Det kniber med at bygge såkaldt skæve boliger til hjemløse.
Det kniber med at bygge såkaldt skæve boliger til hjemløse.

27 millioner til boliger til hjemløse blev ikke brugt

Velfærd

29/3/17 11:15

Nick Allentoft

Antallet af hjemløse stiger, men byggerierne af skæve boliger til de mest udsatte er gået i stå.

Der kunne have været bygget 68 flere skæve boliger til særligt udsatte. Pengene var afsat. Men satspuljemidlerne til skæve boliger er ikke blevet brugt. Det viser tal fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, som fagbladet Boligen har fået indsigt i. 

Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse eller socialt udsatte, ofte med misbrug og psykisk sygdom, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig, ofte på grund af misbrug og psykisk sygdom.

Det er kommunerne, der kan søge om tilskud på 400.000 kroner pr. skæv bolig. Men i årerne 2012-15 blev kun 69 procent af satspuljemidlerne uddelt. 27 millioner er ikke blevet brugt efter intentionen. 

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) forbereder regeringens handlingsplan imod hjemløshed, der bliver fremlagt til efteråret. Hun er utilfreds med, at de penge, politikerne havde afsat, ikke er blevet til skæve boliger. 

”Jeg har netop besøgt en række herberger og haft mulighed for at tale med både personale og borgere, der er hjemløse. Noget af det, de efterspørger, er netop muligheden for at få en bolig, der kan rumme dem, og her er de skæve boliger et godt svar. Derfor skal vi selvfølgelig også sikre, at de midler, der er afsat til skæve boliger, rent faktisk bliver brugt,” siger Mai Mercado til fagbladet Boligen, der udgives af BL – Danmarks Almene Boliger.

Børne- og socialminister Mai Mercado vil grave ned i, hvorfor satspuljemidlerne ikke er blevet brugt. 

”Der er en evaluering lige på trapperne, som skal bidrage til at sikre, at de tilgængelige tilbud bliver brugt fuldt ud,” siger Mai Mercado.

Resultatet af årets hjemløsetælling bliver offentliggjort til august, og alle eksperter forventer, at den vil vise en stigning. Alene fra 2009 til 2015 voksede antallet af hjemløse med 23 procent til over 6.000 hjemløse på landsplan.

I samme periode er byggerierne af skæve boliger til de allermest udsatte hjemløse stilnet af. Af de skæve bolig-projekter, der er gennemført rundt om i landet, er over halvdelen mere end ti år gamle.

De 27 ubrugte millioner til skæve boliger får hård kritik fra De hjemløses Landsorganisation, SAND.

”Det er en katastrofe, at der ikke bliver taget mere hånd om boliger til de hjemløse. Især i hovedstadsområdet, der har halvdelen af landets hjemløse. Der er brug for en bred vifte af tilbud, også skæve boliger,” siger Ask Svejstrup.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce