Foto: Shutterstock

Større bonus på vej til naboer til vindmøller og solceller

Nu får de borgere, som bliver tætte naboer til kommende vindmøller og sol-celler, en forhøjelse af den årlige kontante bonus, som regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget indførte i efteråret 2019.

Som opfølgning på klimaftalen fra juni 2020 har regeringen i dag indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet om en forhøjelse af bonussen til tætte naboer til kommende vindmøller og solceller til gennemsnitligt ca. 6.500 kr. om året for naboer til kommende landvindmøller og ca. 2.500 kr. om år for naboer til kommende solcelleprojekter.

”Vindmøller og solceller er helt afgørende for at indfri vores ambitiøse klimamål. Men de er ikke altid populære naboer. Derfor er jeg glad for, at vi endnu en gang er blevet enige om at gøre forholdene for naboerne til fremtidens landvindmøller og solceller bedre. Jeg er glad for, at vi i et konstruktivt samarbejde med partierne så hurtigt har kunne sætte handling bag ordene i klimaaftalen fra juni, og med denne aftale sikrer forhøjelsen allerede fra 1. januar”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Afstand for at opnå bonus

Bonusordningen giver naboer i afstanden 4-8 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meter afstand fra større solcelleanlæg ret til en skattefri, årlig bonus finansieret af opstillerne af vedvarende energianlæg. Ordningen gælder desuden for de bølgekraftanlæg og vandkraftværker, som vinder ret til pristillæg i de teknologineutrale udbud 2020-2024.

Bonussens basis

Bonussen baseres på en andel af værdien af produktionen fra anlægget og størrelsen på bonussen vil variere i anlæggets levetid i og med, at den afhænger af anlæggets produktion og den varierende elpris. Bonussen er med aftalen forhøjet til en gennemsnitlig årlig bonus på ca. 6.500 kr. om året for naboer til landvindmøller og. til ca. 2.500 kr. om året for naboer til solcelleanlæg.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 08.04.21 Bæredygtighed
  Nu får svanemærket nyt fokus

  Mange producenter vil gerne være med til at reducere klimabelastningen og fremme en mere cirkulær økonomi, hvor vi bruger ressourcerne igen og igen. Svanemærkets nye krav til udemøbler, legeredskaber og parkudstyr er netop udarbejdet med dette for øje.

 • 08.04.21 Bæredygtighed
  Nyt innovationscenter skal fastholde Danmarks økologiske førertrøje

  Der er lang vej til at fordoble det økologiske areal i Danmark igen. Derfor skal fokus rettes på innovation og udvikling, og det skal et nyt innovationscenter hjælpe med. Minister mener, at det kan styrke konkurrenceevnen.

 • 31.03.21 Bæredygtighed
  Dyrevelfærden er en vigtig del af fremtidens bæredygtige landbrug

  Foråret er på vej og det betyder, at Økodag er nær. Det er festdagen, hvor de økologiske køer hopper ud på græs. Økodag er essensen af dyrevelfærd, men økologien skal blive ved med at udvikle sig. I Økologisk Landsforening arbejder vi med mange projekter, der skal højne dyrevelfærden for de økologiske dyr.

 • 31.03.21 Bæredygtighed
  Regeringen vil have mere ambitiøse mål for energisektoren i EU

  Når EU til sommer skal forhandle nye mål for energisektoren, vil regeringen arbejde for, at målene for vedvarende energi og energieffektivitet øges markant. Derfor går regeringen allerede nu i gang med arbejdet for at sikre opbakning blandt de øvrige EU-lande.

 • 29.03.21 Bæredygtighed
  Regeringen vil beskytte havets vilde natur

  19 områder i havet omkring Danmark bliver nu beskyttet, så vi går fra ca. 19 procent beskyttelse på havet til med de nye områder at beskytte ca. 30 procent. I 12 af områderne vil der for første gang være streng beskyttelse af livet i havet. Samtidig udpeges 6 nye fuglebeskyttelsesområder på mere end en million hektar