. Organisationen bag Kaffegal får overbevist kommunen om, at de har styr på problemerne, og samtidig advarer de om, at det vil få store konsekvenser for de ansatte, som de har, og som er glade.
 
Derfor vælger kommunen at indgå et såkaldt 'tættere samarbejde' med virksomheden. De udpeger en særlig socialrådgiver, der skal samarbejde med Kaffegal og følge op på ansættelserne.
 
- Der er jo det hensyn til, at der er rigtig mange førtidspensionister, der rigtig gerne vil ud på arbejdsmarkedet igen, siger Vibeke Jensen, der beskæftigelseschef i Aarhus Kommune.
 

Læs om socialkrisen

Vi har skrevet om sygdomsramte og klemte borgere i systemet gennem lang tid.

Læs vores tema om socialkrisen, hvor en lang række artikler er samlet. 

I de efter følgende to år kommer der fortsat løbende klager. I 2016 bliver kommunen dog endnu en gang gjort opmærksom på problemerne, da en gruppe på 20 borgere henvender sig til kommunen. I referat af mødet skriver kommunen:

”Klagegruppen oplever, at Brian Sørensen laver alliancer med ansatte og holder andre udenfor. Hvordan man i starten kan være ganske populær for med tiden at blive frosset ud. Det opleves ligeledes, at Brian udnytter, at medarbejderne er psykiske sårbare, og på ingen måde formår at tage hånd om de ansatte og de skånebehov, de behøver.”
 
- Her begynder der jo, at tegne sig endnu et endnu tydeligere billede, og dér bliver ledelsen jo kaldt ind, siger beskæftigelseschef i Aarhus Kommune, Vibeke Jensen i dag.
 
Mens borgerne endnu en gang fortæller om meget alvorlige oplevelser, vælger folkene bag Café Kaffegal at fremlægge deres egen trivselsundersøgelse, men det giver kommunen umiddelbart ikke meget for.
 
- Jeg tror, at det fra Kaffegals side var et forsøg på at sige, at det går godt. Men for mig var det et faresignal, fordi de var så positive overfor deres egen virksomhed, når der nu var klager, siger Vibeke Jensen.
 
Aarhus Kommune vælger nu at sætte hele samarbejdet på stand-by. De sender bud efter Arbejdstilsynet, og de indkalder Kaffegals ledelse til et nyt tilsynsmøde. Men det møde bliver aldrig afholdt, da caféens ledelse vælger ikke at møde op.
 
I stedet begynder Kaffegal at hive fat i politikere og andre, der kan hjælpe dem, og det får politikerne til at blande sig i slutningen af september 2016.
 
I en mail til beskæftigelseschef Vibeke Jensen skriver daværende formand for beskæftigelsesudvalget Hans Halvorsen (S), at han vil have forvaltningen til give en orientering til udvalget, selv om han mener, at forvaltningen handler rigtigt.
 
”Jeg ved også, at Brian (Brian Sørensen, daglig leder, Café Kaffegal red.) er god til at få en række talsmænd på banen for hans butik. Jeg ved derfor ikke rigtig om sagen for nuværende er god at tage op på et udvalgsmøde, men modsat kan den meget hurtigt ”eksplodere”, så vi skal have den. Kan du ikke sammen med ”kunde nr. 1” give det en tanke”, skriver han.
 
Hans Halvorsen afviser, at han har sendt mailen for at påvirke forvaltningens behandling. Hvad der menes med 'Kunde nr 1', kan han i dag ikke huske. Det er ikke lykkedes TV2 Østjylland at få nogen af mødets deltagere til at oplyse, hvad der blev forelagt, eller hvorvidt der blev afgivet gode råd til forvaltningen.
 
Ikke desto mindre vælger Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune få dage efter den mail og to besøg fra arbejdstilsynet, hvor der ikke konstateres de store problemer, at lukke sagen.
 
- Vi fandt ikke, at vi havde mere at stå på end at kontrollere og rykke tættere på, men også sikre at de, der er glade, fortsat kan være dernede, forklarer beskæftigelseschef, Vibeke Jensen. Efterfølgende har de sendt yderligere ti borgere derned.
 
