Dansk hjemløse-rekord i Norden: Over 1 af 1000 borgere er hjemløs

Social

23/11/2018 23:21

Nick Allentoft

Hjemløsheden stiger i Danmark. De landsdækkende kortlægninger af hjemløshed viser, at der siden 2009 er blevet godt 1.600 flere hjemløse i Danmark. Det svarer til en stigning på 33 pct. Alene blandt unge hjemløse i aldersgruppen 18-29 år er antallet steget med knap 1.200 personer. Dermed er der dobbelt så mange unge hjemløse i dag som for otte år siden.
Første fællesnordiske undersøgelse af hjemløshed viser, at Danmark er det nordiske land, der har flest nye hjemløse.

Læs mere om socialkrisen

Vi har skrevet om sygdomsramte og klemte borgere i systemet gennem lang tid.

Læs vores tema om socialkrisen, hvor en lang række artikler er samlet. 

 

Selv om skiftende regeringer siden 2009 har haft nedbringelse af antallet af hjemløse i Danmark som målsætning, viser hjemløsetællinger, at antallet af hjemløse er steget med 1.600 mennesker de seneste otte år. Den største stigning er blandt unge: Hver tredje hjemløs er i dag under 30 år. […] Hjemløsebarometeret er baseret på nationale hjemløseundersøgelser samt interviews med nøglepersoner på området fra Norden. Det er den første undersøgelse af sin art.   Danmark har meget at lære Barometeret viser, at Danmark på en række parametre halter efter de øvrige nordiske lande. Mest markant viser undersøgelsen at:  
  • Danmark er det land i Norden, der har flest nye hjemløse unge.
  • Danmark er det land i Skandinavien hvor unge er mest i fare for at blive hjemløse.
  • I Danmark er 10 procent af de hjemløse gadesovere. Det er næstflest i Norden. Finland har marginalt flere med 11 procent, men har formået at nedbringe antallet betragteligt.
  • Danmark har mange langtidshjemløse. Hele 67 procent er hjemløse ud over syv måneder. Danmark overgås dog af Sverige, hvor hele 76 procent er langtidshjemløse.
  • Danmark er suverænt det land i Norden, hvor flest hjemløse også har en psykisk sygdom. Mere end hver anden hjemløse har en psykisk sygdom. Det gælder for cirka hver tredje i Sverige og Norge.
  De skandinaviske erfaringer I Norge har et langsigtet og bredt fokus på socialt boligbyggeri været afgørende for at imødekomme denne udfordring. Norge var i år 2000 det første nordiske land til at implementere Housing First-tilgangen, og siden har et langt, kontinuerligt arbejde sikret, at hjemløse i stigende grad får bolig og støtte til at fastholde boligen. Ligesom Norge har Finland i en årrække prioriteret kampen mod hjemløshed højt på den politiske dagsorden. De finske projekter fra 2008 til 2015 omfatter således ti kommuner, der i alt dækker 85 pct. af de finske hjemløse. Til sammenligning inddrog den danske hjemløsestrategi med de otte aftalekommuner omkring 50 pct. af de danske hjemløse. Et af tiltagene i Finland har været omdannelsen af et større antal herberger i Helsinki til permanente hjemløseboliger med privat soveværelse og fælles køkken. For at sikre at de tidligere hjemløse varigt bor i værelserne, er der intensiv bemanding til at afdække og imødekomme beboernes støttebehov. Hjemløsheden – og særligt antallet af hjemløse  på gaden – er på den baggrund faldet de seneste år i Finland. Sammenlignet med sine nordiske naboer gør Sverige den mindste indsats for at bekæmpe hjemløshed. Sveriges tiltag mod hjemløshed består dels af et økonomisk relativt begrænset projekt på to år og dels af udnævnelsen af en person, som kortlagde kernen af problemet. Ingen af de identificerede løsninger i kortlægningen blev dog siden implementeret.     Danmark bør satse på reelt billige boliger Den største forhindring for at stoppe hjemløshed i Danmark er manglen på reelt billige boliger. Særligt for unge hjemløse er udfordringen stor, fordi de generelt er ringere stillet økonomisk.   Vi håber du vil læse undersøgelsen og vil indgå i arbejdet for at knække kurven, og afskaffe hjemløshed. Undersøgelsen viser, at især Norge og Finland, er kommet et godt stykke: Vi kan godt, hvis vi vil.     Ni kategorier definerer hjemløshed 1. Overnatter på gaden, i trappeopgang, i et skur eller lignende. 2. Overnatter på natvarmestue/værested med nødovernatning eller lignende. 3. Overnatter på akut/midlertidigt botilbud som herberger og forsorgshjem. 4. Opholder sig på hotel, vandrehjem eller lignende pga. hjemløshed. 5. Bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte. 6. Bor i midlertidig udslusningsbolig uden permanent kontrakt. 7. Afsoner i kriminalforsorgen, skal løslades inden for 1 måned og mangler en boligløsning. 8. Opholder sig på hospital, skal udskrives inden for 1 måned 9. Andet: Campingvogne, kolonihavehuse eller lignende.   Hent hele Hjemløsebarometeret her.  

Mest Læste

Annonce