Hønsemøg er en ressource, som kan udnyttes til både el-produktion og gødning. Det er målet for et projekt hos en ægproducent, der netop har fået tilskud fra Grøn Omstillingsfond.
Hønsemøg er en ressource, som kan udnyttes til både el-produktion og gødning. Det er målet for et projekt hos en ægproducent, der netop har fået tilskud fra Grøn Omstillingsfond.

Hønsemøg får roser til at blomstre

Bæredygtighed

20/8/14 11:40

Nick Allentoft

Hønsemøg er en ressource, som kan udnyttes til både el-produktion og gødning. Det er målet for et projekt hos en ægproducent, der netop har fået tilskud fra Grøn Omstillingsfond.
Fonden har også investeret i en abonnementsservice for børnetøj, solvarmebeholdere i genanvendeligt materiale, ny emballage der giver mindre madspild, produktion af nye robuste grøntsager og potteplanter uden sprøjtning samt dansk ressourceeffektiv produktion af akvarieplanter i stedet for import.

Chefkonsulent i Grøn Omstillingsfond ved Erhvervsstyrelsen Dorte Vigsø:

- Grøn Omstillingsfond er sat i verden for at understøtte de virksomheder, der har en god idé til en grøn omstilling af deres forretning. Vi tilbyder at bære en del af den ekstra omkostning og risiko, som er forbundet med at virkeliggøre omstillingen. .   Danske virksomheder har gode muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser ved en grøn omstilling af deres forretning. Og det er ikke de gode ideer, der mangler.   Vi har fået mange gode ansøgninger og ideerne favner meget bredt. Nu bliver det spændende at følge de otte projekter, som vi har udvalgt, og se dem realisere deres grønne forretningspotentiale.   Grøn Omstillingsfond modtog 38 ansøgninger i den seneste ansøgningsrunde. Ansøgningerne er blevet vurderet og prioriteret i det rådgivende udvalg til Grøn Omstillingsfond. Erhvervsstyrelsen har på baggrund af udvalgets indstilling besluttet medfinansiere otte projekter med et samlet beløb på 9,5 mio. kr.   Erhvervsstyrelsen forventer at åbne en ny ansøgningsrunde til september 2014 med ansøgningsfrist d. 9. marts 2015.   Læs mere om projekterne og grøn omstillingsfond   Fakta: Grøn Omstillingsfond   Formålet med fonden er at ruste danske virksomheder til fremtidens ressourceknappe økonomi. Det skal bl.a. ske gennem fokus på produktinnovation inden for vugge-til-vugge konceptet, udvikling af nye forretningsmodeller samt fremme af bæredygtige materialer. Fonden retter sig mod forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter.   Der er afsat 30 mio. kr. til Grøn Omstillingsfond i 2014, 28 mio. kr. i 2015 og 30 mio. kr. i 2016.   Midlerne i Grøn Omstillingsfond udmøntes gennem etablering af partnerskaber og pilotprojekter samt ansøgningsrunder inden for følgende temaer:
  • Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter.
  • Udvikling af nye forretningsmodeller.
  • Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign.
  • Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen.
  • Mindre spild af fødevarer.
  • Bæredygtige biobaserede produkter baseret på non-food biomasse.
 

Annonce