Strejke og lockout – hvad med de offentlige kontrakter?

Det har også effekt på offentlige kontrakter og samarbejder, når der i disse dage varsles omfattende strejker og lockouts hos staten, regionerne og kommunerne. Leverandører og kunder gør klogt i at forberede sig på konflikt, skriver DLA Piper.

Udover at berøre borgerne og de offentligt ansatte kan en arbejdsmarkedskonflikt i den offentlige sektor også påvirke muligheden for at gennemføre offentlige kontrakter. Det kan være klogt både som kunde og leverandør at udvise rettidig omhu. Hvad gør man f.eks. som IT-leverandør i et igangværende IT-projekt, hvis kunden ikke længere kan deltage i projektorganisationen? Eller hvad gør man som offentlig bygherre i et projekt, hvor medarbejderne i bygherreorganisationen går hjem?
 
Som part i en offentlig kontrakt bør man være opmærksom på, hvordan man håndterer en eventuel strejke eller lockout, herunder hvordan man begrænser eventuelle tab og reducerer ulemper i den forbindelse.
 
Parter i offentlige kontrakter bør f.eks. overveje, om kontrakten regulerer spørgsmål om:
 
  • En strejke eller lockout vil udgøre misligholdelse eller være omfattet af bestemmelser om force majeure? Det kan herunder være relevant, om der er forskellige juridiske konsekvenser forbundet med henholdsvis en strejke eller en lockout, og om strejken eller lockouten har en generel karakter eller kun berører den pågældende organisation.
     
  • En strejke eller lockout giver parterne mulighed for ansvarsfrit at udskyde frister f.eks. for levering og/eller om kontrakten i øvrigt indeholder en udsættelsesadgang? Det vil herunder være relevant at overveje, om en forlængelse af tidsfristerne vil indebære en forlængelse af projektets samlede tidsplan, og hvad konsekvenserne heraf er.
 
Herudover vil leverandører som oftest være underlagt almindelige principper om pligt til tabsbegrænsning; f.eks. i det tilfælde, hvor en strejke eller lockout resulterer i misligholdelse af kontrakter. Leverandører bør således overveje, hvordan denne tabsbegrænsningspligt håndteres i tilfælde af en konflikt.
 
 
Emneord: 090318, Lockout, Strejke, Offentlige overenskomster, OPS, OPP, Offentlige kontrakter, DLA Piper, Kurt Helles Bardeleben, René Offersen, Torkil Høg
DLA Piper på DenOffentlige.dk  ...
Aktivitet: Artikler: 1 | Events: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også