"Det er meget positivt, at samtlige partiledere vil arbejde for at sikre de basale rammevilkår for landdistrikterne. Det er at vise respekt overfor de cirka 2 millioner danskere der bor, arbejder og betaler skat herude", siger Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Efter opråb fra 40 kommuner: Folketinget vil hjælpe Landdistriktsdanmark!

Politik

24/06/2015 17:20

Mikkel Sarka

Der er for alvor kommet fokus på udfordringerne i landdistrikter og yderområder, efter at 40 danske kommuner, igennem deres medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd, råbte om hjælp fra politikerne til at skabe bedre rammevilkår for vækst og udvikling i Danmarks landdistrikter. De politiske partier har efterfølgende alle lovet at arbejde for ET DANMARK I BEDRE BALANCE.

Landdistrikternes Fællesråd ser, som den overordnede landdistriktsorganisation i Danmark, frem til at det kommende regeringsgrundlag bliver fremlagt, og forventer med baggrund i partiernes udtalelser, at landdistrikter og regional udvikling kommer til at spille en central rolle.

Der er behov for flere ting i forhold til at styrke landdistrikterne, men et udgangspunkt kunne være, udflytte en række af de statslige styrelser og direktorater og dermed nogle tusinde arbejdspladser fra København til andre dele af landet. Landdistrikternes Fællesråd, hvor blandt andet Dansk ErhvervLandbrug og FødevarerCoopog Håndværksrådet er medlemmer, er klar til at bidrage positivt til det forventede hurtigarbejdende ministerudvalg som vil beskæftige sig med mulighederne for udflytning af statslige arbejdspladser.

Foruden statslige arbejdspladser, så kunne man med ligeledes decentralisere visse mellemlange uddannelser, professionsbachelor-uddannelser og universitetsuddannelser. Uddannelserne skal ligge der hvor det giver mening i forhold til deres hovedområde og i forhold til erhvervslivet – og ikke konsekvent i de to, tre største byer. Det vil være med til at skabe et Danmark i balance.

Derudover vil en samlet strategi eller kommission for udviklingen af landdistrikter og yderområder være ønskelig. En strategi, som går på tværs af stat, region og kommune, vil nemlig være med til at styrke sammenhængskraften i Danmark. Og samtidigt sende et tydeligt signal om, at vi arbejder for udvikling i alle dele af landet.

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er positiv over at landdistrikter og yderområder er kommet på dagsordnen, og er glad for at politikerne vil forbedre forholdene i landdistrikterne: ”Det er meget positivt, at samtlige partiledere vil arbejde for at sikre de basale rammevilkår for landdistrikterne. Det er at vise respekt overfor de cirka 2 millioner danskere der bor, arbejder og betaler skat herude. Samtidigt er det vigtigt, at dette ikke bare bliver et valgløfte, men at der kommer konkret handling fra Christiansborg – også når det bliver hverdag igen

Landdistrikter og yderområder har et stort uudnyttet potentiale for at skabe vækst og udvikling og dermed bidrage til at sikre vores velfærdssamfund. Faktisk er hovedparten af de danske produktionsvirksomheder og fødevareklyngen placeret i Landdistritksdanmark, men potentialet er endnu større.

Den afgørende forudsætning for udvikling i landdistrikterne er at der er gode rammevilkår, både når det handler om jobskabelse, bosætning, infrastruktur, uddannelse og sundhed. Uden de nødvendige rammer for vækst, så kommer der heller ingen vækst!

Mest Læste

Annonce