Foto: Shutterstock

Større bonus på vej til naboer til vindmøller og solceller

Nu får de borgere, som bliver tætte naboer til kommende vindmøller og sol-celler, en forhøjelse af den årlige kontante bonus, som regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget indførte i efteråret 2019.

Som opfølgning på klimaftalen fra juni 2020 har regeringen i dag indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet om en forhøjelse af bonussen til tætte naboer til kommende vindmøller og solceller til gennemsnitligt ca. 6.500 kr. om året for naboer til kommende landvindmøller og ca. 2.500 kr. om år for naboer til kommende solcelleprojekter.

”Vindmøller og solceller er helt afgørende for at indfri vores ambitiøse klimamål. Men de er ikke altid populære naboer. Derfor er jeg glad for, at vi endnu en gang er blevet enige om at gøre forholdene for naboerne til fremtidens landvindmøller og solceller bedre. Jeg er glad for, at vi i et konstruktivt samarbejde med partierne så hurtigt har kunne sætte handling bag ordene i klimaaftalen fra juni, og med denne aftale sikrer forhøjelsen allerede fra 1. januar”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Afstand for at opnå bonus

Bonusordningen giver naboer i afstanden 4-8 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meter afstand fra større solcelleanlæg ret til en skattefri, årlig bonus finansieret af opstillerne af vedvarende energianlæg. Ordningen gælder desuden for de bølgekraftanlæg og vandkraftværker, som vinder ret til pristillæg i de teknologineutrale udbud 2020-2024.

Bonussens basis

Bonussen baseres på en andel af værdien af produktionen fra anlægget og størrelsen på bonussen vil variere i anlæggets levetid i og med, at den afhænger af anlæggets produktion og den varierende elpris. Bonussen er med aftalen forhøjet til en gennemsnitlig årlig bonus på ca. 6.500 kr. om året for naboer til landvindmøller og. til ca. 2.500 kr. om året for naboer til solcelleanlæg.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også