Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015

Infrastruktur

12/5/16 9:14

Nick Allentoft

Statslige myndigheder, regioner og kommuner har siden 2011 arbejdet målrettet på at realisere den ambitiøse målsætning om, at 80 pct. af kommunikationen med borgere og virksomheder skal foregå digitalt ved udgangen af 2015. Tallene fra 2015 viser, at målsætningen er blevet indfriet, og at danskernes kommunikation med det offentlige i høj grad foregår digitalt.

Overgangen til digital kommunikation har dels haft til formål at sikre borgere og virksomheder en fleksibel og tidssvarende service, dels at skabe en mere omkostningseffektiv offentlig sektor.  

Arbejdet med at realisere målsætningerne har handlet om at erstatte breve fra myndighederne med forsendelser via Digital Post samt at afskaffe blanketter og formularer til fordel for digitale selvbetjeningsløsninger.

Digitalisering - temaside

Danmark er under digitalisering. Følg med i udviklingen på vores tema-side her.

Mangler dine budskaber? Så bliv udgiver på DenOffentlige. Skriv til os.

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med KL og Danske Regioner foretaget en opgørelse af resultaterne for overgangen til digital kommunikation. Opgørelsen viser, at kommunerne, regionerne og staten sendte 77 pct. af deres digitalisérbare breve via Digital Post i 2015. Samtidig er der opgjort på områderne i de tre første ud af i alt fire bølger af områder, der er overgået til obligatorisk digital selvbetjening som et led i den seneste digitaliseringsstrategi. Her viser resultaterne, at 87 pct. af ansøgningerne, anmeldelserne mv. fra borgere og virksomheder blev foretaget ved hjælp af en digital selvbetjeningsløsning.
 

Målsætningerne

Digitaliseringen af kommunikation med myndighederne er foregået i to spor:

  • Obligatorisk Digital Post

    Målsætningen på borgerområdet var, at 80 pct. af de digitalisérbare breve fra myndighederne ved udgangen af 2015 sendes og modtages digitalt. På virksomhedsområdet var målet, at alle digitalisérbare breve som hovedregel sendes og modtages digitalt.

  • Obligatorisk digital selvbetjening på 89 områder

    Målet var, at 80 pct. af alle ansøgninger, anmeldelser mv. fra borgerne til myndighederne på 89 udvalgte serviceområder gennemføres ved hjælp af digital selvbetjening ved udgangen af 2015.

Myndighedernes indsats for at styrke den digitale kommunikation pågår stadig. Tal for de første måneder af 2016 viser en fortsat stigning i antallet af breve, som myndighederne sender via Digital Post. På den baggrund vurderes Digital Posts andel, selv ved et konservativt skøn, pr. medio april 2016 at udgøre mere end 79 pct. af myndighedernes mængde af digitalisérbare forsendelser.

Resultaterne for digital selvbetjening vil i efteråret 2016 blive suppleret med en opgørelse af digitaliseringsgraden på de yderligere ca. 20 områder, som overgik til obligatorisk digital selvbetjening den 1. december 2015.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce