Stor indsats skal hjælpe personer med psykiske handicaps i arbejde

Ti kommuner får i 2018 hjælp til at opkvalificere deres viden på beskæftigelsesområdet. Målet er at hjælpe flere personer med psykiske handicaps i arbejde.

Professionshøjskolen Absalon stiller med projektet: ”Flere borgere med handicap i beskæftigelse” nu skarpt på at få flere borgere med handicap i beskæftigelse. Det sker ved at udvikle et kompetenceudviklingsforløb til medarbejdere, der arbejder på beskæftigelses- og socialområdet i kommunerne. Projektet gennemføres i samarbejde med Det Centrale Handicapråd (DCH).
 
Projektet er gået i gang og har i længere tid samarbejdet med Køge Kommune, der er pilotkommune i projektet. Kommunen er blandt andet udvalgt, fordi den arbejder målrettet på at give borgere med funktionsnedsættelser en god tilværelse. Kommunen fokuserer på værdighed og har kortlagt borgernes syn på værdighed, ligesom den har undersøgt, hvad målgruppen har behov for i kontakten med kommunen.
 
Psykiske funktionsnedsættelser er en særlig udfordring
Absalon har i Køge analyseret udfordringerne – både set fra borgeres, virksomheders og kommunens synspunkt. I den sammenhæng viser det sig, at borgere med psykiske funktionsnedsættelser er særligt udfordret i forhold til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Ofte har målgruppen svært ved at få arbejde og ofte arbejdes på nedsat tid. Derfor er det med god grund, at projektet har udvalgt netop denne målgruppe for projektet, fortæller Lene Maj Pedersen, der er jurist i Det Centrale Handicapråd:

Læs mere fra Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

”Vi kan tydeligt se på tallene, at borgere med psykiske funktionsnedsættelser har de største udfordringer i forhold til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og derfor er det et godt sted at lægge sin fokus i projektet”.

Kirstine Sandø, der er projektleder og chefkonsulent i Center for Socialt Arbejde og Forvaltning på Professionshøjskolen Absalon er enig. Hun siger:

”Der er et stort potentiale i at opkvalificere denne gruppe. Mere end hver femte dansker mellem 16 og 64 år har et handicap eller en længerevarende sygdom. Under halvdelen af gruppen har ikke et arbejde, så en opkvalificering kan gøre en stor forskel for kommunerne og de berørte borgere”.

Nyt kompetenceudviklingsforløb på vej

Lige nu arbejder Professionshøjskolen Absalon på at udvikle et kompetenceudviklingsforløb på 2-4 dage, som gratis skal tilbydes ti kommuner i Region Sjælland og resten af landet. Kommunerne er endnu ikke udvalgt. Forløbet fokuserer særligt på psykiske lidelser og diagnoser, metoder i socialt arbejde, de lovgivningsmæssige rammer, tværfagligt samarbejde og samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer. Kurserne starter op i efteråret 2018.

Projektet er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Læs mere om projektet her
For mere information om projektet kontakt projektleder, Kirstine Sandø Højland, tlf. 7248 2026, [email protected]
 
Emneord: Professionshøjskolen Absalon, Funktionsnedsættelse, Kompetenceløft, Psykiske Lidelser, Køge Kommune, STAR, Det Centrale Handicapråd, Beskæftigelsesområdet, Det rummelige arbejdsmarked, 170418

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også