Eva Kjer efter BT afsløring: Det kaldes at lytte til borgerne

Politik

08/02/2016 10:44

Nick Allentoft

Hvis nogen styrer nogen i denne sag, er det de mennesker, der har fået BT overbevist om, at det her er sensationelt, skriver Eva Kjer Hansen på Facebook i modsvar til BT afsløring.

Sådan skriver Eva Kjer Hansen på Facebook efter BT "afsløring" af at organisationen Bæredygtigt Landbrug er blevet hørt i forbindelse med revision af gældende lovgivning.

 

"Det her kaldes at lytte til borgerne. Det vil jeg gerne ”afsløres” i noget oftere. smile emoticon

Den konkrete historie:

Vandløbsloven siger, at vandløb skal kunne bruges til afvanding. Det er kommunernes opgave at sikre, at de kan det. Rundt omkring i landet har husejere og landmænd oplevet, at deres hjem eller marker blev oversvømmet, og manglende grødeskæring (altså vedligehold af plantevæksten i vandet) har fået en del af skylden.

Er borgerinddragelse blevet et modeord?

Den unge studerende Marc Lykke skriver om sin praktik i en god dansk kommune. Det blev en rejse i kommunale begreber og buzzwords, som kan tegne billedet af en enorm afstand mellem fine ord og praktisk virkelighed. Find hans beretninger her.

Derfor har især landbrugsorganisationerne Bæredygtigt Landbrug og Landbrug & Fødevarer opfordret til, at jeg mindede kommunerne om deres pligter og udarbejdede en opdateret vejledning for grødeskæring. Det synes jeg er en god idé, og det arbejde har jeg sat i gang for længst.

Det er langt fra første gang, jeg lytter til de problemer, som personer eller organisationer kommer med. Det er fast praksis i mit arbejde, og det vil jeg blive ved med.

Fakta:

BT’s journalister ved også godt, at det her er helt normalt. Så for at peppe artiklen op og kunne smække den på forsiden, skriver de dramatisk, at jeg ”bag kulissen er styret af magtfulde landmænd” og at jeg har skrevet af fra Bæredygtigt Landbrugs ønsker.

Det er disse sætninger, BT bruger som dokumentation for, at jeg har skrevet af:

- ”Derfor foreslog organisationen til ministeren, at kommissoriet skulle indeholde denne afgørende sætning:

»Miljø- og Fødevareministeriet har på den baggrund besluttet, at rapporten skal revideres. Der skal udarbejdes en egentlig vejledning om grødeskæring og vandløbsforvaltning, der sikrer effektiv og velfungerende afvanding. Herudover skal den i videst muligt omfang tage hensyn til vandløbenes miljøtilstand.«

Det er i ministerens kommissorium blevet til:

»Miljø- og Fødevareministeriet har på den baggrund besluttet, at der på baggrund af gældende lovgivning udarbejdes en vejledning om grødeskæring, hvor formålet er at sikre en effektiv og velfungerende afvanding - dog under hensyntagen til vandløbenes miljøtilstand.« -

Der er tre vigtige forskelle. Bæredygtigt Landbrug beder om, at en rapport revideres. Det bliver den ikke. Bæredygtigt Landbrug beder om, at vejledningen også handler om vandløbsforvaltning generelt. Det kommer den, jf. ”afskriften”, ikke til. Bæredygtigt Landbrug beder om, at vi først og fremmest sikrer afvanding, og dernæst tager hensyn til vandløbenes miljøtilstand. Her har jeg fastholdt, at der skal tages hensyn til afvanding og miljøtilstand samtidig.

I det konkrete tilfælde kommer Bæredygtigt Landbrug altså igennem med et ud af tre ønsker.

Det principielle:

Det er sådan, det politiske arbejde foregår, uanset om det handler om en vejledning om grødeskæring – eller eksempelvis udlægning af mere urørt skov til fremme af biodiversiteten. Her vil man senere på året kunne ”afsløre” mig i at skrive af igen. Denne gang fra andre organisationer.

Alternativet til denne fremgangsmåde er enten at lade være med at lytte til de problemstillinger, folk fremfører – eller at omformulere ønskerne, så man ikke kan blive ”afsløret” i at lytte. Vi er ikke tjent med noget af det.

Jeg kan ikke se nogen pointe i at omformulere gode idéer af frygt for at blive ”afsløret” af BT. Og jeg kan slet ikke se nogen pointe i at lade være med at lytte.

BT’s historie er faktisk ret fin, men på en anden måde, end BT måske tror. Den giver et udmærket indblik i, hvordan politik fungerer i praksis.

Fra BT’s side er der tale om rendyrket sensationsjournalistik, men nogen sensation er det ikke - dels fordi det er hverdag, dels fordi andre medier har ”afsløret” det samme for flere måneder siden. smile emoticon

Hvis nogen styrer nogen i denne sag, er det de mennesker, der har fået BT overbevist om, at det her er sensationelt."

 

 

Læs reaktionerne på ministerens opslag på hendes Facebook-opslag her.

Mest Læste

Annonce