Stafetten Det Rummelige Arbejdsmarked

Stafetten Det Rummelige Arbejdsmarked

Stafetten Det Rummelige Arbejdsmarked skal skabe debat og fokus på en udfordring, der dækker velfærdssamfundets ansvar fra to sider. Dels opgaven med at skabe plads til alle på arbejdsmarkedet, og dels den offentlige sektors egen forståelse af rummelighed. Stafetten lanceres i samarbejde med Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. 

Blogstafetterne på DenOffentlige.dk er et redaktionelt projekt, der blev indledt i januar 2011. Med stafetterne bringes forskellige meninger, visioner og forslag i spil om konkrete områder i den offentlige sektor. Der er stafetter i gang om flere emner og temaer.

Blogs

 • Kemi får unge væk fra kontanthjælp
  05.05.14 Velfærd

  En kemisk formel får unge ud af kontanthjælpssystemet. For ikke magi, men netop kemi og hårdt oparbejdet tillid mellem den unge, jobcentret og virksomheden, danner grundlaget for at skabe sammenhæng og succes for unge borgere, mener beskæftigelseschef. Hans Christian Knudsen fortæller om Hedensteds ungeindsats.

 • Ejerskab over eget liv bringer i beskæftigelse
  23.04.14 Velfærd

  Ejerskab på beskæftigelsesområdet betyder, at du som borger selv er med til at bestemme de aktiviteter, der skal bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Det betyder muligheden for at tage personligt ansvar. Men ejerskabet går flere veje. Sagsbehandleren skal også tage ejerskab til processen, der skal hjælpe borgeren til at tage ejerskab. På langt sigt giver det bedre resultater og større arbejdsglæde for alle parter.

 • Fokus på den "usynlige" eksklusion fra arbejdsmarkedet
  01.04.14 Velfærd

  For personer, hvor psykisk sygdom er det dominerende handicap, er beskæftigelsesandelen på kun 24,2 %. Eksklusion fra arbejdsmarkedet er altså et stort problem. Derfor skal vi alle, også praktiserende læger, virksomheder, jobcentre, psykiatrien og socialpsykiatrien reflektere over vores holdninger og fordomme over for borgere berørt af psykisk sygdom. Det kan være kompliceret at finde vej igennem vores systemer.

 • Niv, spark, kritik - og rummelighed
  12.03.14 Ledelse

  Ældreområdet rummer demente borgere, kritiske pårørende, frivillige og ansatte med forskellighed. Alle disse skal også rummes. De syge borgere, sommetider med demens, der i nogle situationer reagerer med riv, niv, slag, spark – vold. De pårørende – også de kritiske. De frivillige skal rummes – og personalegruppens egne forskelligheder. Så hvordan bringes alle disse sammen?

 • Brug konflikterne til konstruktiv udvikling
  21.02.14 Ledelse

  Det rummelige arbejdsmarked rummer konflikter. Forskellighed og mangfoldighed er en kilde til udvikling og værdiskabelse. Men forudsætningen for dette er, at arbejdspladsen kan rumme og håndtere de konflikter, som forskelligheden sommetider også indebærer.

 • Sådan fastholder Novo syge medarbejdere
  28.01.14 Ledelse

  Når mangfoldigheden og rummeligheden går hånd i hånd skaber det reel værdi – en værdi, der udvikler både den individuelle medarbejder og fællesskabet i form af vores virksomhed. Profit er vigtigt – men behøver det at være en modsætning til social ansvarlighed?

 • CSR, fremtidens vigtigste værktøj
  29.11.13 Bæredygtighed

  Er "det rummelige" og "arbejdsmarked" hinandens modsætninger eller forudsætninger? Det spørgsmål er der mange der stiller sig selv, og desværre tror de fleste, at de er hinandens modsætninger. Men det kan ikke være mere forkert - vil jeg forsøge at bevise i dette korte blogindlæg.

 • Virkeligheden virker
  06.10.13 Ledelse

  Når den nysgerrige virksomhedsleder ser ind i øjnene på den unge, som beredvilligt lægger kortene på bordet og udstråler vilje og motivation, så sker det magiske: Virksomhedslederen skifter hjernehalvdel fra regneark til følelser. Og den unge møder ofte for første gang ordene: Jeg vil gerne hjælpe dig.

 • Virksomhedspraktik i virkeligheden
  21.07.13 Velfærd

  Det glæder mig, når jeg ser vores medarbejdere i virksomhedspraktik vokse, og især vokse sammen til noget større og stærkt. Derfor er vi en socialøkonomisk virksomhed.

 • Socialt ansvar ligger i virksomhedens DNA
  21.05.13 Velfærd

  Jeg ved som direktør for Trinity ikke om vores tiltag og arbejde kan kategoriseres som CSR. Men at tage socialt ansvar, det er det. Vi handler og kan se resultatet for dem, det berører hvert eneste år.

 • De mange bække små - SMV’er bidrager til en bæredygtig fremtid
  09.04.13 Velfærd

  De fleste af samfundets ressourcer bliver forvaltet i små og mellemstore virksomheder – SMV’er. Hvis vi skal lykkes med at skabe en bæredygtig fremtid, så må vi tydeliggøre, at de mange små og mellemstore virksomheder har et ansvar og kan gøre en mærkbar forskel. "The business of business is not only business" – og måske er dette også smart business.

 • Fra idealistiske tanker til hardcore action
  28.01.13 Velfærd

  Hvad sker der, når man tager en flok trendsættende og actionorienterede virksomhedsejere og inviterer dem til ”braindance” ud fra spørgsmålet ”Hvad skal der til for, at I tager et socialt ansvar i jeres virksomhed og ansætter mennesker, der står på kanten af arbejdsmarkedet?” 

