28 nye forsøg i kommunerne får grønt lys af regeringen

Politik

27/06/2017 12:47

Nick Allentoft

Frikommunerne har søgt om at kunne lave 38 nye forsøg. Regeringen imødekommer helt eller delvist 28 forsøg.
Samarbejde om akut sygepleje, færre krav om lægeattester for grupper af ledige og nye midlertidige boliger til unge hjemløse. Det er blot nogle af de ideer, landets otte frikommunenetværk nu vil prøve af.   Frikommunerne har søgt om at kunne gennemføre i alt 38 nye forsøg i den anden ansøgningsrunde. Forsøgene spænder bredt – fra sundhedsområdet over boligområdet til folkeskole og beskæftigelse.

Frikommuneforsøg

Vi samler historier om og fra frikommunerne her

Regeringen har nu sagt helt eller delvist ja til 28 forsøg. Herudover er regeringen positivt stemt over for yderligere fire forsøg. Sammen med frikommunerne skal de fire forsøg beskrives lidt nærmere.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger: ”Regeringen vil have den offentlige sektor til at køre længere på literen. Derfor er det godt, at vi nu er klar til at sætte yderligere turbo på forsøg, der gør hverdagen enklere i kommunerne. Ligesom nye biler testkøres, inden de slippes løs på vejene, så giver frikommuneforsøgene os mulighed for at teste nye ideer, inden vi tager stilling til, om de er køreklar. Jeg håber derfor, at Folketingets partier også vil give grønt lys, når de til efteråret skal behandle lovforslaget.”   I første ansøgningsrunde, som havde frist den 1. december 2016, sagde regeringen helt eller delvist ja til 18 forsøg. Lovforslaget med forsøgshjemlerne fra første runde er vedtaget i Folketinget og træder i kraft den 1. juli 2017.   Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger: ”Uden kommunernes idérigdom ville der ikke være nogen frikommuneforsøg. Derfor sætter jeg pris på, at frikommunerne igen spiller ind med gode ideer til forbedring af kvaliteten og effektiviteten i den offentlige sektor. Nu er det så op til Folketinget at sikre lovgrundlaget for de nye forsøg.”

Under forudsætning af Folketingets opbakning kan forsøgene sættes i gang fra den 1. januar 2018. Der følger yderligere én ansøgningsrunde om konkrete forsøg med frist den 1. november 2017.

  Oversigt over frikommunernes ansøgninger i anden runde fordelt efter netværk En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet - Status   Psykologbehandling i jobcenterindsatsen - Imødekommes Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet - Imødekommes Fritagelse for uddannelsespålæg for en særlig målgruppe - Imødekommes Fleksibilitet i rehabiliteringsteams (Fritagelse fra krav om at indhente LÆ265) - Imødekommes Fleksibilitet i rehabiliteringsteams (Fritagelse for forelæggelse af visse sager) - Imødekommes delvist Fleksibilitet i rehabiliteringsteams (Fritagelse fra krav mht. sundhedskoordinator) - Afvises Fleksibilitet i rehabiliteringsteams (Mulighed for at gennemføre møder ved fravær) - Afvises   Flere billige boliger og fleksible boligløsninger  Billigt nybyggeri (Dispensation fra bygningsreglementet ved omdannelse af ejendomme til almene boliger) - Imødekommes Billigt nybyggeri (Fritagelse fra bygningsreglementets krav om affaldsskakter) - Imødekommes Billigt nybyggeri (Vederlagsfri brug af kommunale grunde til socialt udsatte) - Imødekommes Inklusionsboliger og deleboliger i ungdomsboliger - Imødekommes delvist Oprettelse af startboliger og inklusionsboliger på kommunalt initiativ - Imødekommes Deleboliger for enlige mødre - Imødekommes Billigt nybyggeri (Mulighed for etablering af nøglefærdigt alment byggeri) - Afklares Billigt nybyggeri (Reduktion af beboerandelen af ydelsen til realkreditlånet) - Afvises   Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde  Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven (Udslusningsboliger, kommunal anvisning til private udlejningsboliger mm.) - Imødekommes delvist Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven (brug af almene boliger samt ældre- og handicapboliger til § 108 tilbud) - Imødekommes delvist Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven (udvidet brug af udslusningsboliger) - Imødekommes delvist Mere sammenhængende forløb i psykiatrien - Afklares Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven (afhjælpning af manglen på midlertidige botilbud) - Afvises Bedre overgang fra ung til voksen - Afvises   Børn som vores vigtigste ressource  De kreative fag som driver for øget trivsel og læring - Imødekommes Fleksible læringsmiljøer – udvikling af klassebegrebet i folkeskolen - Imødekommes Fra nationale test og prøver til særlig individuel vurdering – for børn med multiple funktionsnedsættelser - Imødekommes Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb med praktik fra 7. klasse - Imødekommes   Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde  Etablering af rammer for tværkommunale akutfunktioner - Imødekommes   Sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder  Pit-stop (med ro og pleje) for syge borgere på kanten af samfundet - Imødekommes delvist   Èn plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren  Mulighed for at ret og pligt tilbud efter LAB § 92 – 96c stilles i bero - Imødekommes Mulighed for at krav til indhold og omfang i jobsamtaler efter LAB 16 og 17 samt BAB § 35 og 36 stilles i bero - Imødekommes Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af opfølgningssamtaler for hjerneskadede borgere - Imødekommes Mulighed for at en rehabiliterende indsats kan fortolkes som aktivering - Imødekommes Mulighed for at et hjælpemiddel kan bevilges af kommunen, såfremt det vurderes midlertidigt. - Imødekommes Orienteret opstart af sammenhængende borgerforløb - Imødekommes Samtykke specificeret på kommunens fagcentre - Imødekommes Optag på IGU-forløb - Afvises   Øget borgerinvolvering og samskabelse  Udlån af busser - Imødekommes Bedre muligheder for frivilligt arbejde for borgere, der modtager dagpenge - Afklares Bedre muligheder for frivilligt arbejde for borgere, der modtager efterløn - Afklares  

Mest Læste

Annonce