Stærkt tilsyn skal skabe tryghed om opholdssteder

Der skal skabes tryghed om både faglighed og økonomi på landets bosteder, mener LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud, der ser positivt på socialminister Mai Mercados udmeldinger forud for forhandlingerne om Socialtilsynet.

”Der skal hverken være huller i fagligheden eller kunne skabes mistanke om økonomisk spekulation i overskud af drift af opholdssteder. Derfor bakker vi op om ministerens intention om, at forhandlingerne skal munde ud i et styrket socialtilsyn,” siger Laust Westtoft, der er sekretariatsleder i LOS.

Socialminister Mai Mercado (K) lancerede i går over for DR de første udmeldinger forud for handlingerne

”Sagen viste mig, at der er en kompleksitet, som der er brug for at få hånd om. Det er jo beklageligt, at der har været en Hjorthøjgård-sag, men så må vi prøve at lære af den og forstærke socialtilsynet på baggrund af den,” siger Mai Mercado til DR Nyheder.  

Bedste værn mod brodne kar

Laust Westtoft glæder sig over, at ministeren vil indkalde partierne til forhandlinger om et forstærket socialtilsyn.

”I LOS tager vi på vegne af branchen afstand fra både manglende faglighed og økonomiske spekulation. Vi har jo længe vidst, at vi stod over for en reform af Socialtilsynet. For LOS er et stærkt socialtilsyn det bedste værn mod brodne kar. Men det er også vigtigt for at skabe en tryghed for, at borgerne får den faglige behandling og pædagogiske indsats, som de kar krav på og der er betalt for. Det må der ikke herske tvivl om hos hverken kommuner, beboerne eller deres pårørende,” siger Laust Westtoft, der mener, at man skal se bredere på spørgsmålet om overskuddet hos de virksomheder, der handler med kommunerne.

”Alle leverandører til en kommune tjener penge. Det gælder alle brancher, uanset om det er en maler, rengøring, snerydning eller opholdssteder, og uanset om virksomheden er privatejet, socialøkonomisk eller fondsejet. Ellers vil de ikke kunne drive en fremtidssikker virksomhed. Det er også derfor, at kommunerne stiller krav om solid økonomi og overskud, når de vurderer udbud,” siger Laust Westtoft og fortsætter:

”Men der skal naturligvis være en rimelighed i det overskud. Når det handler om opholdssteder, har vi allerede i dag et Socialtilsyn, der netop også fører tilsyn med taksterne og skal sikre denne rimelighed. Så her har man faktiske en ekstra regulering allerede i dag i forhold til de mange andre kommunale leverandøre,” siger Laust Westtoft.

LOS mener ifølge Laust Westtoft, at alle offentlige leverandører som udgangspunkt bør være ligestillet, hvis man vil ind og begrænse overskuddet i de enkelte virksomheder.

”Opholdsstederne er allerede i dag langt foran andre brancher i at give kommunerne sikkerhed for takster, der står i rimeligt forhold til ydelsen. Men vi er parate til at gå endnu videre og ser gerne, at reglerne for takstfastsættelser på det specialiserede socialområde bliver ensrettet og skærpet, så det er gennemskueligt for pengene går til. Det samme bør så gælde for kommunerne, så vi også på samme måde er sikre på, at vi får mest kvalitet for skattekronerne,” siger Laust Westtoft.

LOS på DenOffentlige.dk LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud har som mission at arbejde for at styrke medlemmernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Dan...
Aktivitet: Artikler: 66 | Events: 3 | Kompetenceområder: 3

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 24.06.20 Velfærd
  Sundhedsplejersker forbedrer flygtningefamiliers integration

  Hvis flygtningefamilier bliver taget ved hånden i deres første tid i Danmark og får hjælp til at bygge bro til det danske samfund, bliver de nemmere en del af fællesskabet, viser analyse af stort projekt.

 • 15.06.20 Velfærd
  Tilsyn i daginstitutioner halter gevaldigt

  I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA.

 • 12.06.20 Velfærd
  Andelen af pædagogiske assistenter i børnehaver skal firdobles

  Flere end hver tredje ansatte i børnehaver og vuggestuer bør være faglærte pædagogiske assistenter, når minimumsnormeringerne indfases, mener FOA. En af de kommuner, som i forvejen går målrettet efter flere pædagogiske assistenter, er Lolland.

 • 12.06.20 Velfærd
  Tusindvis af medarbejdere får ret til fuld tid

  Er man medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København og ønsker at arbejde på fuld tid, så skal det også kunne lade sig gøre. Det mener sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Et nyt tiltag giver derfor fra 1. september alle medarbejdere, der arbejder på deltid i forvaltningen, ret til at gå op i tid.

 • 09.06.20 Velfærd
  Ligestillingsarbejdet halter i de fleste dagtilbud

  Ny rapport viser, at kun få daginstitutioner arbejder målrettet med at bryde gængse normer for køn, seksualitet, handicap eller etnicitet. Nu skal forskning bane vejen for mere systematisk arbejde med mangfoldighed og ligestilling i danske daginstitutioner.