Socio-sundhedssystemet – Fremtidens system

Ny bog giver klare og brugbare opskrifter på stærke forbedringer i sundheds- og socialsystemerne: Saml dem og forbedr ydelserne i begge sektorer.

Tog man alle ressourcer knyttet til sundheds- og socialsystemerne og samlede dem for en given befolkning, ville man have en mulighed for at ændre afgørende og i en positiv retning på den måde, som ydelser leveres på i begge sektorer. Man kunne give en ledelseskomité ansvar for anvendelse af midlerne med kun tre betingelser: 1. Der må ikke dannes nye sygehuse, 2. Ingen patienter må ligge i primærsystemets akutsenge i mere end 24 timer, og 3. Der skal leveres mindst det samme niveau af ydelser, som der ydes nu. Ville det system, man danner ud fra disse betingelser ligne noget man kender i dag?  

Det system, der skabes ud fra disse betingelser, vil maksimere motivet for at overholde det lavest effektive omkostningsniveau for en given behandling (lowest effective level of care). For alt det, der kan spares, kan anvendes andetsteds. Det maksimerer samtidig kvalitetsmotiver, da man selv skal gøre alt der ikke gøres godt nok om. Det giver udelukkende positive incitamenter for at tildanne en fleksibel, højt tunet og teknologisk avanceret primær sektor, der er topmotiveret for at koordinere, kommunikere og følge op på det enkelte patientforløb. Finansiering af dette vil komme fra midlerne som nu anvendes til sygehusbehandlinger, der kan klares i den primære sektor, når blot de teknsike og personalemæssige ressourcer følger med.

Når midlerne fra socialvæsnet medtages maksimeres motivationen for samarbejde, for når sygedagpenge og sundhedstjenester kommer fra den samme kasse, maksimeres motivationen for at holde individet raskt og bringe dem, der er syge hurtigst muligt tilbage til de vanlige omgivelser og aktiviteter[i]. I bogen Managed Care in a Public Setting gennemgås den teoretiske baggrund og alle nødvendige aspekter af, hvordan man kan tilrettelægge en proces, der bringer systemet til at fungere.

Dette kan forekomme uoverskueligt, men bogen giver en grundig og detaljeret argumentation, gennemgang og konklusioner, ligesom de praktiske tiltag, der her er skitserede, udpensles i brugbar detalje. Bogen er ingen ”kogebog” som sådan, da mange forhold er afhængige af lokale betingelser som ikke tillader detaljeret planlægning før befolkningen er udvalgt. Det vil naturligvis være overdrevent at springe ud i et system, som er beskrevet i bogen uden først at prøve det af. Til gengæld er der intet til hinder for at prøve det af, kun vores holdninger holder os tilbage. Der er ingen tvivl om, at den proces, som bogen giver en praktisk vejledning i, vil føre til mobilisering af store ressourcer, der vil kunne anvendes anderledes, end de er bundet til i de nuværende systemer. Det er højst sandsynligt, at netto besparelser kan opnås under et samtidigt og alvorligt kvalitetsløft til den primære sundhedssektor og socialsektoren.  Det er en integreret del af tankegangen, at befolkningens egenomsorg og deltagelse skal fremelskes bedst muligt med en kraftig forbedring af sundhedsniveauet som følge. Det er endvidere klart at de, der kommer i gang med processen, vil opdage en lang række gode løsninger, som de ikke ville være kommet i tanke om uden processen.


[i] Steele RE. Managed Care in Public Setting, Nova Science Publishers, NY June 14, 2013 

 

Emneord: Sundhed, Sundhedssystemet, Rick Steele, Socio-sundhedssystemet, Socialsystemet
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også

 • 17.06.15 Politik
  Sundhedsudgifter løber løbsk for 1,2 mia. kr

  Sundhedsområdet står til at blive den store vinder efter valget. Men det skal gå hånd i hånd med bedre styring, siger rådmand Jette Skive, der vil have et opgør med kommunernes manglende mulighed for at styre økonomien på sundhedsområdet.

 • 11.11.14 Velfærd
  Ny finanslovaftale: 6,5 milliarder kroner til sundhed

  Regeringen har i dag forhandlet en delaftale om finansloven for 2015 på plads med SF og Enhedslisten, der betyder, at sundhedsområdet får tilført et større milliardbeløb de kommende fire år.

 • 21.08.14 Velfærd
  Skæv balance i regeringens sundhedsudspil

  Det er for sent at gøre noget ved uligheden i sundhed, når man er nået til sygehuset. Ulighed i sundhed skabes alle mulige andre steder end i sundhedsvæsenet - det er bare der problemet ender. Derfor foreslår Sund By Netværket, at regeringen også afsætter penge til borgernær forebyggelse.

 • 21.08.14 Velfærd
  Regeringen vil investere 5 milliarder kroner i bedre sundhed

  Med et større milliardbeløb vil regeringen styrke sundhedsvæsnet, så patienterne kan få bedre behandling. Det fremgår af en ambitiøs sundhedsstrategi, som sundhedsminister Nick Hækkerup har præsenteret i dag.

 • 19.08.14 Bæredygtighed
  Danmarks Friluftskommune 2014 er kåret

  Den tværgående indsats for sundhed og friluftsliv har sikret denne kommune den flotte titel ”Danmarks Friluftskommune 2014”.