Struer Kommune arbejder for et bedre klima

Struer Kommune underskriver tirsdag den 5. november en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, for at nedbringe kommunens C02-udslip med mindst 2 procent årligt frem til år 2020. Samtidig har Struer Kommune vedtaget en ambitiøs klima- og energistrategi.

Struer Kommune er allerede godt i gang med klimaarbejdet. Kommunens bygninger er gennemgået systematisk, og mulighederne for at optimere energiforbruget er blevet kortlagt. Samtidig producerer de syv opsatte vindmøller ved Quistrup og Ausumgaard tilsammen el svarende til elforbruget for omtrent 13.650 husstande. Der er 10.141 husstande i Struer Kommune. 

Klimaet er i fokus 

Der er mange oplagte kilder, hvor vi kan reducere CO2-udledningen og energiforbruget, siger Niels Viggo Lynghøj, borgmester i Struer Kommune, der har høje klimaambitioner på tværs i Struer Kommune:  

- Med DN’s klimakommuneaftale forpligter vi os i klimaarbejdet, og vi går endnu længere. Vores nye klima- og energistrategi ligger godt i tråd med klimakommuneaftalen og fokuserer blandt andet på, at vi skal blive helt fossilfri i 2035. Klima- og energistrategien skal også medvirke til, at der i 2020 er etableret 100 nye arbejdspladser inden for klima- og energiområdet. Og det står højt prioriteret, at vi vil beskytte drikkevandet som en særlig ressource.

Energitjek til 250 husstande
I Danmarks Naturfredningsforening er præsident Ella Maria Bisschop-Larsen glad for, at Struer Kommune melder sig på klimakommunelandsholdet, der nu tæller hele 76 klimakommuner:

- Det er positivt, at Struer Kommune, udover klimaarbejdet inden for kommunens egne bygninger, også vil inddrage borgerne og bl.a. tilbyde 250 husstande et energitjek. Og så bliver det spændende at følge med i det planlagte elektroniske energistyresystem, der forventes at nedbringe energiforbruget i de kommunale bygninger med 20-30 procent ved blandt andet automatisk natsænkning.

Bredt samarbejde om CO2-udslippet

- Gennem energiklyngen i Maarbjerg vil Struer Kommune bidrage til en energiproduktion alene baseret på biomasse. Som en del af konsortiet Maabjerg Energy Concept vil Vestforsyning og Struer Forsyning sammen med blandt andet DONG Energy og Novozymes tilføje en bioethanolfabrik til den grønne energiklynge mellem Holstebro og Struer. Det er ikke kun godt for klimaet, det vil også skabe arbejdspladser lokalt, siger borgmester Niels Viggo Lynghøj:  

Det grønne energikoncept vil få stor indflydelse på el -og varmeproduktionen i Holstebro og Struer, som i dag får en stor del af energien fra husholdningsaffald, der importeres til forbrænding på Maabjergværket. Maabjerg Energy Concept vil have en massiv effekt på CO2-udledningen lokalt.

Ny klima- og energistrategi for 2014 – 2017
Kommunens nye klima- og energistrategi har fokus på at nedbringe brugen af fossilt brændsel og CO2-udledning. Det er også en målsætning i strategien at tænke i energirigtige løsninger, når kommunen skal investere i nyt byggeri og anlæg. Det er kommunens mål at være fossilfri i 2035 og at sænke energiforbruget i de kommunale bygninger med 20 procent frem til 2020 i forhold til 2009.

To af strategiens mål er at registrere en stigning i andelen af vedvarende energi i energiforsyningen samt en reduktion i energiforbruget hos virksomheder, private ejendomme, udlejningsejendomme og landbrugets driftsbygninger.

EU´s borgmesterpagt

Ud over vedtagelsen af klima- og energistrategien vil Struer Kommune også underskrive EU´s borgmesterpagt. Pagten forpligter underskriverne til at udarbejde et CO2-regnskab og at udarbejde en handlingsplan for bæredygtig energi, der indeholder de planlagte aktiviteter på klima- og energiområdet.

Ligeledes forpligter underskrivere af borgmesterpagten sig til at opfylde og gå længere end EU´s mål om at reducere CO2-udledningen med 20 procent i 2020.

Med Struer har 12 ud af regionens 19 kommuner med bistand fra Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles underskrevet borgmesterpagten. På europæisk plan har 5252 kommuner underskrevet aftalen.

 

Emneord: Klima, Klimakommune, Danmarks Naturfredningsforening, Energi, EU's borgmesterpagt
Struer Kommune på DenOffentlige.dk Struer Kommune
Aktivitet: Artikler: 26 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 16.03.20 Infrastruktur
  Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg leverer 20 procent af CO2-reduktionerne frem mod 2030

  Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg lægger i sine anbefalinger til regeringen op til en gennemgribende forandring af bygge- og anlægsbranchen. CO2-regnskaber for bygge- og anlægsprojekter, forbud mod oliefyr og strenge krav til renoveringer af offentlige og private bygninger er nogle af de mere end 60 forslag fra klimapartnerskabet.

 • 12.03.20 Europa
  Ny rekord: Danmark har det største antal patentansøgninger nogensinde

  Danmark har indleveret det største antal patentansøgninger nogensinde og placerer sig som det tredje mest innovative land i Europa. Det viser det seneste patent-indeks fra Den Europæiske Patentmyndighed (EPO). Vedvarende energi indtager førstepladsen, mens der inden for bioteknologi og medicinsk teknologi er sket et fald i antallet af danske ansøgninger.

 • 05.03.20 Infrastruktur
  National rapport: Danmarks vitale infrastruktur lider under klimapres

  Ny rapport peger på, at Danmark mangler op mod 175 milliarder for at kunne opretholde en ordentlig fremtids- og klimasikret infrastruktur. Værst ser det ud for vores vandforsyning, de kommunale bygninger, veje og broer samt jernbanenettet. Klimaparatheden halter for stort set alle infrastrukturområder.

 • 02.03.20
  Miljøministeren: Klimaramte kommuners forslag skal på bordet

  Lea Wermelin opfordrer Kommunernes Landsforening og borgmestre, som er ramt af de aktuelle oversvømmelser til at komme med forslag til regeringens plan for klimatilpasning.

 • 25.02.20 Infrastruktur
  Regeringen: Danmark skal klimasikres bedre

  Danmark er alt for sårbar overfor massivt regnfald. Der skal gang i klimatilpasningen rundt om i landet. Derfor foreslår regeringen en gennemgribende ændring af reglerne, der skal gøre det lettere og billigere at lave tiltag, der kan håndtere de stigende vandmængder og beskytte danskerne mod oversvømmelser ved massiv regn.