Staten fik 19 milliarder fra Nordsøolien i 2014

Fald i produktionen af olie og gas og det store fald i olieprisen sidste år betød 15 procent lavere indtægter for staten fra aktiviteterne i den danske del Nordsøen. Til trods for de lave oliepriser er investeringerne i Nordsøen steget markant i forhold til 2013 og ligger på et højt niveau. Fremover ventes indtægterne at falde yderligere, med mindre oliepriserne stiger væsentligt.

Staten fik i 2014 omkring 18,8 mia. kr. i indtægter fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen svarende til ca. 62 pct. af det samlede overskud. Der er tale om et fald på godt 15 pct. sammenlignet med 2013, hvor staten modtog 22,3 mia. kr. Faldet skyldes en nedgang i produktionen af olie og gas kombineret med et kraftigt fald i olieprisen i anden halvdel af 2014. Det fremgår af de økonomiske opgørelser og prognoser for Danmarks olie- og gasproduktion, som Energistyrelsen offentliggør i dag. 

Siden 1963 har Nordsøproduktionen bidraget med i alt 404 mia. kr. til statskassen, men indtægterne har de seneste år været faldende på grund af faldende produktion og sidste år også på grund af den faldende oliepris.  Skatteministeriets prognose for statens indtægter fra beskatning af olie og gas viser, at indtægterne kan blive væsentligt lavere i 2015 end i 2014, hvis olieprisen holder sig på det nuværende lave niveau. Prognosen viser desuden et yderligere fald i indtægterne frem mod 2019.  Det understreges, at der er stor usikkerhed om prognoserne, da selskabernes overskud - og derved statens indtægter - påvirkes af en række andre forhold som eksempelvis lavere omkostninger som følge af faldet i olieprisen. Disse forhold indgår ikke i prognoserne.

Fald i værdien af dansk olie og gasproduktion
Den samlede værdi af den danske olie- og gasproduktion i 2014 skønnes til 40,7 mia. kr., hvilket svarer til et fald på 18 pct. i forhold til produktionsværdien i 2013. Den akkumulerede produktionsværdi var i perioden 1963-2014 ca. 1.010 mia. kr. Produktionsværdien bestemmes af den internationale råoliepris, dollarkursen samt produktionens størrelse. 
 
Stigende investeringer i feltudbygninger og efterforskning
Selskabernes investeringer i feltudbygninger steg i 2014 med omkring 31 pct. til knap 8,8 mia. kr. i forhold til 2013. Den store stigning skyldes hovedsageligt udbygningen af felterne Syd Arne, Hejre, Valdemar og Tyra. Samtidig er de foreløbige tal for efterforskningsudgifter i 2014 opgjort til godt 1,3 mia. kr. Det er en stigning på ca. 4 pct. i forhold til 2013. Det skønnes, at de samlede investeringer for perioden mellem 2015 og 2019 beløber sig til ca. 50 mia. kr. 

Trinvis udgivelse af rapport om olie og gas

Afsnittet om ressourcer og prognoser er normalt en del af den årlige afrapportering om Danmarks olie og gasproduktion. ”Danmarks olie- og gasproduktion og anden anvendelse af undergrunden 2014”vil indeholde afsnit om:
 
  • Koncessioner og efterforskning
  • Ressourcer og prognoser   
  • Produktion
  • Økonomi
De enkelte afsnit vil løbende blive offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside.Afsnittet om ressourcer og prognoser er tidligere offentliggjort.
 
Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk indeholder desuden en række oplysninger om olie og gas. Det omfatter bl.a. produktionsdata, diverse oversigter over licenser, produktionsdata og feltdata. Derudover kan man finde oplysninger om anden anvendelse af undergrunden, bl.a. gaslagre og geotermi.
 

 

Emneord: Oliemilliarder, Nordsøolie, Energistyrelsen
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også