Fædrene i sårbare småbørnsfamilier skal mere på banen

"Som far er man velkommen, men ikke inviteret". Det udsagn fra en far blev en øjenåbner for medarbejderteamet i ’Familien i vækst’ i Thisted. De vil nu omlægge tilbuddet, så det i højere grad også henvender sig til fædre i sårbare småbørnsfamilier.

Babysvømning og rytmik bliver rykket til et mere fædrevenligt tidspunkt fra 16-18. Der bliver tilknyttet en mandlig gruppeleder, som vil lave aktiviteter med fædre og børn. Det skriftlige materiale til familierne henvender sig både til den kommende mor og far og ikke kun til ’den gravide’.

Det er tre af de helt konkrete tiltag, Thisted Kommune har taget for at skabe bedre inddragelse af de fædre, der er tilknyttet sundhedsplejens tilbud Familien i Vækst. Et tværfagligt helhedsorienteret tilbud om individuel støtte og fælles aktiviteter for sårbare familier.

Læs mere fra SUS

Du kan finde flere gode historier fra Socialt Udviklingscenter, SUS lige her.

- Egentlig er det jo ret banale ændringer, men gennem projekt Til gavn for barnet er det blevet meget tydeligt for os, hvad der skal til. Vi var måske en lille smule selvfede, fordi vi i forvejen havde et forældrefokuseret tilbud. Men hold da op, hvor vi fik øje på vores egne huller (i forhold til fædreinddragelse, red.), det har været godt, siger Merethe Vinter, sundhedsplejerske i Thisted Kommune.

i projekt Til gavn for barnet (se fakta) arbejder fem projekthold med at udvikle indsatser, der i højere grad imødekommer fædrene i sårbare småbarnsfamilier og aktiverer deres ressourcer til gavn for barnet. I Thisted har det ført til, at medarbejderne ser med nye briller på deres tilbud.

Fik ny viden om fædrenes ønsker

- Vi har fået større viden om fædrenes behov og ønsker. Vi har hentet virkelig god viden i det forskningsnotat Center for Børneliv har udarbejdet som en del af projektet. Det bruger vi løbende også til at underbygge de tiltag, vi sætter i gang, siger Merethe Vinter.

Teamet har også – sammen med SUS – selv interviewet en gruppe fædre fra Familien i Vækst om deres ønsker til de kommunale tilbud og aktiviteter i sundhedsplejen.

- Noget af det vi hæftede os ved i analysen af interviewene, var at fædrene gav udtryk for, at de har følt sig velkomne, men ikke inviteret. Det kan ikke passe, det må vi gøre noget ved! Det er altid en fordel for barnet, at begge forældre er på banen, også selvom de måske ikke bor sammen.

Noget andet, der overraskede teamet var, at fædrene har et stærkt ønske om at blive mere inddraget.

- Det kom lidt bag på os, at fædrene gerne vil ’det hele’ – at de har lyst til at deltage i både individuelle tilbud, gruppetilbud og møder. De vil selvfølgelig gerne være en nærværende, deltagende og kærlig far. Men det er også blevet klart for os, at fædrene har brug for aktiviteter, så de kan danne netværk. Hvis de ikke bare skal være et appendiks til mor, skal de også have deres have deres egen platform, siger Merethe Vinther.

Gruppeforløb med mere fokus på far

Med afsæt i den viden ønsker Familien i Vækst nu at sætte gang i et nyt ambitiøst gruppeforløb, som i højere grad matcher fædrene ønsker og behov.

Forløbet består af 10-14 mødegange med et fast program – hver onsdag fra 16-18. Det indebærer blandt andet faglig undervisning om børn, parforhold og forældreskab samt gruppesamtaler om faderskab og personlige problemer. Det lægger op til, at fædrene og børn også mødes alene og laver aktiviteter ud af huset sammen med den nye mandlige gruppeleder. Og det indbefatter i det hele taget flere sociale aktiviteter – både for hele familien og for fædrene alene. Fx slutter alle mødegange med fællesspisning.

Som led i forløbet skal medarbejderteamet på kursus i COS-P et forældreprogram primært til forældre med små børn, der er i risiko for at udvikle eller har udviklet tilknytningsvanskeligheder.


FAKTA

Til gavn for barnet

Til gavn for barnet har til formål at involvere fædre i at udvikle tilbud og indsatser til sårbare småbørnsfamilier, så de i højere grad også retter sig mod faren i familien.

Center for Børneliv har som led i projektet udarbejdet et vidensnotat, der kortlægger den eksisterende forskning om sårbare far-barn-relationer.

Fem projekthold – sundhedsplejetilbud i Thisted, Ringsted, Lyngby-Taarbæk og Frederiksberg Kommuner samt organisationen HomeStart – arbejder med at udvikle nye og justerede indsatser, der i højere grad imødekommer fædrenes behov og aktiverer deres ressourcer til gavn for barnet.

SUS er overordnet projektleder, sparrer med projektholdene, har stået for interviews med 31 fædre og formidler samlet viden fra projektet. Resultaterne af udviklingsarbejdet er præsenteret i et temahæfte til kommuner og organisationer.

Projektet er finansieret af Det Obelske Familiefond.


FAKTA

Hvad siger fædrene?

Som led i projekt Til gavn for barnet har SUS interviewet 31 fædre fra sårbare småbørnsfamilier om, hvad der skal til for at gøre kommunernes tilbud attraktive for dem. Interviewene viser, at

 • Fædre føler sig henvist til sidelinjen i kontakten med systemet
 • Sårbare mødre øger fædrenes behov for støtte og samtale
 • Mødrenes rolle som ekspert modvirker optimal fædreinvolvering
 • Eksisterende tilbud matcher ikke fædrenes ønsker
 • Fædrene vil gerne deltage, men under de rette omstændigheder
 • Fædre i sårbare og ressourcestærke familier har forskellige behov
 • Fædrene er splittede når det gælder betydningen af fagpersonens køn
 • Sundhedsplejersker og frivillige har unik adgang til fædrene

 

Emneord: Udsatte familier, Familieterapi, Fædre, Familien i Vækst, Thisted Kommune, Socialt Udviklingscenter SUS, Sundhedsplejersker, Forebyggelse, 230517, Kvmail2017
Socialt Udviklingscenter SUS på DenOffentlige.dk Socialt Udviklingscenter SUS er i verden for at forbedre den. I tæt samspil med borgere og professionelle udvikler vi nye, stærke sociale løsninger. Vores mål er at forbedre livskvaliteten for ...
Aktivitet: Artikler: 81 | Events: 46 | Kompetenceområder: 7

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også