Stort uudnyttet potentiale for offentlig-privat samarbejde i regionerne

Danske Regioner har en ambitiøs indkøbsstrategi, der blandt andet indebærer, at regionerne skal udbyde flere opgaver. I praksis er der desværre sket fald i regionernes konkurrenceudsættelse. Der er derfor behov for vende udviklingen.

Danske Regioners indkøbsstrategi for 2015-2020 bygger på et klart mål om, at regionerne skal frigøre 1 mia. kr. til sundhedsopgaver. Det skal blandt andet ske ved at udbyde flere tjenesteydelser. Ambitionen er tilmed blevet hævet til 1,5 mia. kr. i forbindelse med den seneste økonomiaftale med regeringen. Det er positivt, at regionerne aktivt vil teste deres opgaveløsning på det private marked for at se, om de får den bedst mulige service for skattekronerne. Desværre har der ikke i praksis været en stigning i andelen af regionernes opgaver, der udsættes for konkurrence fra private virksomheder.

På baggrund af Social- og Indenrigsministeriets tal har DI analyseret regionernes konkurrenceudsættelse. Her kan vi se, at der er sket et fald i andelen af udbudsegnede opgaver i regionerne, som bliver udsat for konkurrence. I 2012 konkurrenceudsatte regionerne nemlig 21,3 pct. af de udbudsegnede opgaver, men i 2015 var det tal faldet til 19,9 pct. Ser man udelukkende på værdien af de opgaver, som regionerne har sendt i udbud, er konklusionen tilsvarende. I 2012-2015 er værdien af de konkurrenceudsatte ydelser faldet med 131 mio. kr. Det er vel at mærke i løbende priser, hvor stigninger i priser og lønninger også er indregnet.

Vi har naturligvis forståelse for, at regionerne varetager en stor og kompleks opgave, men der er gode muligheder for at konkurrenceudsætte støttefunktioner som eksempelvis rengøring, ejendomsdrift, kantineservice, vaskeri og it-drift. Det er opgaver, som leveres på velfungerende markeder, hvor der er skarp konkurrence mellem leverandørerne om at levere den bedste service. Som formanden for Danske Regioner Bent Hansen for nyligt understregede, bliver regionerne nødt til se, om de private virksomheder kan tilbyde bedre løsninger.

For at sætte gang i udbuddene anbefaler DI endvidere, at politikerne på Christiansborg indfører konkrete måltal for konkurrenceudsættelsen i kommuner, regioner og statslige institutioner. Samlet set bør måltallet være på 45 pct. af de udbudsegnede opgaver. Samtidig er det vigtigt, at der udarbejdes udbudsstrategier, der forklarer, hvordan de enkelte institutioner vil nå målet. Det vil give regionerne bedre betingelser for at få mest ud af samarbejdet med private virksomheder. På den måde kan vi ikke blot bidrage til regionernes målsætning om at effektivisere driften, men også forbedre kvaliteten i serviceydelserne.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.