 • Socialt ansvar er vanedannende
  22.01.13 Velfærd

  Vi har hørt, at vi skal tage et socialt ansvar. Men alt for få forstår, hvad det rent faktisk betyder. Hvad det betyder for de mennesker og familier, der hjælpes ind på arbejdsmarkedet. Hvad det betyder for samfundsøkonomien. Men pas på hvis du og din virksomhed giver jer i kast med det at tage socialt ansvar. Det er stærkt vanedannende. 

 • Socialøkonomiske virksomheder tænder gnisten i øjet
  13.12.12 Velfærd

  Når beskæftigelsesorienterede socialøkonomiske virksomheder er bedst, giver de udsatte grupper nye muligheder for at udnytte deres resurser – og få øget selvværd, social kapital og livsglæde. De sparer offentlige midler og bidrager med innovative tilgange og nye løsninger til en af de helt store samfundsudfordringer i Danmark: At hundredetusindevis er mere eller mindre permanent udenfor beskæftigelse. 

 • Samarbejdet med virksomhederne er afgørende
  13.11.12 Velfærd

  Der er store forventninger til og meget ambitiøse mål for den nye reform af førtidspension- og fleksjob. Mål, der ikke kan nås uden et stærkt samarbejde med landets virksomheder. Dette samarbejde står meget højt på dagsordenen for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, og udmøntes i et tæt samarbejde med bl.a. VINSA, VFSA, Forebyggelsesfonden, CABI og fokus på de socialøkonomiske virksomheder.

 • Diversitet på det private arbejdsmarked
  09.10.12 Velfærd

  Den måde, vi taler om tingene på, er med til at fastholde dem, og dermed os alle, i nogle mønstre.”Det rummelige arbejdsmarked” kan forstås som ”at du faktisk ikke hører til her, men du får lov at være med alligevel”. Lidt ligesom at blive valgt til sidst i gymnastiktimerne, når fodboldholdet skulle sættes, skriver Lars Vester Pedersen i Stafetten om Det Rummelige Arbejdsmarked.

 • Attraktive løn og arbejdsvilkår
  20.09.12 Velfærd

  Når vi drøfter rummelighed i forhold til køn, handler det om at gøre det muligt og attraktivt for begge køn at være på alle dele af arbejdsmarkedet. Her bliver lønfastsættelsen som Grethe Christensen spørger til et væsentligt element. 

 • Væk med det kønsopdelte arbejdsmarked
  10.09.12 Velfærd

  Der er stadig for stor afstand mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, mener Grete Christensen. Formanden for Dansk Sygeplejeråd der ønsker et fundamentalt opgør med kønsopdelingen, så skellet mellem kvinde- og mandefag bliver nedbrudt.

 • Socialøkonomi: Fremtidens vækstmotor
  22.08.12 Politik

  Hvis spørgsmålet er ligestilling på arbejdsmarkedet og ligebehandling på arbejdspladsen, er svaret så socioøkonomiske virksomheder? Sådan lød spørgsmålet i blogstafetten som jeg fik af Stig Langvad.

 • Brug for nye modeller
  14.06.12 Velfærd

  Der er brug for at udvikle nye modeller for at styrke det rummelige arbejdsmarked, skriver Stig Langvad, og peger på, at det er samfundets opgave at kompensere og påvirke virksomhederne, så viljen til at ansætte mennesker med funktionsnedsættelse. Mulighederne er der allerede, hvis bare vi kigger ud over grænsen, påpeger handicapformanden.

 • Flere praktikpladser kræver vækst, nytænkning og mod
  21.05.12 Velfærd

  Hvordan sikrer vi tilstrækkeligt med praktikpladser – også i krisetider – og dermed tilstrækkeligt med veluddannet arbejdskraft fremover? Sådan lød spørgsmålet i den blogstafet, som Eva Hoffmann-Bang, direktør på den store erhvervsskole og gymnasium i Ishøj, CPH West, sendte videre til mig i forlængelse af hendes blogindlæg.

 • Broen ud til kanten af arbejdsmarkedet
  23.04.12 Velfærd

  Alt for mange unge sendes videre i en erhvervsuddannelse, som de ikke er klar til, og alt for ofte oplever vi, at unge så at sige svømmer rundt i tomme rum, skriver Eva Hofman-Bang i Stafetten Det Rummelige Arbejdsmarked.

 • Rummelighed handler om vilje
  01.02.12 Velfærd

  Jeg er uenig med HR-direktør Finn Lund Andersen, Dansk Supermarked, når han frygter, at vi i beskæftigelsesindsatsen ikke har tilstrækkeligt fokus på især store internationale virksomheder og deres evne til at få fx nydanskere i arbejde, skriver jobcenterchefen i stafetten om det rummelige arbejdsmarked. Han kan dog godt forstå, at ”vi så i nogle situationer kan opfattes som meget offentlige”.

 • Rummeligheden - kan det offentlige følge med?
  10.01.12 Velfærd

  Ledere og medarbejdere i store internationale virksomheder som AP Møller Mærsk, ISS, MC Donalds, Novo Nordisk, IBM og Dansk Supermarked er i både tanke og handling foran ledere og medarbejderne i et normalt jobcenter eller socialforvaltning, når vi taler rummelighed og mangfoldighed. Disse virksomheder har igennem mere end 20 år arbejdet seriøst med rummelighed og mangfoldighed, skriver direktør Finn Lund Andersen fra Dansk Supermarked.

 • Udnyt mulighederne for et rummeligt arbejdsmarked
  11.10.11 Velfærd

  Lad os søge nye muligheder for at inkludere og skabe mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedschef i Randers Kommune Ole Andersen giver gode eksempler på hvordan i andet indlæg i Stafetten Det Rummelige Arbejdsmarked.

TILMELD NYHEDSBREV