24 mio. kroner skal skabe vækst og viden i fiskeri og akvakultur

Bæredygtighed

06/11/2015 08:11

Nick Allentoft

Miljø- og fødevareministeren styrker dansk fiskeri- og akvakultur med 24 mio. kroner til projekter, der skaber vækst og ny viden.

Dansk fiskeri og akvakultur skal styrkes gennem nye afsætningsformer og markedsdrevet innovation.

Derfor får brancherne nu mulighed for at søge om godt 24 mio. kroner til projekter, der blandt andet hjælper erhvervet med at få fodfæste på markeder i hele verden og udvikler ny teknologi til dambrug.

- Vi har en innovativ akvakultursektor i Danmark, og dansk fisk er kendt for høj kvalitet både herhjemme og i udlandet. Men hvis sektoren skal vokse og skabe arbejdspladser, er det vigtigt, at vi hele tiden fornyer os. Vi skal være forrest, både når det gælder nye teknikker og teknologi i akvakulturen, men også i afsøgning af nye markeder for danske fisk rundt om i verden, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Vej til nye markeder
Miljø- og Fødevareministeriet åbner i denne uge for ansøgninger om tilskud til to ordninger med henholdsvis 14 mio. kroner til innovation i akvakultursektoren og 10,4 mio. kroner til afsætningsfremme af fiskeri- og akvakulturprodukter både til eksport og salg i Danmark.

- Branchen kan for eksempel søge støtte til udvikling af certificering og mærkning af fiskeprodukter. Det kan lette dagligdagen for forbrugeren og styrke afsætningsmulighederne for specifikke fiskeprodukter som fisk fra nærområdet. Vi giver også mulighed for at støtte afsætning af den fisk, som før blev smidt overbord, og som nu skal bringes i land, siger Eva Kjer Hansen.

Pengene i de to ordninger kommer blandt andet fra EU’s Hav- og Fiskeriudviklingsprogram og er en del af udmøntningen af en politisk aftale fra november 2014.

Læs mere om ordningen Tilskud til fællesindsatser for akvakulturanlæg

Læs mere om ordningen Afsætningsfremme fisk – 2015

Mest Læste

Annonce