Borgere udfordrer Anne Mee Allerslev: Massiv undren over forsvar for jobcirkus

Velfærd

26/06/2017 11:55

Nick Allentoft

Københavner-borgmester møder massiv undren og en række spørgsmål efter medieoptræden, hvor hun forsvarer kommunens arbejdsprøvning af åbenlyst kritisk syg borger. Læs det åbne brev fra 67 borgere her.
Åbent brev om forvaltningen af lovgivningen om førtidspension og ressourceforløb (Læs svaret fra kommunen her.)

Kære beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev, kære øvrige politikere i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Borgerrepræsentation!

Vi har nogle spørgsmål til jer om Københavns Kommunes forvaltning af lovgivningen om førtidspension, ressourceforløb og fleksjob på baggrund af udtalelser fra den seneste tid.   På et åbent debatmøde om beskæftigelsespolitikken for udsatte borgere i Københavns Kommune i Settlementet den 8. juni 2017 udtalte Anna Mee Allerslev:   ”Det er Ankestyrelsens praksis, og det står direkte i loven, at man skal se på en borgers arbejdsevne i et helt år – mindst ét år. (…) Jeg ønsker ikke at arbejdsprøve og spilde skatteborgernes penge på at arbejdsprøve i over et år.” (Se video med spørgsmål og svar fra mødet herunder, red.)   LÆS OGSÅ: UDVALG REAGERER PÅ KRITIK AF BORGMESTER   Vi må spørge: Hvor i loven skulle der stå, at kommunerne er forpligtede på at se på en borgers arbejdsevne i mindst ét år, før der kan tildeles fleksjob eller førtidspension? Hvilken konkret principafgørelse fra Ankestyrelsen, mener I, fastsætter, at borgere med veldokumenterede varige sygdomme/handicap og som følge deraf varigt nedsat arbejdsevne skal arbejdsprøves så længe?  

Socialkommission

I 2013 foreslog en række tidligere socialministre at nedsætte en socialkommission for at rydde op i socialpolitikken. Forslaget blev på trods af opbakning fra flere centrale politikere afvist af ministeren, og siden har ingen taget det op igen.

Læs om forslaget her på denne temaside.

I TV2 Lorry var der den 1. juni 2017 kl. 19:30 et indslag om dødssyge syge Vladimira Kristensen. Det handlede om, at Jobcenter København har givet afslag på førtidspension og i stedet indstillet hende til et ressourceforløb. TV2 Lorry spurgte Anna Mee Allerslev om, hvor nær døden man skal være for at få førtidspension. 

Anna Mee Allerslevs svar var, at Københavns Kommune er nødt til at gøre det, der står i loven, men at hun synes, den er alt for stram. Hun mente, at man nærmest skal være mere død end levende, før kommunerne må gøre en undtagelse - Se mere om den sag hos TV2 Lorry eller lige her:

