Foto: Miljø- og Fødevareministeriet

Stor saltvandsindsprøjtning til kystbeskyttelsen i Danmark

Kystbeskyttelsesprojekter ved Vadehavet, i Nordjylland og i Nordsjælland modtager støtte fra kystbeskyttelsespulje. Samtidig får puljen til kystbeskyttelse en stor saltvandsindsprøjtning, da regeringen med finansloven har aftalt med adskillige støttepartier at afsætte ekstra 350 mio. kr. i tilskudspuljen til kystbeskyttelse frem mod 2023.

Tilskudspuljen til kystbeskyttelse får nu vokseværk, samtidig med at første uddeling fra puljen er på vej til fem konkrete projekter, tre digeprojekter ved Vadehavet og to kystbeskyttelsesprojekter i henholdsvis Nordjylland og Nordsjælland. De fem projekter modtager samlet 39,1 mio. kroner i medfinansiering fra staten.
 
Samtidig vokser puljen som følge af aftalen om finansloven i 2021. Puljen var oprindeligt på to gange 40 mio. kr. i 2020 og 2021. Nu udvides puljen med nye 350 mio. kr. frem mod 2023. De bliver fordelt med ekstra 50 mio. kr. i 2021 og 150 mio. kr. i både 2022 og 2023. Samtidig skal tildelingskriterierne udvides, så flere kystbeskyttelsesprojekter i risikoområder rundt om i Danmark kan søge. 
 
"Danmark står over for udfordringer med voldsommere vejr og stigende havvand i fremtiden. Derfor skal vi i tide få kystbeskyttet til de klimaforandringer, vi allerede nu kan se og ved kommer. Sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet sikrer vi med finanslovsaftalen en saltvandsindsprøjtning til kystbeskyttelsen i hele landet. Samtidig er vi gået i gang med en national klimatilpasningsplan, så vi får set på alle oversvømmelseskilder. Allerede nu kommer tilskudspuljen for 2020 ud og gør gavn lokalt og med flere midler i de kommende år, kan endnu flere vigtige kystbeskyttelsesprojekter komme i gang," siger miljøminister Lea Wermelin.
 
Der blev med aftale om finansloven 2019 afsat en tilskudspulje på i alt 80,6 mio. kr. til kystbeskyttelse til fordeling i 2020 og 2021. Midlerne skulle hjælpe kommuner og digelag til at gennemføre nødvendige indsatser mod oversvømmelser og kysterosion.
 
Det vil være muligt for kommuner og digelag at søge midler igen i 2021 og de kommende år. 
Støttepartierne som er på tale er: Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer