Foto: Tungvognshistorisk Forening
Foto: Tungvognshistorisk Forening

Åbent brev: Stor usikkerhed om regler for studenterkørsel

17/5/16 11:40

Nick Allentoft

Trods stor politisk opstandelse sidste år, er studenterkørsel med veteranlastbiler stadig truet af nye regler, skriver formanden for Tungvognshistorisk Forening i dette opråb.

De sidste 2 år har der været stor fokus på studenterkørsel. Denne debat kulminerede sidste år med at sagen blev sat i bero, så der kunne findes en løsning for at bevare kørselsformen som tidligere. Rigspolitiet meldte ud at "de vil opretholde kravet om kontrolapparat, men ville ikke udskrive bødeforlæg før udgangen af August 2015".

LÆS OGSÅ: Justitsminister truer veteranbilers fremtid

Studenterne springer snart ud og vi er mange som har sat vores lid til de partier og politikere, som har lovet os en løsning sidste år. Vi som har sat vores lid til systemet, har ikke fået svar fra systemet og vi kan ikke komme i kontakt med systemet. Derfor spørger vi jer partier og politikere: Hvornår bærer jeres løfter frugt?

Såfremt der stadig arbejdes på sagen, må det vel forventes at studenterkørsel foregår på de samme regler og vilkår - herunder dispensationer - som de sidste 25 år, men det er umuligt at få en melding fra myndighederne.

Alle de store partier - Venstre, konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance m.v. - var på barrikaderne og meldte alle klart ud at de ville finde en løsning der tilgodeså alle parter i sagen inden den næste studenterkørsel i 2016. Det vil sige:

  1. Kørsel af kulturel og historisk art - herunder studenterkørsel - fritages for kontrolapparat
  2. En landsdækkende maksimal hastighed for alle lastbiler på 40 km/t, når disse har studenter på ladet.
  3. En fast grænse/skillelinje for veteranlastbiler, der klart definerer at lastbiler indregistreret før 1. januar 1977 er fritaget for brug af kontrolapparat.
  4. Kørsel af kulturel og historisk art - herunder studenterkørsel- skal registreres på en ruteplan eller kan forlanges registreret i en egentlig kørselslogbog.

Det eneste vi kan se, er at sagen er overgået fra Rigspolitiet til Bygge- og Transportstyrelsen. Vi undrer os fordi der jo er mange partier, som er imod overimplementering af EU-regler.

Ifølge Rigspolitiet er der tale om et EU-Krav. Vel at mærke et EU-krav som ingen kan finde ophavet til og et krav der indtil 2014 blev dispenseret for i forbindelse med tilladelsen til studenterkørsel med veteranbiler. Begrundelsen for denne ændrede praksis er Rigspolitiet ikke kommet frem med, trods flere opfordringer. Man kan samtidig undre sig over Rigspolitiets praksis, når man læser EU forordningen om vejtransport og kontrolapparat. (EU forordning 561 2006 om vejtransport og kontrolapparat)

EU giver mulighed for nationale undtagelser, som f.eks i Tyskland, hvor kravet om kontrolapparat er erstattet af kravet om en kørebog for alle veteranlastbiler og mindre vogntog fra 2800 kg - 3500 kg. Derudover har flere EU lande nationale undtagelser for veterankøretøjer og andre ældre køretøjer i lignende situationer.

Studenterne springer snart ud og vi afventer stadig en løsning. Da det er jer politikere, som bestemmer over embedsmændene og jer politikere som definerer lovene, spørger vi nu jer direkte:

  1. Hvilken løsning arbejdes der på og hvornår bliver løsningen implementeret?
  2. Hvordan skal vi forholde os ved dette års studenterkørsel

Dette brev er sendt pr. mail til Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk folkeparti samt  alle medlemmer af implementeringsudvalget. (det udvalg som skal sikre os imod overimplementering af EU-regler)

Se debatten mellem Karsten Lauritzen, Michael Aastrup-Jensen og daværende Justitsminister Mette Frederiksen her. Hop frem til  kl. 13.33.

 

 

Annonce