Direktør i Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle-Petersen

Bedre styr på risikostyring og informationssikkerhed i staten

Politik

04/02/2015 16:08

Suleman Haider

Digitaliseringen er for mange danskere ensbetydende med en lettere hverdag, hvor kontakten med det offentlige kan passes ind med andre daglige gøremål. Men digitaliseringen gør os samtidig sårbare over for it-kriminelle, som vil udnytte vores høje digitale aktivitet til fx identitetstyveri eller økonomisk svindel.

Vi modtager jævnligt eksempler på veludførte snyde-mails, hvor borgerne bliver opfordret til at sende deres fortrolige NemID oplysninger. Heldigvis ved langt de fleste danskere, at disse mails ikke skal besvares og blot slettes. 

Det er altafgørende for danskernes fortsatte tillid til den offentlige sektor, at vi passer godt på deres data, og at oplysninger ikke misbruges. Derfor lancerede regeringen i december en national strategi for cyber- og informationssikkerhed, hvor vi i Digitaliseringsstyrelsen skal løfte en del af opgaven. Regeringens mål med Strategi for cyber- og informationssikkerhed er at opretholde og styrke tilliden hos virksomheder og borgere til, at Danmark fortsat er et sikkert land at anvende digitale tjenester i.

Vores bidrag er at professionalisere statens arbejde med risikostyring og informationssikkerhed. Fx er vi på vej med et nyt tilsynskoncept, for staten som skal give ministerierne et bedre overblik over deres it-tilsyn og dermed undgå kritiske hændelser, hvor fx borgernes data udstilles. Ad denne vej får ministerierne konkrete anvisninger på, hvordan tilsynet med it-anvendelsen og informationssikkerhed kan forbedres, gennem anvendelse af en internationalt anerkendte sikkerhedsstandard ISO27001, sikring mod cybertrusler m.v. Det er bare nogle af vores indsatser for, at myndighederne bliver bedre til at passe godt på danskernes data. Du kan læse mere om vores seks indsatser her.

Informationssikkerhed er naturligvis også et vigtigt fokusområde i den næste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som vi har indledt arbejdet med nu. Her vil der også være fokus på informations-sikkerhed i regioner og kommuner. Og allerede i år tager vi hul på arbejdet med en informationsindsats målrettet borgere og virksomheder for at højne sikkerhedsbevidstheden. Initiativet omfatter blandt andet en indsats for øget viden om cyber- og informationssikkerhed i folkeskolen, så vi sikrer en tidlig opmærksomhed på, at det også er den enkelte dansker selv, som skal tage vare på sig selv og sine data. 

Vi kan slet ikke løfte denne svære dagsorden alene, og derfor samarbejder vi bredt på tværs af den offentlige sektor og sammen med vigtige private aktører som fx bankerne. Dette samarbejde vil også blive styrket i de kommende år. 

 

 

Mest Læste

Annonce