Agnete Gersing bliver formand: Nyt udvalg skal styrke universitetsuddannelserne

Infrastruktur

14/04/2017 17:10

Nick Allentoft

Et nyt og bredt sammensat udvalg skal se på, hvordan vores universitetsuddannelser kan gøres endnu bedre. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil have universitetsuddannelser på et højt fagligt niveau og som er relevante for arbejdsmarkedet.
Universiteterne er blevet en hovedvej for stadig flere unge. Mere end 25 procent af en ungdomsårgang ventes at gennemføre en kandidatuddannelse.  Det stiller krav til universiteterne, der skal undervise de studerende på et højt niveau, så de er godt rustet til både livet og arbejdslivet.

Regeringen nedsætter Udvalg om bedre universitetsuddannelser, der skal opstille konkrete modeller for at styrke universitetsuddannelserne. Udvalget skal se på; Uddannelseskvalitet og høje krav til de studerende, fleksible og hurtige veje til et godt job, teknologiske muligheder for at styrke kvalitet og relevans og endelig et relevant og overskueligt uddannelsesudbud.

Uddannelses- og Forskningsminister mener udvalgets arbejde får stor betydning.   - Jeg vil have undervisning i verdensklasse på de danske universiteter, og en bedre kobling mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet. Er niveauet højt nok, bruger vi de teknologiske muligheder i undervisningen og er der for mange forskellige uddannelsestilbud? Det er nogle af de vigtige emner udvalget skal se på. Vi skal klæde de studerende på til et arbejdsmarked, der forandrer sig hastigt. Universiteterne skal skabe gode vækstbetingelser for de unges klogskab og deres talenter. Det gør Danmark både klogere og rigere og det skal udvalget hjælpe os med, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.   Helt nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at 59 pct. af de kandidatstuderende i Danmark føler sig godt forberedt til mødet med arbejdsmarkedet. Det er lavt i forhold til Norge og Sverige, hvor andelen i den seneste undersøgelse var hhv. 81 pct. og 70 pct.   Derfor er det blandt udvalgets vigtige opgaver at se på konkrete modeller, der kan skabe en bedre sammenhæng og fleksibilitet mellem uddannelserne og jobmarkedet, herunder den hastige teknologiske udvikling. Udvalget er sammensat med både rektorer, erhvervsliv, arbejdstagere, eksperter og ministerier.   Udvalgets medlemmer
 • Agnete Gersing, Formand for Udvalg for bedre universitetsuddannelser, Departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Anders Overgaard Bjarklev, Rektor på Danmarks Tekniske Universitet
 • Charlotte Rønhof, Underdirektør i Dansk Industri
 • David Dreyer Lassen, Professor på Københavns Universitet
 • Hanne Meldgaard, Direktør i Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Mads Bryde Andersen, Professor på Københavns Universitet
 • Mette Fjord Sørensen, Uddannelses- og Forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv
 • Per Michael Johansen, Rektor ved Aalborg Universitet
 • Sine Sunesen, Administrerende direktør i Akademikerne
 • Stig Henneberg, Afdelingschef i Finansministeriet
 • Tina Bering Keiding, Lektor på Aarhus Universitet
  Udvalgets arbejde Udvalget skal bl.a. forholde sig til fire temaer:
 1. Uddannelseskvalitet og høje krav til de studerende
 2. Fleksible og hurtige veje til et gode job, der imødekommer samfundets behov
 3. Teknologi som værktøj til styrket kvalitet og relevans
 4. Relevant og overskueligt uddannelsesudbud.
Det er første gang et udvalg samler en så bred kreds af interessenter med det formål at styrke universitetsuddannelserne. Udvalget er sammensat med både rektorer, erhvervsliv, arbejdstagere, eksperter og ministerier.   Læs kommissoriet her.

Mest Læste

Annonce