Søren Brostrøm blev lagt på is af embedsmand

I timerne op til, at Mette Frederiksen den 11. marts meldte ud til danskerne, at store dele af samfundet blev lukket ned som følge covid-19-pandemien, nåede et vigtig input fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, aldrig frem til hverken statsminister Mette Frederiksen eller Sundhedsminister Magnus Heunicke. Årsag: Brostrøms chef i sundhedsministeriet var uenig i hans vurdering af behovet for nedlukningen.

- Som jeg hører det, er vi på vej mod en beslutning om 4 uger i streg dækkende perioden til og med påsken. I den forbindelse er det vel vanskeligt – ud fra et snæver sundhedsfaglig perspektiv – at se en negativ effekt af tiltaget. Proportionalitetsprincippet i de første uger har jeg således undladt og overladt til en regeringsbeslutningsbeslutning.

Således lyder svaret til Søren Brostrøm i en mailudveksling på dagen, hvor Danmark blev lukket ned. Det skriver Berlingske, som har fået aktindsigt i korrespondancen mellem sundhedsmyndighederne den 11. marts, hvor Mette Frederiksen om aftenen meddelte danskerne, at det danske samfund skulle lukkes ned for en stund som konsekvens af coronaviraens indtog.

Brostrøm var uenig med regeringen

Svaret til Søren Brostrøm kom fra departementschefen i Sundhedsministeriet, Per Okkels, der både er Søren Brostrøms øverste chef samt bindeleddet mellem blandt andre Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og regeringens beslutningstagere. 

I den forudgående mail fra Søren Brostrøm til Per Okkels, fortæller Brostrøm, at det er hans og Sundhedsstyrelsen vurderer, at regeringens nedlukning er for drastisk. Eksempelvis skriver Søren Brostrøm, at han ikke mente, der var et sundhedsfagligt belæg for at lukke skoler og daginstitutioner. Han begrunder det blandt andet med, at det ikke er porportionelt med de konsekvenser, der er ved at lukke ned.

Det er Per Okkels uenig i og giver dermed ikke Søren Brostrøms input videre, om at nedlukningen af skoler og daginstitutioner er ude af trit med de konsekvenser, en nedlukning vil have. Dette begrunder Søren Brostrøm blandt andet med, at det ville vøre problematisk, hvis der ikke er dagtilbud til børn af det sundhedsfaglige personale, som varetager vigtige samfundsfukntioner i en pandemi-tid.

- Proportionalitetsprincippet i de første uger har jeg således undladt og overladt til en regeringsbeslutningsbeslutning, lyder svaret til Brostrøm fra Per Okkels, der dermed kraftigt indikerer, at Søren Brostrøm vurdering ikke bliver givet videre til Mette Frederiksen og Magnus Heunicke. 

Hverken Mette Frederiksen eller Magnus Heunicke har været ude og kommentere mailudvekslingen mellem Søren Brostrøm og Per Okkels.

 

 

 

 

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.02.21 Sundhed
  Patientrettigheder til hurtig udredning og behandling bliver genindført

  Antallet af COVID-19 patienter på sygehusene er nu faldet så meget, at patientrettighederne til hurtig udredning og behandling genindføres den 1. marts 2021. I dag er ca. 12 pct. af de medicinske sengepladser og ca. 15 pct. af de intensive sengepladser planlagt til COVID-19 i brug.

 • 25.02.21 Sundhed
  Kræftens Bekæmpelse: Sådan får vi tidligere og bedre diagnoser af kræft

  Halvdelen af alle kræftpatienter kommer ikke direkte i kræftpakkeforløb. Men ingen ved præcist, hvad der sker med dem. Og derfor kan sundhedsvæsenet heller ikke for alvor forbedre den tidlige opsporing af kræft. Og det er fatalt for patienterne. Kræftens Bekæmpelse udsender i dag en ny rapport, der skal bane vejen for forbedringer.

 • 23.02.21 Sundhed
  2.500 sårbare og ældre borgere får fremskudte vaccinationstilbud

  Borgere i 17 kommuner bliver visiteret til og kontaktet om et særligt vaccinationstilbud i uge otte. Vaccinationen kan ikke bookes online eller via telefon.

 • 23.02.21 Sundhed
  Pioner i blodkræftforskning modtager Hagedorn Prisen 2021

  10.000 danskere går uvidende rundt med kroniske blodkræftsygdomme og dermed risiko for bl.a. livstruende blodpropper. Det er et område, professor Hans Hasselbalch har viet sit professionelle liv til at forske i. Et arbejde, han betegner som en hjertesag. For sin imponerende og skelsættende indsats modtager han Hagedorn Prisen 2021 på 1,5 mio. kr.

 • 22.02.21 Sundhed
  Godt nyt: Flere lægemidler til sjældne sygdomme

  Flere patienter med sjældne sygdomme får mulighed for behandling, når der løbende godkendes flere lægemidler til sjældne sygdomme. Det er et stort plus for de mange patienter, siger Lægemiddelindustriforeningens koncernchef Ida Sofie Jensen.