Offentlige faggrupper opnår høj troværdighed i den årlige troværdighedsanalyse.
Offentlige faggrupper opnår høj troværdighed i den årlige troværdighedsanalyse.

Årets troværdighedsanalyse: Jordemødrene på førstepladsen

Velfærd

14/9/17 9:51

Nick Allentoft

Offentlige faggrupper som sygeplejersker, dommere, læger og politibetjente har stor tillid i befolkningen mens socialrådgiverene synker. Det viser den årlige troværdighedsanalyse fra Radius Kommunikation
Danskerne har stor tiltro til jordemødrenes arbejde med at rådgive kommende forældre og hjælpe børn til verden hver dag. De belønnes derfor med førstepladsen som Danmarks mest troværdige faggruppe. Det viser den årlige troværdighedsundersøgelse fra Radius, hvor et repræsentativt udvalg af danskerne via Epinions Danmarkspanel har vurderet troværdigheden for 25 faggrupper.

Det er første gang, at jordemødrene som faggruppe undersøges i den årlige troværdighedsmåling, og de må siges at komme godt fra start. Danskerne har nemlig mere tiltro til jordemødrene, end de har til fx sygeplejersker, dommere og læger. I målingen giver danskerne troværdighedskarakteren 4,13 til jordemødrene på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er meget høj troværdighed, og 1 er meget lav troværdighed. 

”Jordemødrene er med i undersøgelsen for første gang og er strøget direkte ind på førstepladsen. Det skyldes, at de er en del af de offentlige omsorgsfag, som år efter år ligger højt i undersøgelsen. At de ligger så højt hænger dog også sammen med, at det er en gruppe de fleste har helt tæt inde på livet, hvor deres kompetence i en for os særlig sårbar tid er afgørende, og hvor vi i øvrigt oplever en høj indsigt og kvalitet i udførelsen af arbejdet. Desuden mener danskerne, at de er ekstremt vigtige for det danske samfund og samtidig lykkes jordemødrene med at kommunikere i et sprog, som danskerne forstår,” siger seniorpartner og bestyrelsesformand i Radius, Nicolaj Taudorf Andersen.    Stor tillid til offentlige hverv I årets måling nyder offentlige faggrupper som sygeplejersker, dommere, læger og politibetjente igen stor tillid blandt danskerne. Alle faggrupperne kan glæde sig over en placering i toppen af troværdighedsmålingen, og at netop disse faggrupper har høj troværdighed er ingen overraskelse. Hvert år siden 2009, hvor Radius har gennemført målingen, er der en klar tendens til, at særligt de offentlige omsorgsfag år efter år ligger højt på listen:

”Danskerne viser igen i år, at de har stor tillid til de faggrupper, som løser de nære velfærdsopgaver. Den store tillid bunder særligt i, at danskerne synes, at de er vigtige for det danske samfund, og fordi vi beundrer det håndværk eller arbejde, som de udfører,” forklarer Nicolaj Taudorf Andersen.

  Politikerne er igen i år placeret i bunden Men ikke alle offentlige hverv oplever høj troværdighed. Politikere, embedsmænd og socialrådgivere er placeret i eller tæt på bunden. Særligt politikere har svært ved at vinde danskernes tillid. De har igen i år den laveste troværdighed af samtlige 25 faggrupper.   Danskerne vurderer politikernes troværdighed til 2,1 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er meget høj troværdighed, og 1 er meget lav troværdighed. De folkevalgte politikere nyder dermed mindre tillid end eksempelvis bilforhandlere, journalister og ejendomsmæglere.   ”Vi finder igen i år politikerne i bunden af troværdighedslisten. Det skyldes primært, at danskerne er meget lidt imponerede over det arbejde, politikerne udfører. Derudover kan vi se, at evnen til dels at kunne kommunikere i øjenhøjde med danskerne samt kunne indrømme, når man har begået fejl, også har stor indflydelse på politikernes troværdighed,” slutter Nicolaj Taudorf Andersen.   Alle undersøgelsens hovedresultater findes i dokumentet ”Troværdighedsundersøgelsen 2017 – af Radius”.   Om troværdighedsundersøgelsen Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed. Det er niende år i træk, at Radius undersøger faggruppernes troværdighed.

Analysen er gennemført i perioden 8. august til 22. august 2017. 2.037 danskere i alderen 18-75 år har deltaget i undersøgelsen, som er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse via Epinion’s Danmarkspanel.

Spørgeskemaet er sendt ud repræsentativt i forhold til alder, køn, region og uddannelse. De sidste skævheder er efterfølgende vægtet på plads.    I år er antallet af undersøgte faggrupper udvidet fra 20 til 25 faggrupper. I forhold til sidste års undersøgelse er mekanikerne og frisørerne taget ud, mens følgende syv faggrupper er tilføjet: jordemødre, fysioterapeuter, præster, iværksættere, socialrådgivere, embedsmænd og parkeringsvagter.   Alle faggruppernes troværdighed er af respondenterne vurderet med følgende spørgsmål:   Hvor højt vurderer du følgende faggruppers troværdighed? 5 Meget høj 4 Høj 3 Neutral 2 Lav 1 Meget lav - Ved ikke   Svarene er efterfølgende blevet omregnet til et gennemsnit ud fra de værdier, der fremgår ved hver svarmulighed. ”Ved ikke”-svar indgår ikke i beregningen af troværdigheden.   For andet år i træk har vi undersøgt, hvilke faktorer som i særligt høj grad betinger otte udvalgte faggruppers troværdighed. Disse otte faggrupper er: folketingspolitikere, kommunalpolitikere, journalister, embedsmænd, jordemødre, politibetjente, skolelærere og sygeplejersker.    Alle undersøgelsens hovedresultater findes i dokumentet ”Troværdighedsundersøgelsen 2017" – hos Radius.     Faggruppernes troværdighed Figur viser danskernes syn på faggruppernes troværdighed:   Kilde: Radius Kommunikation med data fra Epinion’s Danmarkspanel.    Figuren viser, at blandt de udvalgte faggrupper er jordemødre, sygeplejersker, læger og dommere de fire mest troværdige faggrupper, mens journalister, bilforhandlere og politikere er de mindst troværdige. Jordemødrene topper listen med en troværdighedsscore på 4,13 på en skala fra 1-5, mens politikerne ligger lavest med en score på 2,07.   Om Radius Radius er et af de største kommunikationsbureauer i Danmark – og er samtidig en del af det globale Worldcom-netværk, som bruges til at sikre en del af eksekveringen uden for Danmark.     

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce