Det siger børnene selv om daginstitutionerne og deres voksne

Velfærd

22/05/2019 16:56

Nick Allentoft

Børnerådet har interviewet 1278 børn om deres tilværelse i dagsinstitutionen. Det er der kommet sjove og tankevækkende svar ud af. Læs flere her.
Når børn skal vurdere deres dag i børnehaven, svarer 93 pct., at de har haft en god dag den pågældende dag. Det samme billede viser sig i kvalitative interviews, hvor flere af børnene ligefrem siger, at de elsker at gå i børnehave.    Ifølge børnene i Børnerådets undersøgelse i det såkaldte Minibørnepanel er de voksne i børnehaven oftere i nærheden, end de er nærværende. 85 pct. af børnene svarer, at de voksne i deres børnehave mest laver noget, hvor de ikke er direkte sammen med børnene. Det er bekymrende, skriver Børnerådet, fordi det er gennem kropssprog og ord, at de voksne giver udtryk for, at de forstår børnenes følelser, responderer på deres udtryk og imødekommer deres behov (Ringsmose & Svinth, 2019).

Nyhedsbrev 2

100.000 mennesker læser med hver måned. Skal du være den næste? 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

Det er gratis 

Børnene giver i undersøgelsen selv udtryk for, at de sætter pris på voksne, der lytter, og voksne, der leger og laver ting med dem, og de fleste børn vil helst sidde sammen med en voksen, når de spiser. Børnene efterspørger voksennærvær.   5-årige Ida fortæller fx: ”Jeg vil gerne i børnehave. Jeg vil altid gerne i børnehave. Bare fordi jeg elsker min børnehave.”    Syv ud af hundrede børn, siger den dag, de bliver spurgt, at de ikke har haft en god dag i børnehaven. Den enkeltfaktor, der ifølge forskning har størst betydning for høj pædagogisk kvalitet i daginstitutioner og for børnenes trivsel, læring og udvikling, er interaktionen og relationen mellem voksne og børn.   Børnerådet sætter med sin undersøgelse fokus på, hvordan de ældste børnehavebørn oplever deres relation til de voksne. De har spurgt børnene, hvordan de oplever nogle konkrete situationer i løbet af dagen. Børnene er blandt andet spurgt, hvordan de bliver modtaget om morgenen, hvordan de oplever spisesituationen, og hvad der sker, når de bliver hentet om eftermiddagen. Man har også stillet spørgsmål om, hvad de voksne i deres børnehave laver mest, og om børnene nogle gange leger med de voksne.   De voksnes rolle og børnenes egne ord De fleste børn i Børnerådets Minibørnepanel svarer, at de voksne i børnehaven bruger mest tid på at holde øje med børnene og at gå til møder – altså aktiviteter hvor de voksne ikke direkte interagerer med børnene. Børnene oplever dog generelt de voksne som nogle, der hjælper dem gennem deres hverdag.   Børnerådet spurgte også børnene, om de nogle gange leger med de voksne i børnehaven. Det svarer 44 pct. ja til, og 56 pct. svarer nej.   De børn, der har svaret nej, er efterfølgende blevet spurgt, om de gerne vil lege med de voksne. Heraf svarer ca. en femtedel (21 pct.) ja, mens flest (79 pct.) svarer nej. Det vil sige, at det er lidt under halvdelen af alle børn, der ikke leger med de voksne i børnehaven og faktisk heller ikke ønsker det.   Når Børnerådet spørger, hvad de voksne i børnehaven laver mest, svarer lidt over halvdelen (56 pct.), at de voksne går rundt og holder øje med børnene. 29 pct. af børnene oplever, at de voksne mest holder møder og snakker med de andre voksne, mens 15 pct. svarer, at de voksne mest leger eller hygger med børnene.

Hvad er DenOffentlige for et medie?

Læs om, hvad der sker på DenOffentlige, og få ideer til, hvordan du kan være med.

Vi samler artikler om og fra DenOffentlige lige her.

Sammenlagt er det 85 pct. af børnene, der svarer, at de voksne i deres børnehave mest laver noget, hvor de ikke er direkte sammen med børnene. Børnene oplever altså, at de voksne mest agerer parallelt i forhold til børnene i hverdagen i børnehaven.   Alle de interviewede børn fortalte tilsvarende, hvordan børnene først og fremmest leger med hinanden og ikke med de voksne. Derfor spurgte vi i interviewene ind til, hvad de voksne laver, når børnene leger.     Asger på 4 år: ”Går rundt og holder øje med dem [børnene], om de leger ordentligt.”    5-årige Ida er enig: ”De går bare rundt. De skal holde øje med os børn”    Vera på 4 år uddyber: ”Så venter de på, at nogen falder. Og slår sig.”   Ella på 5 år fortæller: ”Hvis man ikke kan finde en voksen, så kan man bare kigge rundt på legepladsen. Hvis man ikke kan se nogen voksne udenfor, så går man bare lige ind og kig’. Der er der også nogen.”    Vera på 4 år ved til gengæld, hvornår de voksne kommer hurtigt: ”Når vi græder højt.”   Oliver på 5 år siger: ”De snakker og holder øje med os, så vi ikke slår.”   Mathias på 5 år supplerer: ”Og holder pause. Og går til møde.”  Intervieweren spørger: ”Hvad går de til møde om? Hvad snakker de om?” Og Oliver fortæller: ”De snakker om noget forskelligt noget, men vi ved det ikke, vi har aldrig været derinde.”  Mathias tilføjer: ”Vi har aldrig prøvet at være til møde med dem. Vi må aldrig være til møde med dem.”   Selma på 4 år svarer meget klart på spørgsmålet om, hvorfor hun kan lide at gå i børnehave: ”Det er, fordi vores venner kommer.”   

Mest Læste

Annonce