Strategisk vagtplanlægning er et opgør med silotænkning

Hvis ressourcerne på det moderne sygehus skal udnyttes optimalt, må ledelsen tage et nødvendigt opgør med den eksisterende silotænkning inden for faggrupper og afdelinger.

Et moderne sygehus som OUH beskæftiger lige så mange mennesker, som der Strategisk vagt- og ressourceplanlægning en kunstart. Både patienter, læger og alle øvrige behandlere skal være på det rigtige sted på samme tid.

- Uanset om man ser på vagtplanlægning i Norge, Sverige eller Danmark, må man konstatere, at fremmødeplaner ofte lægges for hver enkelt faggruppe og desværre også isoleret for hver enkelt faggruppe og afdeling.

I praksis hænger det slet ikke sammen med det moderne sygehus' behov, hvor den effektive indsats omkring en borger typisk afhænger af et højt specialiseret team, der skal supplere hinanden i situationen og være på rette tid og sted, mener CEO Tobias Bøggild-Damkvist, Nordic Healthcare Advisory.

Et klassisk resultat af den manglende koordinering er en situation, hvor lægen er på konference, men dette ikke er kommunikeret ud til sengeafsnittet eller resten af lægegruppen, hvilket fører til, at udskrivninger forsinkes og indlæggelser forlænges unødigt.

Tilmeld dig Samfundsdesigns nyhedsbrev med nyt om offentlig digitalisering.

Skæve prioriteringer i planerne

Planlægning bærer på mange sygehuse også præg af at være foretaget decentralt, det vil sige helt ude i den operative enhed, ligesom lægernes ønsker og behov ofte prioriteres i planlægningen, uanset at mange faggrupper skal arbejde tæt sammen, hvis de skal have succes med opgaveløsningen, fx i forbindelse med en kompliceret operation.

- I sidste ende forringer den manglende koordination mellem faggrupperne og på tværs af enhederne derfor den organisatoriske kapacitet, siger Tobias Bøggild-Damkvist, der har haft lejlighed til at analysere arbejdet med vagtplanlægning i de nordiske lande i forbindelse med udarbejdelse af en række rapporter om emnet.

Læs artikel på SamfundsDesign: Statiske vagt- og ressourceplaner dræber sundhedsvæsenet

Kræv bedre planlægningsværktøjer

For Tobias Bøggild-Damkvist består en del af løsningen i at stille større krav til de digitale planlægningsværktøjer, som bliver stillet til rådighed for vagtplanlæggere og koordinatorer på sygehusene.

- I dag er det faktisk muligt at få løsninger, der integrerer den tværgående planlægning og styring og gør op med den traditionelle funktions- og fagopdelte planlægning. Det betyder, at både ledere og planlæggere får en langsigtet oversigt og en dag-til-dag-oversigt over bemanding og arbejdsbelastning på tværs af faggrupper og enheder.

I sidste ende betyder det ikke alene mere realistiske og bedre koordinerede vagtplaner – det kan også reducere udgifter i millionklassen til overtid, vikarforbrug og sygefravær på sygehusene, siger Tobias Bøggild-Damkvist.

Læs mere på EG: Få et effektivt og fleksibelt lønsystem

Læs artikel på SamfundsDesign: Bedre ressourcestyring i Region Hovedstaden skal optimere patientforløb

Inspirationskatalog og whitepaper

Den engelske tænketank The King's Fund har udarbejdet et inspirationskatalog, som Epikon og Implement Consulting Group A/S har udarbejdet i forbindelse med rapporten Optimal anvendelse af personaleressourcer for Danske Regioner.

Det er et inspirationskatalog med eksempler på konkrete indsatser, metoder og værktøjer, som kan anvendes til styring af personaleressourcer på hospitalerne.

Inspirationskataloget indeholder både eksempler på overordnede metodikker til, hvordan den samlede håndtering af personaleanvendelsen kan gribes an, og eksempler på mindre indsatser og metoder, som er rettet mod dele af arbejdet med personaleanvendelsen.

Tilmeld dig Samfundsdesigns nyhedsbrev med nyt om offentlig digitalisering.

Læs mere på EG: Fleksibel vagtplanlægning og ressourceudnyttelse med EG Optima

Download whitepaper: Udviklingstendenser og muligheder inden for vagtplansystemer.

Læs mere på EG: SD Business Intelligence - træf de rigtige valg

Samfundsdesign / EG på DenOffentlige.dk EG er en skandinavisk teknologipartner med mere end 1.800 medarbejdere fordelt på 28 lokationer i Skandinavien og Polen. Vi leverer digitaliseringsløsninger til mere end 12.500 offentlige og komm...
Aktivitet: Artikler: 129 | Events: 1 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også