"Vi skal blive endnu dygtigere til at skabe helt rigtige match og få netop de unge ind på uddannelserne, der er mest motiverede og engagerede. Jeg tror ikke, vi finder dem ved alene at se på karaktergennemsnit," siger Sofie Carsten Nielsen.

51.200 har søgt en videregående uddannelse gennem kvote 2

Politik

16/03/2015 09:43

Mikkel Sarka

Næsten 2.000 flere ansøgere end i 2014 har søgt om optagelse på en videregående uddannelse gennem kvote 2. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer alle uddannelser til at overveje nye optagelsesformer, så karaktergennemsnittet ikke er eneste adgangsbillet.

Flere søger om optagelse på en videregående uddannelse gennem kvote 2. Da fristen for ansøgning udløb 15. marts klokken 12 havde 51.222 sendt en ansøgning viaoptagelse.dk.

Det er en stigning på 1.922 personer, svarende til 4 procent i forhold til sidste års kvote 2 søgning. Det endelige antal bliver opgjort i begyndelsen af april 2015.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen opfordrer alle uddannelser til at overveje, hvordan de optager de bedst motiverede studerende.

- Vi skal blive endnu dygtigere til at skabe helt rigtige match og få netop de unge ind på uddannelserne, der er mest motiverede og engagerede. Jeg tror ikke, vi finder dem ved alene at se på karaktergennemsnit. Vi skal tænke mere ud af boksen, end vi hidtil har gjort, og udbrede alternative optagemetoder som samtaler, motiverede ansøgninger, test eller fokus på evner i særlige fag, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun opfordrer samtidig alle unge til at overveje deres uddannelsesvalg og fremtid grundigt, før de sender deres ansøgning afsted – også frem mod 5. juli, der er frist for søgning gennem kvote 1.

- Vi ved, at chancerne for at blive optaget øges, hvis man søger fagligt og geografisk bredt. Overvej derfor at søge uden for de vante rammer. Overvej også, hvad der skal ske efter jeres studietid, og om der vil være brug for arbejdskraft med netop jeres uddannelsesvalg i fremtidens arbejdsmarked. I skal vælge med hjertet – og med hjernen, siger Sofie Carsten Nielsen.

En vækst i antallet af ansøgere gennem kvote 2 medfører ikke nødvendigvis en vækst i det samlede antal ansøgere. De seneste år har kvote 2-tallene dog været en strømpil for en generel stigning i det samlede antal ansøgere.

Da alle ansøgere har søgt digitalt via optagelse.dk, kan det foreløbige antal offentliggøres allerede nu. Det endelige antal vil dog stige lidt, da det også vil indbefatte inkluderer ansøgere, der har søgt uden NemID, ansøgere, der stod i kø ved fristudløb, og ansøgere, der har fået dispensation fra at søge digitalt.

En opgørelse over fordelingen af søgningen på hovedområder og uddannelsestyper bliver offentliggjort på ufm.dk i begyndelsen af april 2015. Det endelige antal ansøgere til de videregående uddannelser i 2015 kan først opgøres efter den 5. juli.

Mest Læste

Annonce