Tilsvarende vejledte en socialrådgiver fra Jobcenter Lærkevej under et hjemmebesøg hos Vladimira Kristensen om, at man skal være terminal for at kunne få en førtidspension. Terminal bruges normalt kun af læger, der har vurderet, at man højst sandsynligt kun har seks måneder tilbage at leve i.   Det kom også frem på hjemmebesøget, at socialrådgiverne på Lærkevej ikke kendte til den nye skrivelse om ressourceforløb af 14. marts 2017. Det kan en lydoptagelse fra Vladimiras partsrepræsentant dokumentere.   Vi spørger: Hvor i loven står der, at borgere skal være terminalt syge for at kommunen kan tilkende førtidspension?   På debatmødet i Settlementet udtalte Allerslev også, at kommunerne kun er juridisk forpligtede på at sagsbehandle i overensstemmelse med loven og Ankestyrelsens praksis – ikke på at tilrettelægge sagsbehandlingen i overensstemmelse med f.eks. Skrivelse om ressourceforløb af 14. marts 2017.   Se Skrivelsen her: Skrivelse om ressourceforløb af 14. marts 2017
Vi er klar over, at man ikke kan anlægge ret på en vejledning eller skrivelse. Men Skrivelsen om ressourceforløb er jo ikke det eneste sted, hvor lovens fortolkning indskærpes over for kommunerne. Det gør den for eksempel også i nogle af daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksens svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg i 2012 om ressourceforløb. Og beskæftigelsesministeren udtalte sig den 4. maj 2017 til TV2 Fyn i en lignende sag, at Middelfart Kommune skulle rette ind efter vejledningen. Se artikel og TV-indslag her: TV 2 Fyn’s interview med Troels Lund Poulsen   Vi spørger: Hvad er grunden til, at Københavns Kommune i lighed med Middelfart Kommune nægter at følge skrivelser og vejledninger fra Beskæftigelsesministeriet, når beskæftigelsesministeren klart udtaler, at kommunerne har pligt til det? Hvilke principafgørelser fra Ankestyrelsen henviser Anna Mee Allerslev til og finder tungere vejende end ministerens og forligskredsens vejledning?   Vi forventer skriftlige svar på de spørgsmål, vi har stillet jer, og vil forbeholde os ret til om nødvendigt at offentliggøre dem. Og så vil vi gerne minde jer om følgende:  
  • Det overordnede formål med ressourceforløb er at udvikle borgernes arbejdsarbejdsevne, så de kan blive helt eller delvist selvforsørgende f.eks. i et fleksjob.
  • Vladimira Kristensen er dødssyg og har været offentligt forsørget i 20 år – de sidste mange år af kontanthjælp.
  • Der er flere andre københavnere med veldokumenterede, varige sygdomme/handicap og som følge deraf varigt nedsat arbejdsevne, der har været fastholdt på offentlig forsørgelse (primært kontanthjælp) mellem 5 og 28 år, jævnfør en medlemsundersøgelse i Foreningen Liv Over Lov den 7. marts 2017. Se undersøgelsen her: Liv Over Lov’s medlemsundersøgelse m.m.

Vi anbefaler jer i øvrigt at læse Lisbeth Riisager Henriksens kronik ”Hvor længe skal mishandlingen af dødssyge mennesker fortsætte?” i Århus Stiftstidende den 18. juni 2017

Så vil I forhåbentlig forstå, hvorfor det er påtrængende nødvendigt at ændre kursen over for kommunens syge borgere, og at det også er jeres ansvar.   (Ovenstående er samtidig med offentliggørelsen sendt til Anna Mee Allerslev torsdag den 22. juni 2017)

Se Lorrys historie om syg borger her: 

Med venlig hilsen

Martin Olafssen Diana Vang Jane Margrethe Andersen Birgit Waaentz Kirsten Viki Hedegaard Brømsøe Tove Holst Nielsen Lisbeth Riisager Henriksen Rikke Noack Skivild Lolita Solsikke Christensen Pia Pia Rie Grenaa LS Dorthe Fallesen Frimann Anne de Haas Jens Hedegaard Lone Erkland Ann Hejgaard Lone Jensen Pia Annie Horstmann Larsen Keld Beuchert-Villadsen Anne-Berit Susanne Olesen Lene Romer Halby Gun-Reipur Hannestad Tatjanouska Rosenkilde Mailand Steven Johannes Legêne Dorthe Blicher Dam Lotte Rasmussen Birgit Schmelling Lotte Lyhne Marianne Grann Marianne Telling Christian Danvill Pia Mors Laursen Diana Rita Møller Kim Osbøl Morten Sigh Lea Hansen Stig von Rosen Annette Nielsen Pia Engelbæk Lena Dahl Møller Bitten Vivi Jensen Jette Høst Nielsen Camilla Gry Clausen Marianne Bach Ditte Olivia Corfixen Bente Abrahamsen Patrick Hansen Gunvor Schjelde Henrik Nordentoft Dennis Andersen Sita Pejtersen Susanne Jakobsen Ulrike von Rosen Charlotte Pedersen Joel Wedell Lise Andresen Michala Bornemann Linda Luckow Michael Neumann Jan Spangenberg Elly Barstad Ulla Curdt-Christiansen Brian Nielsen Bwalya Sørensen Ditte Elizabeth Haastrup Nina Luckow Johnny Jensen  

Mest Læste

Annonce