Styrelse advarer psykiatrien: Indsats mod tvang går for langsom

Den nye årsopgørelse for brug af tvang i psykiatrien viser, at det ikke går helt så hurtigt som forventet med at nedbringe brugen af tvang, samt at der er forskel i regionernes resultater. Hent årsopgørelsen her.

Der er nu gået tre år siden partnerskabsaftalen om nedbringelse af tvang i psykiatrien blev indgået mellem ministeriet, Danske Regioner og regionerne. Det betyder, at halvdelen af perioden til at nå målene snart er gået. Desværre er konklusionen i årsopgørelsen for 2016, at andelen af personer, der bæltefikseres, er steget, og antallet af længerevarende bæltefikseringer er stagneret i forhold til 2015. Samtidig er der sket en stigning i antallet af kortere bæltefikseringer samt i det totale antal bæltefikseringer og antallet af personer, der bæltefikseres.

Læs mere om psykiatrien her

Vi samler alle væsentlige historier om psykiatrien på denne temaside. 

Sundhedsstyrelsen er bekymrede over, at brugen af bæltefikseringer ikke fortsat falder, som den har gjort de sidste par år. Hvis der ikke snart sker en markant udvikling i retning af mindre brug af tvang, kan det blive en udfordring at nå målene i 2020,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Janet Samuel.

Stigning i andre tvangsformer og regionale forskelle i brugen af tvang
For at holde øje med om indsatsen for at nedbringe bæltefikseringer fører til øget brug af andre former for tvang, følger Sundhedsstyrelsen udviklingen i en række andre tvangsforanstaltninger.
 
Årsopgørelsen viser her, at der er sket en stigning på landsplan i antallet af fastholdelser, og der bliver brugt mere beroligende medicin med tvang i 2016, end der gjorde ved starten af partnerskabet i 2014. Årsopgørelsen viser samtidig, at stadig flere børn og unge bliver udsat for tvang.

Årsopgørelsen viser også, at der er forskelle mellem regionerne på, hvor meget og hvilke typer tvang, de bruger. For eksempel er Region Hovedstaden lykkedes med at nedbringe både anvendelsen af bæltefikseringer og beroligende medicin med tvang, mens Region Midtjylland fortsat oplever en stigning i brugen af både bæltefikseringer og beroligende medicin.

Opfølgning på resultaterne og målene for 2020
På baggrund af resultaterne i årsopgørelsen for 2016 vil Sundhedsstyrelsen bede de fem regioner gøre rede for, hvilke ledelsesmæssige skridt regionerne vil tage for at sikre, at brugen af tvang bliver bragt ned, og Sundhedsstyrelsen vil have et skærpet fokus på de regioner, hvor anvendelsen af tvang er stigende.
 
”De seneste år er der indsamlet meget erfaring og viden om, hvilke tiltag der kan nedbringe tvang. Vi får mere og mere viden om, hvad der virker, men der skal nu sættes ind med et betydeligt ledelsesfokus i regionerne for at vende udviklingen og nå målsætningerne om mindre brug af tvang i 2020,” siger Janet Samuel.
 
Sundhedsstyrelsen har indkaldt regionerne til møde d. 16. maj i styrelsens Task Force for Psykiatri for at drøfte regionernes redegørelser og videre tiltag.
Emneord: Tvangsbehandling, Tvangsfiksering, Bæltefiksering, Bæltetvang, Psykiatrien, Tvang i psykiatrien, Sundhedsdatastyrelsen, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Nordjylland, Danske Regioner, Årsopgørelser, Socialavisen
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 19.06.19 Sundhed
  Omlægning til økologi på hospitalerne afsluttet med stor succes

  Region Hovedstadens politiske mål om omstilling af alle hospitalskøkkener i Region Hovedstaden til minimum 60% økologi er mere end nået. Projektet omkring omstilling til økologi afsluttes her i juni måned med stor succes.

 • 13.05.19 Ledelse
  Politiet sigter sundhedsansatte for svigt i skandale om kræftscreening

  Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi har i dag sigtet Region Sjælland og flere ledende medarbejdere for overtrædelse af straffeloven og autorisationsloven i forbindelse med mulig mangelfuld håndtering af patienter, som var henvist til undersøgelser på Ringsted sygehus på mistanke om brystkræft.

 • 03.05.19 Sundhed
  Tryggere vej fra sygehus til eget hjem

  En sygeplejerske fra Lejre Kommune får nu sin faste gang på Holbæk Sygehus. Her skal hun samarbejde med indlagte borgere fra Lejre Kommune, deres pårørende og sygehusets personale. Målet er at gøre det tryggere at vende hjem efter indlæggelsen.

 • 23.04.19 Sundhed
  Skovhus Privathospital bliver landsdækkende

  Danmarks største psykiatriske privathospital Skovhus Privathospital mærker stigende efterspørgsel på behandling og udredning fra patienter i hele landet. Derfor åbner hospitalet nu en klinik på Fyn og en i Aalborg.

 • 07.01.19 Sundhed
  Ny strategi skal beskytte sundhedssektoren mod hackere

  Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL sætter i fællesskab retningen for at beskytte borgerne endnu bedre mod hackere med en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed.