Foto: Kystdirektoratet

Danmarks strande styres nu fra Lemvig

Infrastruktur

02/02/2016 14:42

Nick Allentoft

De første syv af 15 nye medarbejdere er nu begyndt hos Kystdirektoratet i Lemvig. Det er et resultat af regeringens udflytningsplan af statslige arbejdspladser fra København til provinsen

Første arbejdsdag er netop overstået for syv nye medarbejdere i Kystdirektoratet. I løbet af foråret får de følgeskab af flere, så antallet af nye arbejdspladser i det vestjyske direktorat i alt kommer op på 15. De nye stillinger er resultatet af flytningen af de tre ansvarsområder vedrørende strandbeskyttelseslinjen, klitfredningslinjen og oversvømmelsesdirektivet fra Naturstyrelsen i København til Kystdirektoratet i Lemvig.

Udflytning af statslige arbejdspladser

Vi har samlet alle historier om udflytningsplanerne.

Læs meget mere her

- De nye job i Lemvig er nogle af de første job, som konkret flytter fra København som følge af regeringens udflytningsplan.  Det er et godt eksempel på, at det også kan give god mening at flytte mindre ansvarsområder ud. Kystdirektoratet arbejder i forvejen med en lang række opgaver i kystzonen, og med ansvarsoverflytningen kan vi styrke opgaveløsningen. Og så styrkes Lemvig Kommune med statslige arbejdspladser, så det er helt efter regeringens drejebog om et mere balanceret Danmark, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen. 

Åbne arme
Kystdirektoratet i Lemvig har siden beskeden om ressortændringen haft travlt med at gøre klar til de nye opgaver og medarbejdere.

- Vi er bevidste om, at det er en svær situation for de kolleger, som skal flytte fra København til Lemvig, og vi gør hvad vi kan, for at gøre overgangen så tålelig som mulig. Når det er sagt, glæder vi os over de nye opgaver og muligheder, og vi møder vores nye kolleger med åbne arme. De nye ansvarsområder ligger helt naturligt i forlængelse af de opgaver, vi allerede løser på kysterne og på havet, og på sigt forventer jeg en god synergieffekt mellem områderne, siger direktør i Kystdirektoratet, Merete Løvschall.

Når sagsbehandlerne fremover administrerer strandbeskyttelseslinjen, klitfredningslinjen og oversvømmelsesdirektivet, sker det fra Lemvig, men det ændrer ikke administrationspraksis. Administrationen af områderne fortsætter som hidtil, blot skal grundejere og interessenter, som har sager inden for de tre områder, være opmærksomme på, at de fremover skal henvende sig til Kystdirektoratet i Lemvig. 

Mest Læste

Annonce