Byrådsmedlem: Giv os en sekretær

Politik

03/5/15 3:36

Nick Allentoft

Giv kommunalpolitikerne en sekretær - ellers kan det gå ud over demokratiet.

Det mener Peter Duetoft, byrådsmedlem i Hjørring og folketingskandidat for Socialdemokraterne ifølge DR Nordjylland.

Anbefalinger til godt politisk lederskab

Den Lokalpolitiske Tænketank har følgende anbefalinger, der skal bidrage til bedre arbejdsbetingelser og rammevilkår for udførelsen af det politiske lederskab.  Læs hele debatoplægget her. Behov for kodeks for godt politisk lederskabDer bør udarbejdes kodeks med anbefalinger for godt politisk lederskab. Den Lokalpolitiske Tænketank deltager gerne i sådan et arbejde, men initiativet til sådan et arbejde bør komme fra centralt hold. Anbefalinger til Danske Regioner og KLKL og Danske Regioner opfordres til at debattere behovet for tilbud om kompetenceudvikling til politikere, herunder finansieringenBegge bør anbefale, at alle politiske forsamlinger gennemfører en årlig drøftelse om politiske arbejdsvilkår og rammer, og vedtager fokusområder for det kommende år Anbefalinger til kommuner og regionerByråd og Regionsråd opfordres til at afsætte midler til individuelt valgt  kompetenceudvikling for politikere, og evaluere erfaringerne årligtDer bør lokalt findes anbefalinger for introduktion og uddannelse til nyvalgte politikerePolitikere og forvaltninger bør fremme en kultur, hvor det er tilladt at være sagligt kritisk og hvor der konsekvent og gennemskueligt følges op på relevante sager Anbefalinger til lokal- og regionalpolitikerePolitikere bør på tværs af partier bakke hinanden op, når man mødes med urimelige arbejdsvilkårPolitikere bør insistere på en kultur, der er åben og inddragende.  Politikere bør på tværs af partier og uanset magtforhold acceptere en kultur med plads til uenigheder og debatter. Det er et vilkår for det politiske arbejde. Politikere skal insistere på en kultur, hvor den besluttede strategi er ledetråd, hvor der er rimelig dokumentation for sagsfremstillingens anbefalinger, hvor der er gennemskuelighed og åbenhed i beslutningsgangen, og hvor det er ok at begå fejl.

 

- Kommunalreformen er en demokratisk katastrofe. Der er mange flere beslutninger, som langt færre medlemmer skal træffe. Derfor er der et arbejdspres, der gør, at man måske ikke får truffet de rigtige beslutninger.

Peter Duetoft frygter, at politikerne er så dårligt klædt på til at træffe beslutningerne, at de på det grundlag kan træffe de forkerte.

Han forestiller sig en løsning, hvor tre byrådspolitikere deles om en medarbejder, der blandt andet kan hjælpe med at holde styr på de store mængder papir.

- Du får jo hundredvis af sider ind ad døren, som skal læses hurtigt, og som du skal træffe beslutninger ud fra, siger Peter Duetoft.

Men Peter Duetofts byrådskollega Vivi Jensen, som er løsgænger, mener ikke, der skal bruges penge på sekretærer.

- Med de besparelser, vi skal finde i kommunen, kan jeg ikke rigtigt se at der skulle ansættes 10 sekretærer, som skulle betjene os politikere i vores politiske arbejde, siger Vivi Jensen til DR Nordjylland.

Et byrådsmedlem bruger cirka 20 timer om ugen på sit byrådsarbejde, og i kommuner med under 80.000 borgere er lønnen 85.773 kroner om året.