Arbejdstilsynet skriver i dag i en mail til TV2 Østjylland, at de ganske rigtigt har været på tilsyn, men at deres besøg udelukkende er et øjebliksbillede af situationen:
 
"Man kan konkludere, at Arbejdstilsynet på sit tilsynsbesøg ikke har konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer på virksomheden. Det betyder ikke, at man kan udelukke, at der kan være problemer på virksomheden, idet der altid er tale om et øjebliksbillede, når vi er på tilsyn på virksomheden."
 
Gruppen af klagere skriver endnu en gang til Aarhus kommune, hvor de indtrængende beder kommunen om at lytte til de informationer, medarbejdere kommer med.
 
De manglende reaktioner fra Aarhus Kommune får nu klagerne til at vælge at stå frem med navn, og de sender også dokumentation for deres oplevelser til kommunen.
 
”Kommunen skal vide, det er med stort mod, at gruppen står frem. De ønsker at blive hørt, og at forholdene skal frem i offentlighedens lys. Alt for mange har taget skade af at arbejde under Brian Sørensen.”
 
Gruppen beder om et møde med både rådmand, kommune og Kaffegal for at få talt ud om tingene, men det tilbud bliver afvist af kommunen.
 
Den seneste klage, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i, er fra december 2017:
 
”Jeg har fortalt på sidste møde omkring, at jeg har stress. Det er blevet meget værre, og jeg kan ikke længere ignorere de fysiske symptomer, fordi de hæmmer mig. Jeg har voldsom hjertebanken, følelsen af høj puls og åndedrætsbesvær”.
 
Der er i dag 15 skånejobbere på Café Kaffegal. Leder og direktør Brian Sørensen oplyser til TV2 Østjylland, at alle de ansatte er tilfredse.
 

 

Emneord: Socialøkonomiske virksomheder, Socialøkonomi, Socialøkonomisk strategi, Aarhus Kommune, Cafe Kaffegal, 130418
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 05.06.18 Elof Nellemann Nielsen
  Socialøkonomi – en vanskelig disciplin

