Efter flere forsøg: Nyt råd skal fremme OPS

Politik

30/10/18 3:57

Nick Allentoft

Et nyt råd skal komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentlige udbud og fremme konkurrencen om de offentlige opgaver. Derfor nedsætter erhvervsminister Rasmus Jarlov i dag Forum for Udbud. Se medlemmerne og kommissorie her.

Forummet skal især drøfte aktuelle, udbudsfaglige problemstillinger samt skabe dialog og videndeling mellem centrale aktører inden for offentlige udbud. Forummet kan desuden komme med anbefalinger og løsningsforslag, både til erhvervsministeren og til offentlige myndigheder og virksomheder.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:
”Regeringen er tilhænger af konkurrence og udbud af offentlige opgaver. Derfor nedsætter vi nu Forum for Udbud, der skal bidrage til at styrke konkurrencen på det her område. Det skal give mere kvalitet, innovation og effektivitet i opgaveløsningen, og det ser jeg frem til.”

Forum for Udbud er nedsat for foreløbig tre år og erhvervsministeren har udpeget direktør for Engineering i NCC, Marlene Haugaard, som formand.

Formand Marlene Haugaard:
”Det er vigtigt, at der skabes effektiv konkurrence om de offentlige opgaver, så vi kan få endnu bedre løsninger for de 355 milliarder kroner, som det offentlige årligt køber ind for. Jeg tror på, at Forum for Udbud kan blive et stærkt omdrejningspunkt for udviklingen af udbudskulturen i Danmark med det formål, at vi fremmer værdiskabende udbud og indkøb til den offentlige sektor. Et af fokusområderne er, at udgifterne for tilbudsgivning holdes på et fornuftigt lavt niveau.”

Etableringen af rådet er ét af initiativerne i regeringens udspil ”Konkurrenceudsættelse - den bedst mulige service for pengene” fra maj i år.

Forum for Udbud består derudover af 14 medlemmer, der repræsenterer erhvervs- og lønmodtagerorganisationer og offentlige myndigheder:

 • Louise Dahl Krath Jensen, afdelingschef i Dansk Byggeri
 • Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv
 • Jakob Scharff, branchedirektør i Dansk Industri
 • Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark
 • Rikke Margrethe Friis, direktør i Danske Regioner
 • Morten Mandøe, direktør i Kommunernes Landsforening
 • Nanna Højlund, næstformand i LO
 • Jeanet Vandling, formand i Foreningen af offentlige indkøbere (IKA)
 • Signe Lynggard Madsen, adm. direktør i Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI)
 • Andrew Hjuler Crichton, erhvervsjuridisk direktør i Erhvervsmi-nisteriet
 • Anders Peter Tuxen, kontorchef i Moderniseringsstyrelsen
 • Torben Buse, afdelingschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet
 • Anders Mærkedahl Pedersen, vicedirektør i Forsvarsministeriet
 • Mette Rose Skaksen, vicedirektør i Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen for Forum for Udbud.

 

  FAKTA: Kommissorium for Forum for Udbud 1. oktober 2018 Forum for Udbud er et udbudsfagligt råd, der har til opgave at komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentlige udbud, herunder fremme konkurrenceudsættelse af de offentlige opgaver. Forum for Udbud skal være et fast omdrejningspunkt for interessentsamarbejdet om offentlige udbud med det formål at bidrage til mere effektive udbudsprocesser og fremme konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver. Forum for Udbud får til opgave at drøfte aktuelle udbudsfaglige problemstillinger og kan i forlængelse heraf komme med anbefalinger og løsningsforslag på problemstillingerne. Forum for Udbud fungerer – med sine anbefalinger og løsningsforslag - også som rådgivende organ til erhvervsministeren, der har mulighed for at bede om Forum for Udbuds anbefalinger til udbudsfaglige problemstillinger. Forum for Udbuds anbefalinger og løsningsforslag kan også være rettet direkte til ordregivere og tilbudsgivere. Forum for Udbud kan også selv tage aktuelle udbudsfaglige problemstillinger op til drøftelse og udarbejde anbefalinger og løsningsforslag hertil med udgangspunkt i ordre- og tilbudsgiveres erfaringer. I den sammenhæng kan Forum for Udbud opfordre til, at emner belyses nærmere med vurderinger og analyser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. De udbudsfaglige problemstillinger kan fx omhandle transaktionsomkostninger, små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige udbud, styrket kvalitetsfokus i offentlige udbud og barrierer for konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver, herunder for offentlig-private innovationspartnerskaber. Forum for Udbud skal desuden være med til at skabe dialog og sikre videndeling mellem områdets centrale aktører.   Medlemmer af Forum for Udbud Forum for Udbuds medlemmer består af organisationer, aktører, der er direkte involveret i udbudsprocessen, ministerier og en styrelse. Medlemmerne udpeges af erhvervsministeren efter indstilling fra de deltagende parter. Følgende parter er medlem af Forum for Udbud: Formand for Forum for udbud (personligt udpeget af erhvervsministeren) Dansk Byggeri indstiller et medlem Dansk Erhverv indstiller et medlem Dansk Industri indstiller et medlem SMVdanmark indstiller et medlem LO indstiller et medlem Danske Regioner indstiller et medlem Kommunernes Landsforening indstiller et medlem Foreningen af offentlige indkøbere, IKA, indstiller et medlem Statens og Kommunernes Indkøbs Service, SKI, indstiller et medlem Erhvervsministeren indstiller et medlem Ministeren for offentlig innovation indstiller et medlem Økonomi- og Indenrigsministeren indstiller et medlem Forsvarsministeren indstiller et medlem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indstiller et medlem   Forum for Udbud kan også involvere eksperter, forskere og praktikere fra tilbudsgiver- og ordregiversiden m.fl. i arbejdet med at belyse konkrete problemstillinger.   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Forum for Udbud. Udgifterne til sekretariatsbetjening afholdes inden for onkurrence- og Forbrugerstyrelsens egen ramme. Styrelsen kan indhente input fra Forum for Udbud til sine analyser og forelægge analyser til drøftelse mv. Mødekadencen vil som udgangspunkt være 3-4 møder årligt. Forum for Udbud er nedsat i en 3-årig periode. Der vil i slutningen af perioden blive foretaget en evaluering af Forum for Udbud med henblik på en eventuel forlængelse.