Biogas-støtte runder 1,6 milliarder – nu griber ministeren ind

Infrastruktur

02/12/2016 16:04

Nick Allentoft

»Energiforliget har været en succes og har skubbet gang i udviklingen af biogas. Uden forbedringerne af rammevilkårene i aftalen fra 2012 var den udvikling ikke kommet,« fastslår Bruno Sander Nielsen overfor fagbladet Ingeniøren.

I forrige uge tog Danmarks største biogasproducent, Nature Energy, første spadestik til tre nye storskalaanlæg, som alle skal stå klar i 2018. Yderligere ti storskala-anlæg er i pipelinen frem mod 2040, skriver Ingeniøren.

Anlæggene er del af en biogasudbygning, som sammen med de faldende elpriser får støtten til biogas til at eksplodere. Nye beregninger fra Energistyrelsen viser således, at det samlede støttebeløb i 2016 lander på godt en mia. kr. og stiger til godt 1,6 mia. kr. allerede næste år.

Derfor varsler energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) nu, at tiden er inde til at reducere støtten – selvom de nye anlæg er helt i tråd med målsætningerne i energiaftalen fra 2012:

‘Jeg mener, der er behov for at se pa° mulighederne for at begrænse omkostningerne,’ skriver ministeren i et svar til Ingeniøren.

Energistyrelsen forventede i april, at PSO-støtten til biogas i 2017 ville lande på små 475 mio. kr. Det blev allerede i august korrigeret til knap 750 mio. kr., men ventes altså nu at lande på godt det dobbelte.

Ifølge Energiministeriet er det hovedsageligt de faldende elpriser og den deraf stigende PSO-udgift, der er skyld i, at støtten til biogas er på himmelflugt. Forbrugernes regning for strømmen er altså ikke steget.

Biogasproducenterne står således over for samme skæbne, som ramte vindmølleindustrien tidligere på året. Her ønskede ministeren at sløjfe opførelsen af kystnære møller netop med baggrund i den stigende PSO-støtte.

Kystmøllerne blev reddet på målstregen, bl.a. af et historisk lavt bud fra Vattenfall på 47,5 øre pr. kWh. Intet tyder imidlertid på, at nye biogasanlæg vil få samme redning. De seneste beregninger viser, at biogas, der benyttes til elproduktion, modtager gennemsnitligt 80,7 øre i støtte pr. kWh over hele anlæggets levetid, hvilket er fem gange så meget som kystmøllerne.

Formanden i Brancheforeningen for Biogas, Bruno Sander Nielsen, kender ikke til ministerens planer men er sikker på, at udviklingen inden for biogas vil strande på det nuværende niveau, hvis der skæres i den eksisterende støtteordning.

»Energiforliget har været en succes og har skubbet gang i udviklingen af biogas. Uden forbedringerne af rammevilkårene i aftalen fra 2012 var den udvikling ikke kommet,« fastslår Bruno Sander Nielsen.

Ingeniøren har talt med de fleste af ordførerne fra partierne bag energiforliget i 2012. De erklærer sig alle villige til at drøfte tilskuddets størrelse med ministeren, selv om flere er kritiske over for både forløbet og det juridiske grundlag for at nedsætte støtten.

Socialdemokratiets Jens Joel henviser til et møde i forrige uge i forligskredsen, hvor ministeren gjorde opmærksom på, at støtten ikke kan ændres før i 2023.

»Det er vanvittigt, at han efterfølgende meddeler Ingeniøren, at han nu vil se pa° mulighederne for at begrænse støtten. Det virker som rent spil for galleriet,« siger Jens Joel.

Mest Læste

Annonce