Foto: Shutterstock

Søren Brostrøm indtræder i WHO’s globale bestyrelse

Sundhedsstyrelsens direktør har i den forløbne uge været i Geneve for at deltage i WHO’s årlige Verdenssundhedsforsamling. Ligesom i 2020 finder den sted virtuelt, men fordi Søren Brostrøm har ledet møder i en af de to hovedkomitéer, har han deltaget i Geneve.

Verdenssundheds­forsamlingen er WHO’s generalforsamling og øverste beslutningsorgan og udgøres af alle 194 medlemslande. Verdenssundhedsforsamlingen har til formål at forme organisationens politik, træffe beslutninger og vedtage resolutioner, gennemgå og vedtage WHO’s budget samt vælge WHO’s generaldirektør.

Verdenssundhedsforsamlingen har i dag godkendt nomineringerne til WHO’s bestyrelse (the Executive Board) og dermed officielt sammensat og godkendt den nye bestyrelse, som skal fungere de næste tre år. I oktober blev Danmark, ved Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, nomineret til en post i bestyrelsen, og han indtræder derfor nu i bestyrelsen, som mødes allerede i den kommende uge onsdag d. 2. juni. Søren Brostrøm er netop afgået som formand for bestyrelsen for WHO’s Europaregion, og han er Executive President for WHO’s europæiske regionalkomité frem til dennes møde i København senere på året. 

”I de kommende tre år som medlem af WHO’s globale bestyrelse vil jeg arbejde for, at Danmark kommer til at spille en endnu større rolle på de globale sundhedsdagsordner. Vi har historisk været en vigtig bidragsyder til WHO, og Danmark har præget vigtige dagsordner som lighed i sundhed, og styrkelse af det nære sundhedsvæsen,” udtaler Søren Brostrøm.

”Vi får nu en styrket platform til at markere danske mærkesager i WHO, som for eksempel universel sundhedsdækning, seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, nedbringelse af ulighed i sundhed, styrkelse af landenes sundhedssystemer og bekæmpelse af antibiotikarestens. Et særligt dansk fokus vil desuden være på et styrket globalt sundhedsberedskab og en styrkelse af WHO’s rolle som global sundhedsfaglig autoritet,” siger Søren Brostrøm.

Årets Verdenssundhedsforsamling har igen i år haft stort fokus på COVID-19. Særligt er fokus på at styrke WHO’s sundhedskriseberedskab og respons, hvor forsamlingen forventes at træffe beslutning om, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal præsentere forslag til, hvordan WHO kan styrkes. 

Samtidig vil Verdenssundhedsforsamlingen beslutte at begynde arbejdet med en ny international aftale om pandemihåndtering, som vil blive drøftet på en særlig session af Verdenssundhedsforsamlingen den 29. november. Derudover behandler forsamlingen i år en række anbefalinger fra forskellige paneler og komitéer om verdens og WHO’s håndtering af COVID-19-udbruddet og om fremtidens pandemiberedskab og sundhedsarkitektur, i forlængelse af beslutninger truffet på  Verdenssundhedsforsamlingen i 2020.

På årets Verdenssundhedsforsamling blev det også godkendt, at Færøerne indtræder som associeret medlem af WHO.

Om WHO’s globale bestyrelse

Verdenssundhedsorganisationen (World Health Organisation, WHO) blev grundlagt i 1948 og har 194 medlemsstater. Som en del af FN-systemet er WHO den øverste globale sundhedsorganisation. WHO’s bestyrelse er sammensat af 34 personer, som hver især er udpeget af deres respektive medlemsland. Et medlemsland vælges til bestyrelsen for tre år ad gangen.

Bestyrelsen skal sikre, at beslutninger og resolutioner vedtaget af Verdenssundhedsforsamlingen bliver gennemført. Samtidig er bestyrelsen rådgiver for Verdenssundhedsforsamlingen og vejleder for WHO’s sekretariat. Bestyrelsen mødes to-fire gange om året.

Danmark havde sidst en plads i bestyrelsen i 2006-2009, hvor Sundhedsstyrelsens daværende direktør Jens Kristian Gøtrik blev valgt ind i bestyrelsen.

 

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.06.21 Ledelse
  Ny regionsrådsformand i hovedstaden

  Et enigt regionsråd udpegede tirsdag aften den socialdemokratiske gruppeformand til at afløse Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter som menigt medlem – og skal fokusere mere på valget til overborgmesterposten i København

 • 21.06.21 Ledelse
  Redningsmænd får Forsvarsministerens Medalje

  Forsvarsministerens Medalje uddeles én gang om året og tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. I dag overrækker forsvarsminister Trine Bramsen Forsvarsministerens Medalje til fem redningsmænd fra kystredningstjenesten.

 • 17.06.21 Ledelse
  Dansk Ældreråd får ny formand

  På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni er Inger Møller Nielsen uden modkandidat valgt som ny formand for ældrerådenes landsorganisation. Hun afløser Mogens Rasmussen, der efter to år på posten, har valgt ikke at genopstille.

 • 01.06.21 Ledelse
  Direktør for Landbrugsstyrelsen fratræder

  Stillingen som direktør vil snarest muligt blive slået op efter gældende regler.

 • 26.05.21 Ledelse
  Sundhedsministeriet ansætter ny direktør for Lægemiddelstyrelsen

  Det er en erfaren leder med et stort kendskab til sundhedsvæsenet, medicinsk forskning og life science, der tiltræder stillingen som direktør for Lægemiddelstyrelsen den 15. august 2021.