Velfærden er blevet mere digital

27/12/2012 11:06

Digitaliseringsstyrelsen

I 2012 har vi fået erfaring med nye digitale løsninger, så velfærden kan leveres smartere og mere effektivt. I år har Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med KL, Danske Regioner og en række ministerier bl.a. udarbejdet en national handlingsplan, der skal sætte fart på udbredelsen af telemedicin.

Ét initiativ er videokonference i psykiatrien mellem sygehuse og kommunale bosteder for sindslidende. Et andet initiativ er udrulningen af telemedicinsk vurdering af komplicerede fod- og bensår. Med mobiltelefoner med kamera, fælles online patientjournaler og tæt koordinering med specialister på sygehuset kan kommunale sygeplejersker behandle borgere for komplicerede sår i borgerens eget hjem. Når løsningen er fuldt indført i hele landet i 2017, forventes sundhedsvæsenet at spare 300 mio. kr. årligt.

Nye erfaringer
Digitaliseringsstyrelsen har via Fonden for Velfærdsteknologi fået mange nye erfaringer med it og teknologiske løsninger på de store velfærdsområder, fx danskindlæring via 3D online computerspil, GIS-teknologi til besøgsplanlægning i hjemmeplejen og talegenkendelse i den kommunale sagsbehandling.

Erfaringer med udbredelse af it og velfærdsteknologi på det sociale område viser, at digitale og teknologiske løsninger kan give økonomiske gevinster, samtidig med at kvaliteten i den offentlige service fastholdes eller løftes.

2013 byder på digitaliseringsreform af velfærdsområderne
De mange erfaringer vil blive brugt aktivt i 2013, hvor regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at udarbejde en digitaliseringsreform af velfærdsområderne.

Den skal medvirke til, at det offentlige mere målrettet bruger digitalisering og ny teknologi, især på sundheds-, social- og undervisningsområdet. Målet er at levere velfærdsydelserne smartere og mere effektivt. Bedre brug af it kan medvirke til en mere sammenhængende offentlig sektor, der bedre kan koordinere indsatser. Det skal bl.a. ske ved, at forskellige myndigheder i højere grad deler data.

Hvis socialrådgiveren fx kan koble informationer om, hvor mange adresseskift og skoleskift et barn har oplevet, med hvor højt barnets fravær fra skolen er, vil det give mulighed for en langt tidligere og mere træfsikker forebyggende indsats.

På sundhedsområdet er de forskellige aktører også gensidigt afhængige af dataudveksling. Når sygehuset, den kommunale hjemmepleje, den praktiserende læge, fysioterapeuten mv. kan dele oplysninger, kan patienten få et bedre og mere koordineret behandlingsforløb.

Mest Læste

Annonce