Bestikkelses-skandalen: It-folk bestilte udstyr for 150 millioner ulovligt

Ledelse

08/03/2016 22:01

Nick Allentoft

Der er blevet skaltet og valtet med skatteborgernes penge på ulovlig vis i Region Sjællands it-afdeling. Det skriver Sjællandske.

Ifølge den analyse af sagen, som revisionsfirmaet PwC netop har leveret til regionsreådspolitikerne, sørgede en lille gruppe ansatte i regionens it-afdeling hvert år for at tømme afdelingens budget i december måned ved at forudbestille varer hos it-firmaet Atea. Varer som man, i langt i de fleste tilfælde, ikke med sikkerhed kan sige, om regionen har fået. De er nemlig hverken blevet registreret, bogført eller bare afstemt som forudfaktureret. 

Alt i alt har en lille gruppe ansatte forudbestilt - eller forudfaktureret, som det hedder i revisorsprog - for 150 millioner kroner i årene 2012, 2013 og 2014. Det er vel at mærke uden, at hverken regionens ledelse eller regionens revisionsfirma BDO har kontrolleret om tingene var i orden. 

Ifølge flere eksperter, avisen har talt med, må man i landets regioner ikke forudfakturerere varer. Og slet ikke, hvis politikerne i Region Sjælland ikke har sagt god for det. 

- Man må simpelthen ikke afholde udgifter, uden at de er bevilligede. I nogle tilfælde kan det jo ikke undgås, at man er nødt til at forudbestille ting til det kommende år. Men man skal have det bevilliget, og det skal fremgå af regnskabet for indeværende år eller det næste, siger Per Nikolaj Bukh, professor i offentlig forvaltning på Aalborg Universitet. 

Samme konklusion kommer både PwC og Liberal Alliances regionsrådsmedlem, Egon Bo, Slagelse, frem til. Egon Bo har selv tidligere arbejdet som kommunaldirektør, og han er rystet over PwC’s rapport. 

- Man har haft et overskud, som man har skjult for os politikere. Dermed har man unddraget sig, at vi kunne have sagt, at de her penge tager vi og bruger til tog, busser eller sygehuse i stedet for. I stedet er de brugt på varer, vi reelt ikke kan være sikre på, at vi har fået, siger Egon Bo til Sjællandske.

Han frygter, at den mangel på kontrol, som regionens revisionsfirma BDO og regionens egne topembedsmænd burde have gennemført, også har fundet sted på andre områder, eksempelvis indkøb på sygehusområdet. 

En rystet regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) lagde i gårsdagens avis op til, at Region Sjælland som følge af afsløringerne nu etablerer en intern revision til at øge kontrollen med regionens forbrug fremadrettet. 

Regionens Forretningsudvalg mødes til ekstraordinært møde om sagen på tirsdag.

 

Mest Læste

Annonce