Den øgede marginalisering og eksklusion af syge borgere

Politik

27/10/2015 10:28

Nick Allentoft

Åbent brev til: den danske regering, den lovgivende forsamling, Kommunernes Landsforening, medlemmer af den danske presse samt den danske befolkning
Onsdag den 28. oktober 2015 samles forligskredsen bag L53-2012 til et statusmøde om implementeringen af de seneste lovændringer af førtidspensions- og fleksjobordningen.   Siden lovens ikrafttrædelse har der løbende været fokus på implementeringen, hvor den seneste uges megen omtale af f.eks. den omdiskuterede ”sengepraktik” samt gentagne advarsler om mulige skadelige effekter af lovgivningen og forvaltningen har medvirket til at rejse begrundet mistanke om, at implementeringen ikke sker i henhold til lovens intentioner.

Den øgede fokus fra mediernes side kommer til samme konklusioner, som vi med vores mange brugererfaringer og observationer fra hverdagen har afdækket: Nemlig en stigende usikkerhed og frygt samt et stigende antal personsager med rapportering af følgeskader og krænkelser af basale menneskerettigheder. Samme erfaringer og advarsler lyder også fra såvel handicaporganisationer, patientforeninger som store dele af fagbevægelsen.

Som administratorer for FaceBook-grupper, der fungerer som samlingssteder for de mange berørte syge danskere og deres pårørende, er det os magtpåliggende at fremsætte endnu en kraftig advarsel om uhensigtsmæssige konsekvenser af loven; at advare om, at loven til tider fører til direkte skadelige sagsbehandlinger af svært syge mennesker med handicap, kroniske lidelser og svære sygdomsforløb. Der er god grund til at evaluere implementeringen af loven, herunder forvaltningen og sagsbehandlingen af blandt andet ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.   Vi kan ikke kraftigt nok understrege behovet for, at regeringen og forligskredsen med den største agtpågivenhed påtager sig deres politiske ansvar og foretager en tilbundsgående undersøgelse af de helbredsmæssige konsekvenser for de berørte syge medborgere samt får inddraget Kommunernes Landsforening i en nødvendig ændring af sagsbehandlingen i de enkelte kommuner, hvor dette måtte være nødvendigt. Det skal ikke hedde sig, at vi ikke ønsker at bidrage til en løsning af de utilsigtede negative konsekvenser, som implementeringen af loven måtte have afstedkommet.   Derfor står vi naturligvis parate til at bidrage med vores omfattende viden på området samt at komme med forslag til forbedringer, såfremt dette skulle have jeres interesse. I forventning om, at I forvalter folkets retmæssige krav til et værdigt liv.   med venlig hilsen   Claus Jansson f/”Danmarks Sociale Stemmer” samt medunderskrivere og repræsentanter for op imod 70.000 danske FaceBook brugere – se detaljer på side to.   Medunderskrivere på dette åbne brev er: Afskaf voksenforsørgerpligt i Danmark. Aktion syg i Danmark Aktionsgruppe imod fleksjobreform og førtidspensionsreform! Alle os i Ressourceforløb Bedre vilkår for førtidspensionister En af 800.000 Frontkæmperne Førtidspensionister og kronisk syge i Danmark GENSIDIG FORSØRGELSESPLIGT - NEJ TAK Hjemløsheden i Danmark Ja tak til pension,og en fair behandling af syge JUSTICE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE ER OGSÅ MENNESKER Må vi være her Os i Ressourceforløb. Stop mishandling af syge i Jobcentrene Socialt Trængte Og Retskrænkede Medborgere – STORM Stop fleksjobreformen Syg i Øst og Region midt jylland. Syg I det Danmark du kender Sygdomsramte kræver anstændig sagsbehandling! Systemkæmperne for syge Velfærd Danmark "Vi vælger fællesskabet"  

Mest Læste

Annonce