37 strakspåbud efter social dumping aktion på sjællandske villaveje

Infrastruktur

30/8/17 9:29

Nick Allentoft

"På aktionen så vi ofte eksempler på, at udenlandske virksomheder ikke var anmeldt i RUT, som de ellers har pligt til. I alt var der 19 RUT-overtrædelser på 39 gennemførte besøg," siger Brian Brink Larsen, der er tilsynschef for social dumping i Arbejdstilsynet.
Arbejdstilsynet gennemførte i sidste uge en aktion mod byggerier, der foregår på de danske villaveje. Resultatet af aktionen viser, at hverken arbejdsmiljøet eller den lovpligtige anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT) bliver prioriteret, når udenlandske håndværkere bygger for private.

51 gange gav Arbejdstilsynet reaktioner til virksomheder, der arbejder for private bygherrer, fordi arbejdet ikke var sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt tilrettelagt. På aktionen blev der også fundet 19 tilfælde, hvor udenlandske virksomheder enten havde lavet en mangelfuld anmeldelse eller slet ikke havde anmeldt sig til RUT.

"Aktionens resultater viser, at mange private bygherrer ikke kender reglerne for arbejdsmiljø, og at de i nogle tilfælde bruger håndværkere, der ikke overholder arbejdsmiljøreglerne. På aktionen så vi ofte eksempler på, at udenlandske virksomheder ikke var anmeldt i RUT, som de ellers har pligt til. I alt var der 19 RUT-overtrædelser på 39 gennemførte besøg, " siger Brian Brink Larsen, der er tilsynschef for social dumping i Arbejdstilsynet.   På aktionen fandt man også seks personer, der opholdte sig illegalt i landet. De seks personer blev anmeldt til politiet.   Dårligt arbejdsmiljø Nogle af de typiske overtrædelser af arbejdsmiljøloven, som Arbejdstilsynet så i aktionsugen, er fx håndværkere, der arbejder på villatagene uden sikring mod nedstyrtning, eller som manuelt håndterer mange hundrede kilo byggematerialer uden hjælpemidler. Arbejdstilsynet har herudover ved flere lejligheder set håndværkere, som anvender hjemmelavede stilladser eller som nedtager asbesttage uden de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.   Tjek dokumentation for RUT-tilmelding Brian Brink Larsen gør opmærksom på, at hvis man hyrer en udenlandsk håndværker til at arbejde i sin bolig, skal man se dokumentation for, at håndværkeren er anmeldt RUT. Også selvstændige håndværkere uden ansatte skal anmelde sig i RUT. Hvis man ikke får denne dokumentation, skal man give besked til Arbejdstilsynet senest tre dage efter, at arbejdet er gået i gang. Ellers kan man risikere en bøde på 10.000 kr.   Aktionens resultater: 39 gennemførte besøg 37 strakspåbud 11 påbud med frist 2 forbud 1 vejledningspåbud 19 overtrædelser af anmeldepligten til RUT     FAKTA: Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)  Formålet med Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) er at give myndighederne bedre muligheder for at føre tilsyn med, at udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, overholder de dansk regler om fx arbejdsmiljø og skat. Udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, skal således overholde de samme regler som danske virksomheder.   En række af oplysningerne i RUT er offentligt tilgængelige. Det gælder for oplysninger om virksomhedens navn, adresse i hjemlandet, arbejdsstedet i Danmark, virksomhedens kontaktperson i Danmark og arbejdets art (branche). Adgang til disse oplysninger betyder bl.a., at arbejdsmarkedets parter bedre kan varetage sine interesser over for udenlandske virksomheder i forhold til at sikre, at de ansatte arbejder under ordnede forhold i Danmark.   RUT-regler for udenlandske virksomheder Udenlandske virksomheder, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark, skal anmelde sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Reglerne gælder for udenlandske virksomheder, herunder selvstændige uden ansatte, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark. Anmeldelsen skal ske senest samtidig med, at arbejdet påbegyndes, mens ændringer i anmeldelsen skal indberettes første hverdag efter, at de er sket. Virksomheder, der overtræder reglerne, risikerer en bøde på 10.000 kr.    Hvis en opgave vedrører bygge og anlæg, landbrug, skovbrug, gartneri, havearbejde eller rengøring, skal den udenlandske virksomhed give sin hvervgiver dokumentation for, at virksomheden er anmeldt i RUT. Udenlandske virksomheder kan straffes med bøde på 10.000 kr., hvis reglerne overtrædes.   RUT-regler for hvervgivere Private og virksomheder (hvervgivere), der hyrer en udenlandsk virksomhed til at udføre opgaver inden for bygge og anlæg, landbrug, skovbrug, gartneri, havearbejde eller rengøring, skal senest tre dage efter, at arbejdet er påbegyndt, underrette Arbejdstilsynet, hvis han ikke har fået dokumentation for, at den udenlandske virksomhed er anmeldt i RUT. Hvervgivere kan straffes med bøde på 10.000 kr., hvis de ikke underretter Arbejdstilsynet.

 

Annonce