Dansk, regional IKT-klynge får EU-kommissionens guldmedalje

Infrastruktur

24/10/2013 10:33

Freja Eriksen

Den nordjyske IKT-klynge BrainsBusiness er netop blevet tildelt en guldmedalje af EU-kommissionen for at være en af Europas mest velfungerende klynger. I Danmark er det både første gang, den prestigefyldte medalje tildeles en regional klynge, og første gang, den gives til en IKT-klynge.

En dansk klynge har fundet nøglen til at skabe succes i samspillet mellem forskning, erhvervsliv og erhvervsfremme. Den nordjyske IKT-klynge BrainsBusiness har netop modtaget EU's fornemste hæderspris inden for klyngeorganisationer: EU-kommissionens "Cluster Management Excellence Label GOLD – Proven for Cluster Excellence", der tildeles på basis af et klyngebedømmelsessystem, udviklet af The European Cluster Excellence Initiative (ECEI).

På nuværende tidspunkt er den prestigefyldte guldpris kun blevet tildelt i alt 22 klynger i EU, der samlet rummer ca. 300 klynger og netværksorganisationer. Det er derfor i overordentlig skarp konkurrence, at BrainsBusiness nu markerer sig som en af de fremmeste klyngeorganisationer i Europa. Tre andre danske klynger, som alle har været nationale innovationsnetværk, støttet af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, har tidligere modtaget guldmedaljen. Det er således første gang nogensinde i Danmark, at guldmedaljen gives til en regional klynge.

Administrerende direktør Morten Bangsgaard fra IT-Branchen udtrykker stor anerkendelse over, at en dansk, regional klynge formår at gøre sig så bemærket og siger:

- Vi har i IT-Branchen i flere år samarbejdet med BrainsBusiness og set, hvordan klyngen har gjort sig positivt bemærket, skabt resultater samt formået at skabe en imponerede synlighed for klyngen og dens medlemmer. Det er virkelig flot.

Guldmedaljen tildeles klynger, som lever op til et særligt højt niveau af ”excellence” inden for eksempelvis resultater, strategi, service og anerkendelse. Der lægges desuden vægt på, at der tilføres ny værdi til medlemmer og aktører gennem bl.a. videndeling, facilitering af samarbejde og evnen til nytænkning medlemmerne imellem.

Med guldmedaljen har BrainsBusiness fået en blåstempling af sit arbejde på europæisk niveau, og den stolte formand for BrainsBusiness Grimur Lund er ikke i tvivl om, at årsagen til udmærkelsen er det stærke samarbejde imellem aktørerne bag BrainsBusiness og, ikke mindst, opbakningen fra klyngens medlemmer:

- Guldmedaljen beviser mere end noget andet, at to plus to giver mere end fire, og jeg sætter stor pris på, at EU-kommissionen vælger at sætte fokus på styrken i velfungerende klynger. Når vi i ECEI’s øjne er en guldklynge og lever op til deres høje standarder, så skyldes det først og fremmest et tæt samarbejde parterne imellem, pointerer han og fortsætter: - Der ligger ugers arbejde bag først dokumentationen og siden bedømmelsen af vores indsats, og det er den samlede indsats fra styregruppen, organisationen og medlemmerne, som gør, at vores klynge skaber genklang ude i Europa.

Guldmedaljen fejres ved en begivenhed senere på måneden samt en lille erkendtlighed til alle medlemmer i guldklyngen. 

Om BrainsBusiness

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab inden for informations- og kommunikationsteknologiområdet (IKT-området), der arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at skabe synlighed, innovation, vækst og arbejdspladser ved at arbejde på tværs og skabe videndeling og videnspredning – både virksomhederne imellem og mellem forsknings- og vidensinstitutionerne og virksomhederne.

Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er Aalborg Universitet, IKT-erhvervet i Nordjylland, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Aalborg Samarbejdet.

Læs mere på www.brainsbusiness.dk

Mest Læste

Annonce