Socialt Indeks sætter fokus på kvalitet i det socialpædagogiske arbejde

Socialpædagogerne har i dag lanceret et socialt indeks over landets 98 kommuner og deres indsats på det særlige sociale område, inspireret af det erhvervsindeks, som hvert år offentliggøres af Dansk Industri.

LOS bakker op om Socialt Indeks forsøg på at tydeliggøre det specialiserede sociale arbejde i landets kommuner. Vi er glade for, at det nu skal være de gode historier og kvaliteten i indsatsen, der er omdrejningspunktet.
Socialt Indeks har vurderet kommunerne på 103 indikatorer indenfor tre overordnede områder: Udsatte børn og unge, Handicapområdet og Udsatte voksne.

Evalueringen af kommunalreformen for snart to år siden viste med bekymrende tydelighed, at der i fremtiden ikke vil være tilstrækkelig specialiseret viden og kompetencer samt specialiserede undervisningstilbud til rådighed for de mest udsatte grupper i samfundet.
LOS har derfor særligt fokus på de politiske indsatser, der har været med til at sikre de højest rangerede kommuners placeringer.

Det er vores opfattelse, at kommunerne bør have den største interesse i at sikre de mest udsatte i vores samfund ordentlige og mangfoldige tilbud. Det vækker derfor bekymring, når vi oplever de store forskelle der er på indsatsen i landets kommuner.

Undersøgelsen er en løftestang for kommunerne og regeringen til igen at sætte øget fokus på, hvorledes vi i samarbejde kan løse udfordringerne på det specialiserede sociale område, og vi i LOS stiller os gerne til rådighed med at pege på de indsatser, der virker.
Det kræver naturligvis en forskningsmetodisk tilgang til afdækningen af indsatsen, men i lige så høj grad at kommunerne får klarlagt, hvad der virker i praksis. Her er Socialt Indeks med til at pege på noget af det, som har en effekt, og det er de resultater, der skal bæres videre. Det kræver så til gengæld en større klarhed over mulighederne for at skabe dokumentation for resultaterne af indsatsen på det sociale område. Et tema, som vi i LOS har sat fokus på gennem projektet Hvad Virker - Forstærket fokus på resultat og effekt.

Socialt Indeks peger bl.a. på:
- Hvordan bliver kommunerne bedre til at samarbejde og erfaringsudveksle for at sikre handicappede, udsatte børn, unge og voksne de bedst mulige levevilkår?
- Hvordan vil kommunerne sikre tilbuddenes mangfoldighed, så borgerne altid får det specialiserede tilbud, der bedst matcher den enkelte borgers udfordring?
- Hvordan sikres det, at vi på det sociale område baserer indsatsen på best practice?
- Hvordan kan kommunerne i højere grad inddrage interessenter i udviklingsarbejdet på det sociale område?

I LOS vil vi opfordre alle interessenter på det specialiserede sociale område til at sætte fokus på, hvordan vi fremadrettet kan støtte bestræbelserne for en bedre indsats for de udsatte grupper i samfundet. Med Socialt Indeks som en årlig tilbagevende måling vil vi hvert år kunne evaluere arbejdet og sætte ind med en særlig indsats, der hvor der er størst behov.

Se hvordan din kommune ligger på Det Sociale Indeks via linket: www.socialtindeks.dk.

LOS på DenOffentlige.dk LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud har som mission at arbejde for at styrke medlemmernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Dan...
Aktivitet: Artikler: 66 | Events: 3 | Kompetenceområder: 3

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 24.06.20 Velfærd
  Sundhedsplejersker forbedrer flygtningefamiliers integration

  Hvis flygtningefamilier bliver taget ved hånden i deres første tid i Danmark og får hjælp til at bygge bro til det danske samfund, bliver de nemmere en del af fællesskabet, viser analyse af stort projekt.

 • 15.06.20 Velfærd
  Tilsyn i daginstitutioner halter gevaldigt

  I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA.

 • 12.06.20 Velfærd
  Andelen af pædagogiske assistenter i børnehaver skal firdobles

  Flere end hver tredje ansatte i børnehaver og vuggestuer bør være faglærte pædagogiske assistenter, når minimumsnormeringerne indfases, mener FOA. En af de kommuner, som i forvejen går målrettet efter flere pædagogiske assistenter, er Lolland.

 • 12.06.20 Velfærd
  Tusindvis af medarbejdere får ret til fuld tid

  Er man medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København og ønsker at arbejde på fuld tid, så skal det også kunne lade sig gøre. Det mener sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Et nyt tiltag giver derfor fra 1. september alle medarbejdere, der arbejder på deltid i forvaltningen, ret til at gå op i tid.

 • 09.06.20 Velfærd
  Ligestillingsarbejdet halter i de fleste dagtilbud

  Ny rapport viser, at kun få daginstitutioner arbejder målrettet med at bryde gængse normer for køn, seksualitet, handicap eller etnicitet. Nu skal forskning bane vejen for mere systematisk arbejde med mangfoldighed og ligestilling i danske daginstitutioner.