  I seks artikler beskrives på DenOffentlige skandalen omkring den socialøkonomiske virksomhed Café Kaffegal. Her gengives flere af de pointer om arbejdsmiljøet på caféen og Aarhus Kommunes problematiske ageren i samarbejdet med den, som TV2 Østjylland prisværdigt afdækkede i en udsendelsesrække i marts 2018.
  Men der er i udsendelsesrækken to indslag, som også fortjener at blive fremhævet, og som ikke fremgår af artiklerne. Begge blev bragt d. 15. marts 2018.
  Det første indslag, som fortjener opmærksomhed, har fokus på, hvordan man forvaltningsmæssigt arbejder med socialøkonomi i Silkeborg Kommune. De udfordringer, som socialøkonomiske virksomheder kæmper med og de problematikker, som borgere ansat i socialøkonomiske virksomheder har med sig, er på lange stræk identiske i Aarhus og Silkeborg. Derfor kan nogle af problematikkerne fra Café Kaffegal også opstå i socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg. Men den forvaltningsmæssige tilgang er markant anderledes i Silkeborg Kommune. Beskæftigelseschef i Silkeborg Kommune Jørgen Haunstrup pointerer, at det til enhver tid er arbejdsgiverens ansvar, at sikre de ofte psykisk sårbare borgere, der er ansat, har ordentlige forhold. Men Silkeborg Kommune har taget en række initiativer, som skal understøtte socialøkonomiske virksomheder. Kommunen faciliterer et socialøkonomisk netværk, der mødes en gang i kvartalet og sparre sammen. Der er centralt placerede medarbejdere, som står klar med rådgivning til virksomhederne og Kommunen har samtaler med både virksomheden og den ansatte for løbende at tjekke arbejdsmiljøet. De socialøkonomiske virksomheder har således et tæt samarbejde med Kommunen.
  Det er nødvendigt, for socialøkonomiske virksomheder har nogle særlige udfordringer, fordi de har de sociale hensyn, som skal være i fokus i forbindelse med de borgere som de har ansat, samtidigt med de har almindelige økonomiske udfordringer. Det fremhæver lektor Esben Hulgård fra VIA University College, der samtidig påpeger, at Silkeborg Kommunes initiativer med netværksmøder, socialøkonomisk koordinator placeret i en stabsfunktion og løbende sparring og dialog med virksomhederne giver et tættere samarbejde. Dertil kommer, at Silkeborg Kommune i forsøgene på at lykkes med deres socialøkonomiske strategi også har et samarbejde på tværs af forskellige afdelinger i forvaltningen. Esben Hulgård fremhæver også den politiske bevågenhed på området som værende meget vigtigt. Blandt andet holder man hvert år en konference om Socialøkonomi og holder derved fokus på området og den socialøkonomiske strategi som Silkeborg Kommune søsatte i 2015.
  Det, at drive en socialøkonomisk virksomhed, der skal tage hensyn til både en social og en økonomisk bundlinje, er en svær disciplin. Og det giver udfordringer og problemer, som man har set det med Café Kaffegal i Aarhus. Men den måde man forvaltningsmæssigt har valgt at gribe det an på i Silkeborg Kommune, ser ud til på nogle områder at kunne være en inspiration for andre kommuner.
  Det er netop en af pointerne i det efterfølgende indslag i udsendelsen d. 15. marts. Her debatterer to medlemmer af Aarhus byråd socialøkonomi, Café Kaffegal og inspirationen fra Silkeborg Kommune.
  Gert Bjerregaard fra Venstre mener, at det man gør i Silkeborg med den meget tætte dialog mellem kommunen og virksomhederne er et eksempel til efterfølgelse. For det er den manglende dialog mellem kommunen, virksomheden og den sårbare borger, der er eller skal ansættes i virksomheden, der er gået galt i sagen om Café Kaffegal.
  Også Keld Hvalsø fra Enhedslisten mener, at flere af tiltagene i Silkeborg kan være inspirerende, f.eks. netværksdannelsen. Det tættere samarbejde skal udmønte sig i at Kommunen køber ydelser og tjenester hos socialøkonomiske virksomheder. Lige som kommunen kan facilitere et samarbejde mellem ordinære virksomheder og socialøkonomiske virksomheder. For, som også Esben Hulgård fra VIA University College fremhævede, så er det ifølge Keld Hvalsø svært, at drive en socialøkonomisk virksomhed, hvor man både har en social og en økonomisk bundlinje at tage hensyn til. Derudover pointerer Keld Hvalsø i forbindelse med Café Kaffegal-sagen, at cafédrift ikke nødvendigvis er den bedste ide som socialøkonomisk virksomhed, hvor man kan placere psykisk sårbare borgere, fordi cafédriften indebærer stress situationer med mange gæster, kunder der er utilfredse og alkoholpåvirkede gæster.
  Gert Bjerregaard fremhæver, at man i Kommunen skal se indad, fordi man ikke har været gode nok til at holde hånden under de psykisk sårbare borgere, som har været sendt ud til arbejdstilbud på Café Kaffegal. Man skal sikre, at de virksomheder der arbejder sårbare mennesker, har uddannet personale, som ved hvordan man arbejder med og støtter denne målgruppe. Ifølge Gert Bjerregaard har kommunen et stort ansvar for, at det er gået galt i forbindelse med Café Kaffegal, og han har sammen med sit parti bedt om en redegørelse for forløbet, hvor den tidligere Rådmand og hans forvaltning skal forklare sig.
  Gert Bjerregaard hylder de socialøkonomiske virksomheder i Aarhus Kommune, fordi de giver reelt arbejde til sårbare borgere, i modsætning til den type beskyttede projekter, som man tidligere har haft tradition for at anvende i Aarhus. Kommunen skal derfor gøre mere, for at man får flere socialøkonomiske virksomheder
  Keld Hvalsø lægger sig i forlængelse af Gert Bjerregaards pointer og er glad for socialøkonomiske virksomheder, men samtidigt fremhæver han, at langt de fleste skånejob skabes i private eller offentlige virksomheder, og ikke i de socialøkonomiske virksomheder. Der, hvor de socialøkonomiske virksomheder kommer til deres ret, er gennem det sociale sigte og deres viden om viden om den målgruppe de har ansat. Derfor skal de, ifølge Keld Hvalsø og Gert Bjerregaard, gennem et tættere samarbejde med kommunen hjælpe med at kunne ansætte endnu flere sårbare borgere. Men det kræver, ifølge Keld Hvalsø med et svirp til Café Kaffegal, først og fremmest at arbejdsgiverne opfører sig ordentligt.
  Socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med den dobbelte bundlinje i form af både sociale og økonomiske hensyn, er private virksomheder, der skal være uafhængige af det offentlige. Det giver dem en række udfordringer, som forvaltningen med fordel kan hjælpe dem med, f.eks. gennem facilitering af netværk og tæt dialog, sparring og opfølgning på de sårbare borgere, der er blevet tilknyttet en virksomhed. Den tilgang til det socialøkonomiske felt og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder, som man ser i implementeringen af den socialøkonomiske strategi i Silkeborg, kan på flere områder danne inspiration for andre kommuner, der ønsker socialøkonomiske virksomheder som samarbejdspartnere.

