Statsrevisorerne: Ankestyrelsen har svigtet i over 16 år

Sønderlemmende kritik af Ankestyrelsen. Statsrevisorerne påtaler sagsbehandlingstider, der i over 16 år har brudt loven. Også Indenrigsministeriet får hård kritik.

"Statsrevisorerne påtaler, at målsætningen om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger for klagesager på beskæftigelses- og socialområdet ikke er opnået i mere end 16 år – trods skiftende ministres intentioner herom. Ankestyrelsens lange sagsbehandlingstider er en belastning for de berørte borgere og virksomheder og indebærer øgede udgifter for samfundet."

Flere historier om Statsrevisorernes beretninger her

Vi har samlet alle vores historier om og fra Statsrevisorerne her.

Sådan indleder Statsrevisorerne en pressemeddelelse i forbindelse med deres Beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet, som netop er offentliggjort. Den myndighed, der altså skal tilse, at om velfærdsstatens borgere møder lovlig og ordentlig sagsbehandling, bryder selv loven. Beretningen gennemgår og analyserer Ankestyrelsens arbejde, og konklusionen er brutal. 

  • I 2018 var Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for beskæftigelses- og socialsager på 21,3 uger. Ca. 70 % af sagerne levede ikke op til målet om en sagsbehandlingstid på 13 uger, heraf tog 3,1 % af sagerne mere end 1 år at behandle.
  • I 2018 var Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for arbejdsskadesager 31,6 uger, heraf tog 8,7 % af sagerne mere end 1 år at behandle. Målet om en sagsbehandlingstid på 13 uger gælder ikke for arbejdsskadesager.
  • Ankestyrelsen overholder ikke lovens krav om sagsbehandlingstid i 23 % af sagerne om forsikrede ledige.
  • Rigsrevisionens undersøgelse angiver et forbedringspotentiale for Ankestyrelsens produktivitet og sagsflow. Fx kan styrelsen reducere den uproduktive ventetid, hvor en sag ligger stille mellem Administrationen og fagkontorer. Der er også potentiale for at øge produktiviteten. Hvis de mindst produktive kontorer behandlede lige så mange arbejdsskadesager som de mest produktive, ville styrelsen have kunnet afgøre ca. 14 % flere sager, uden at det ville have negative konsekvenser for kvaliteten eller sagsbehandlingstiden.

End ikke Indenrigsministeriet går fri af kritik. 

Læs om socialkrisen

Vi har skrevet om sygdomsramte og klemte borgere i systemet gennem lang tid.

Læs vores tema om socialkrisen, hvor en lang række artikler er samlet. 

"Statsrevisorerne kritiserer, at Økonomi- og Indenrigsministeriet efter så mange år stadig ikke har sikret tilfredsstillende sagsbehandlingstider i Ankestyrelsens klagesagsbehandling på beskæftigelses-, social- og arbejdsskadeområderne."

LÆS ET TIDL. INTERVIEW MED DEPARTEMENTSCHEFEN I MINISTERIET HER

Det er ikke første gang Statsrevisorerne kritiserer centraladministrationen og dens myndigheder på social- og beskæftigelsesområdet. Tidligere har kritikken været rettet mod socialministeriet og ni ministre i træk, der ifølge Statsrevisorerne havde svigtet deres ansvar. 

“Socialministeriet har oplyst, at ministeriet ikke ønsker at opstille faste standarder eller kriterier for, hvornår en analyse kan bidrage med viden om effekt af sociale indsatser, og at ministeriet ikke finder sådan en tilgang brugbar,” skrev Statsrevisorerne i en beretning, der havde analyseret socialministeriet. Læs historien om den sag her.

Hvad er DenOffentlige for et medie?

Læs om, hvad der sker på DenOffentlige, og få ideer til, hvordan du kan være med.

Vi samler artikler om og fra DenOffentlige lige her.

Ankestyrelsen behandler årligt ca. 54.000 klager. Ankestyrelsen er øverste og eneste klageinstans for arbejdsskadesager og sager, der vedrører den beskæftigelsesmæssige og sociale lovgivning. Klagesagerne skal afgøres korrekt og inden for kortest mulig tid. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen har fulgt udviklingen i sagsbehandlingstiderne siden 2002. 
 

 

Emneord: Ankestyrelsen, Indenrigsministeriet, 140619, Statsrevisorerne
Den Offentlige på DenOffentlige.dk Du er DenOffentlige!...
Aktivitet: Artikler: 233 | Events: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også