Borgmester Kirsten Terkilsen og Lars Løkke Rasmussen

Stor begejstring for Hop In-projektet, der gav 609 elever et indblik i produktionsindustrien

Aktivitetsniveauet var tårnhøjt i Dansk Produktions Univers, hvor 28 syvende klasser fra Hedensted Kommune i uge 46 arbejdede med produktion i samarbejde med 26 lokale virksomheder. Torsdag fik de besøg af Lars Løkke, og om aftenen var det tid for den store finale.

”Hands On Produktion – Innovation New Ideas” (HOP-IN) er titlen på det unikke projekt, hvor formålet var at koble læring i skolen med arbejdslivet efter skolen – med fokus på produktionsindustrien, der har rigtig gode vilkår i Hedensted Kommune.

”Udvikling og styrkelse af produktionserhvervet er en af de centrale nøgler til vækst i Danmark. Med de mange samarbejdspartnere og snitflader i vores projekt, som går på tværs af erhvervsliv og forskellige uddannelsesinstitutioner, har vi ønsket at vække en fornyet interesse og engagement for produktionsfaget – både blandt nutidens og fremtidens parter”, fortæller Kirsten Terkilsen, Borgmester i Hedensted Kommune.

Øjnene op for karrieremulighederne

Eleverne var klassevis tilknyttet en af de 26 virksomheder, der deltager i projektet. Ugen startede med besøg hos virksomhederne mandag.

”Ved at komme ud på virksomhederne og få en forståelse for alle de brikker, der skal til for at bygge en vindmølle eller en maskine, har eleverne fået øjnene op for, at der er mange forskellige jobfunktioner på en fabrik – man kan både være økonomimand og arbejde med sprog”, fortæller Birgit Colliander, der er lærer på Lindved Skole.

HR-manager Karen Margrethe Kring fra Credin, der fik besøg af elever fra As Friskole, var meget begejstret over besøget af interesserede og aktive folkeskoleelever.

Efter besøget var der flere af eleverne, der ringede til os for at stille uddybende spørgsmål. Jeg tror, vi kommer til at møde en del af eleverne igen, når de skal ud på jobmarkedet engang”, fortæller hun.

Engagerede og kreative elever

Tirsdag formiddag underviste studerende/elever fra Learnmark Horsens (HHX, HTX og EUD) og Horsens Produktionsskole ud fra princippet om "ung til ung" folkeskoleeleverne i seks fagområder.

Derefter dannede klasserne ”virksomheder”, der hver især skulle komme med et forslag til et produkt, der kan sættes i produktion. Det summede af liv og aktivitet i de historiske produktionshaller hos Dansk Produktions Univers, der dannede rammen om arrangementet.

Magnus Kjærgaard, der er elevrådsformand på Hedensted Skole, svarer prompte, da han bliver spurgt om, hvad han synes om denne måde at blive undervist på: ”Det er en genial idé! Det giver os mulighed for at arbejde anderledes på en god måde”. 

Den store finale med Lars Løkke og prisuddeling

Torsdag middag kom Lars Løkke på besøg i hallerne for at overvære elevernes arbejde. Hop-In-projektet giver eleverne mulighed for at lære på en ny måde, og det er en god måde at fange drengene på, og samtidig udfordre de dygtige piger, konkluderede han. 

Om aftenen var der ”Nytårskur”, hvor eleverne i overværelse af deres virksomhedskontakter, unge undervisere fra ungdomsuddannelserne, forældre og 35 lærere præsenterede deres bud på et produkt.

En komité udpegede det bedste bud efter kriterier som innovation, nytteværdi og markedspotentiale. Elevernes præsentation af produktet og deres salgsmateriale talte også i vurderingen – som det sker i den virkelige verden, når et produkt skal få succes.

Vinderne blev 7.C fra Løsning Skole, der havde arbejdet med et flot interaktivt ”Ischool”-spil.

To fotos vedhæftet – se desuden https://www.dropbox.com/sh/tzqewj486u36a2n/a6YiBfJ0rl (de sidste billeder af elever er fra vinderklassen 7.C fra Løsning Skole)

FAKTA

Temaugen blev tilrettelagt i et samarbejde mellem lokale virksomheder, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Learnmark Horsens (HHX,HTX og erhvervsuddannelserne), Horsens Produktionshøjskole, UCL-læreruddannelsen i Jelling og naturligvis overbygningsskolerne samt erhvervsafdelingen i Hedensted Kommune.

Hedensted Kommune på DenOffentlige.dk Hedensted Kommune
Aktivitet: Artikler: 21 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 28.05.20 Velfærd
  Behovet for flere pædagoger stiger: 50.000 børn flere børn i daginstitutionsalderen

  Der bliver brug for 9000 pædagoger frem mod 2030, hvis vi skal følge med det stigende børnetal og tage hånd om de mange flere børn, der i de kommende år skal have en god hverdag i landets daginstitutioner. Det understreger behovet for en velfærdslov, der kompenserer kommunerne fuldt ud for den demografiske udvikling og for at fremrykke loven om minimumsnormeringer.

 • 27.05.20 Velfærd
  Krisen kalder på investeringer i fællesskabet

  Vejen til økonomisk genopretning går gennem en genopbygning og styrkelse af velfærdssamfundet, siger FOAs formand, som mener, at fortiden skræmmer.

 • 20.05.20 Velfærd
  Turbo på beskæftigelsesindsatsen: Lav reglerne for løntilskud om

  Beskæftigelsesministeren har nu besluttet at genåbne beskæftigelsesindsatsen med digitale samtaler. Det er godt, men der er også brug for en kraftigt styrket indsats og mere fleksible regler for at sikre, at de mange nye ledige kommer hurtigst muligt i job igen. Det mener Ledernes Hovedorganisation, som derfor fremlægger et udspil med 11 konkrete indsatser til en oprustning af beskæftigelsesindsatsen.

 • 19.05.20 Velfærd
  Corona-omstilling: Jobcenter har succes med virtuelle rehabiliteringsmøder

  Hver måned er der i gennemsnit indstillet 25 sager til rehabiliteringsmøde. På møderne har et tværfagligt team fokus på at belyse borgerens sag ud fra et helhedsperspektiv med det formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet har til opgave at udarbejde en fyldestgørende indstilling til kommunen i sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er således møder af stor betydning for den enkelte borger.

 • 19.05.20 Velfærd
  Mennesker med udviklingshandicap mistrives mens de venter på kommunerne

  En ny undersøgelse viser, at mennesker med udviklingshandicap er ramt af en massiv nedlukning af deres dagtilbud. Det har store konsekvenser for denne sårbare gruppe borgeres trivsel og mentale sundhed – og det strider imod regler og signaler fra Christiansborg.