 • 13.04.18 Niels Kristian Madsen
  Cafe Kaffegal

  Det er så trist når arbejdsgivere trods uduelighed som ledere og ofte med "psykopatiske" træk, i den grad fremstår som unikke udadtil, og berømmes på medarbejdernes bekostning! Vi ser det overalt, desværre også blandt de med masteruddannelse i offentlig ledelse-havde det været en almindelig medarbejder, var vedkommende ganske givet blevet fyret-eller i bedste fald sendt på et udviklende kursus.
  Og så er det slemt når varm luft og blålys i den grad overskygger virkeligheden og ikke gennemskues af relevante aktører. Tænk sig hvad omsorg, tillid og affødt arbejdsglæde kunne medvirke til i forhold til arbejdsmiljøet, den enkelte medarbejders selvværd-og dermed produktiviteten!

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 27.02.20 Infrastruktur
  Letbanen fik en god start på året

  Passagertallene for januar er med 463.000 rejser tæt på Letbanens rekordmåned i november. Det viser Midttrafiks opgørelse for januar 2020.

 • 15.03.19 Social
  Mere helhed for borgerne: Social og beskæftigelse i en forvaltning

  Rådmand Kristian Würtz foreslår at forenkle organiseringen ved at lægge de to forvaltninger – Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen – sammen til én forvaltning under en fælles ledelse og med seks nye driftsområder, der sammenkobler de sociale og jobrettede indsatser til borgerne.

 • 20.06.18 Infrastruktur
  Politisk aftale på plads: Aarhus klar til at forny udsatte boligområder

  En by i social balance. Det er målet for den politiske aftale, der netop er indgået af et bredt flertal i Aarhus Byråd. Aftalen fastlægger den politiske ramme for drøftelsen med boligforeningerne om udviklingen for byens udsatte boligområder frem mod 2030 samt byggeri af nye almene boliger. Hent aftalen her.

 • 12.04.18 Infrastruktur
  Assens bliver en hovedby på forkant

  Assens Kommune har netop fået tilsagn om, at Assens er med i Realdanias ”Hovedbyer på forkant”. Med godt 2 millioner til projektet ”Fremtidens Assens” skal der laves en udviklings- og helhedsplan for hele byen og skabes nyt liv i Assens’ bymidte gennem strategisk planlægning og nye tværgående samarbejder.

 • 27.06.17 Politik
  Her er de 44 frikommuner - i otte netværk

  Regeringen har udpeget otte frikommunenetværk, der består af i alt 44 forskellige kommuner. De får i de næste fire år frihed til at afprøve nye ideer og løsninger i praksis.