Strategisk vagtplanlægning kræver tydelige prioriteringer

Vagtplanlægning i sundhedsvæsenet er ikke et administrativt bijob. Det er en kritisk opgave for den faglige ledelse. Hvordan fungerer planlægning og styring af personaleressourcer på det typiske danske hospital eller plejehjem egentlig?

Det er et spørgsmål, som er blevet grundigt undersøgt i rapporter fra Rigsrevisionen, i inspirationskataloger, i casestudier og pilotprojekter i regioner og kommuner de seneste år.

Skal man sammenfatte svaret lidt spidst, kunne det lyde som følger:

• Vi siger, at patienternes behov er styrende. 
• Vi tror, at det er budgettet, som lægger rammerne. 
• Det, vi faktisk gør, er at kopiere og videreføre en gammel plan.

Resultatet er for det første frustrerede patienter, beboere og pårørende, som ikke oplever at få den hjælp, de har behov for.

For det andet fører det til pressede og nedslidte medarbejdere, som oplever hele tiden at skulle løbe lidt stærkere.

For det tredje får vi afdelinger og institutioner, som ikke kan få budgetterne til at hænge sammen og konstant må spare.

Men hvorfor er det sådan, og skal det være sådan?

Tilmeld dig Samfundsdesigns nyhedsbrev med nyt om offentlig digitalisering.

Vagtplanlægning er en kompleks opgave

Vagtplanlægning og ressourcestyring i sundhedsvæsenet og i kommunerne er en kompleks opgave. Det er en opgave, som kræver ledelsesmæssigt fokus og tydelige prioriteringer. Det er en opgave, som kræver kompetence og de rigtige hjælpemidler.

At sikre at et tilstrækkeligt antal medarbejdere med de rette kompetencer er til stede, når patienter og borgere har behov, er ikke et administrativt bijob. Det er en kritisk opgave for den faglige ledelse. 

Vagtplanplanlægning og ressourcestyring har fået en markant større ledelsesmæssig og politisk opmærksomhed disse år. Samtidig tager regioner og kommuner en række nye digitale værktøjer i brug for at støtte arbejdet.

Der tages skridt i den rigtige retning, men vagtplanlægning og ressourcestyring er en kompleks opgave. Du finder ikke genveje, snuptag og nemme politiske løsninger.

Det er krævende at lave en aktivitetsbaseret bemandingsplan. Det er krævende at sikre koordinering på tværs af faggrupper og enheder. Det er krævende at prioritere mellem patientbehov, medarbejdere, lovgivning og økonomi, men på samme måde som med pleje og ny medicin er det en prioritering, der skal træffes.

Læs artikel på Samfundsdesign: Bedre ressourcestyring i Region Hovedstaden skal optimere patientforløb

Stort potentiale i optimal vagtplanlægning

Løser man opgaven rigtigt, er der et stort potentiale i strategisk vagtplanlægning og ressourcestyring. Det er muligt at øge medarbejdertilfredsheden og at hjælpe flere patienter og borgere uden at gå på kompromis med patientsikkerhed, arbejdsmiljø eller økonomi.

I de kommende måneder fokuserer SamfundsDesign derfor på gode erfaringer med strategisk vagtplanlægning. Det gælder både danske erfaringer fra kommuner og regioner, konkrete initiativer fra fx Moderniseringsstyrelsen og ikke mindst gode internationale erfaringer.

Her vil vi gå i dybden med New South Wales i Australien, som succesfuldt har implementeret nye strategier til planlægning og styring af vagter og arbejdstid for mere end 130.000 ansatte i sundhedsvæsenet.

Projektet har været komplekst, haft et enormt omfang og langt fra været gnidningsløst. Det har taget 9 år og kostet næsten 600 millioner kr. at gennemføre. 

Samtidig har de taget nye digitale værktøjer i brug, som også implementeres i danske regioner og kommuner i disse år.

Så følg med i vores tema om strategisk vagtplanlægning!

Tilmeld dig Samfundsdesigns nyhedsbrev med nyt om offentlig digitalisering.

Læs mere på EG: Gennembrud for EG's vagtplanløsning EG Optima

Læs mere på EG: Fleksibel vagtplanlægning og ressourceudnyttelse med EG Optima

Emneord: SamfundsDesign, Vagtplanlægning, Vagtplaner
Samfundsdesign / EG på DenOffentlige.dk EG er en skandinavisk teknologipartner med mere end 1.800 medarbejdere fordelt på 28 lokationer i Skandinavien og Polen. Vi leverer digitaliseringsløsninger til mere end 12.500 offentlige og komm...
Aktivitet: Artikler: 129 | Events: 1 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også