Stemmer på Kanten bliver forening

Den populære demokratikampagne Stemmer på Kanten bliver nu en forening, der skal give de socialt udsatte en stemme også mellem valgene. Foreningen får Lisbeth Zornig Andersen som formand.

”Frem til kommunalvalget er hundredvis af mennesker landet over strømmet til for at gøre en særlig indsats over for socialt udsatte vælgere. Mange har givet udtryk for, at indsatsen ikke må stoppe med valget. Derfor har vi nu besluttet at etablere Stemmer på Kanten som en forening, der kan samle alle de gode kræfter til en bredere indsats,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Stemmer på Kanten har mønstret en bred folkelig opbakning bag satsningen på at mobilisere samfundets svageste og skabe større politisk bevågenhed over deres behov. Ifølge analyseinstituttet InFact mener to ud af tre vælgere, der kender til initiativet, at det er godt.

”Det er oplagt at bygge videre på den opbakning og sikre en platform, der giver socialt udsatte en stemme. Jeg håber, at foreningen vil trække mange medlemmer, så der i fremover kan blive både råd og frivillige kræfter nok til at gennemføre mange initiativer til fordel for de socialt udsatte,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Første udfordring: 2020-målene

Som et af de første tiltag vil foreningen udfordre og debattere regeringens nyligt fremlagte 2020-mål for socialt udsatte. Det skal ske i form af en høring for både foreningsmedlemmer, politikere og interessenter på Christiansborg.

”Vi har indsamlet fantastisk meget viden fra interviews med og fokusgruppermøder med socialt udsatte under valgkampen, som fortæller hvordan de ser udfordringerne i deres liv og hvilke løsninger, der kan virke. Det systematiserer vi og fremlægger for politikerne,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Samtidig arbejder foreningen på at etablere et unik nyt udsatte-panel, som gør det muligt at spørge socialt udsatte om deres holdning til nye politiske udspil og andre aktuelle emner. Panelet er en anden måde at give socialt udsatte en stemme.

”Vi har brug for at høre deres stemme, når vi diskuterer hvordan vi løser sociale problemer, som vi ellers let kan bruge milliarder på, uden at de virker, fordi brugerne ikke blev hørt,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Ud over at give socialt udsatte en klar stemme i offentligheden vil foreningen også

* skabe både lokale og nationale fora, hvor de udsatte sidder ansigt til ansigt med politikere og de mennesker, der arbejder med og for dem til daglig

* agere som høringspart ved relevante lovgivninger

* arrangere oplysningskampagner, støttekoncerter, indsamlinger, m.m.

* udvikle analyser, forskningsprojekter og undersøgelser om udsatte.

Foreningen Stemmer på Kanten vil også hjælpe socialt udsatte direkte – f.eks. støtte udsatte i at bryde mønstret, både ved at støtte praktisk og økonomisk.

”Vi har netop etableret samarbejde med tandlæger, der donerer tandlægebehandling til socialt udsatte, og på den måde hjælper dem på fode. Jeg håber mange flere vil melde sig og give den vigtige hånd, der skal til, når mennesker skal bryde mønstret,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Foreningen er åben for alle. Et medlemskab koster 100 kr. om året.

For tilmelding og information kontakt [email protected] eller tlf: 40526112. 

Stemmer på Kanten på DenOffentlige.dk Socialt udsatte borgere bruger ikke deres stemme, når der er valg. Det vil vi lave om på. Stemmer på Kanten har til formål at få socialt udsatte til stemmeurnerne, når kommunalvalget løber af s...
Aktivitet: Artikler: 13 | Kompetenceområder: 15

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.05.20 Politik
  Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

  Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.

 • 13.05.20 Politik
  COVID-19: Så mange selvstændige har fået hjælp

  Nye tal viser, at der er sendt cirka 45.000 udbetalinger afsted under ordningen til selvstændige og freelancere. I alt er over 3 mia. kr. udbetalt under ordningen.