Færre dræbte i trafikken på landsplan men tre områder koster flere liv

Infrastruktur

08/11/18 6:41

Nick Allentoft

Færre kommer til skade eller mister livet på de danske veje, men i tre politikredse er udviklingen en anden. Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet om trafikulykker i landets 12 politikredse.
På landsplan har der fra 2013 til 2017 været et fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken på 7 %. De fleste politikredse følger denne udvikling, men i Østjylland, på Københavns Vestegn og på Sydsjælland og Lolland Falster er det gået den anden vej. Her har der været stigninger i antallet af dræbte og tilskadekomne. 

Nyhedsbrev 2

100.000 mennesker læser med hver måned. Skal du være den næste? 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

Det er gratis 

I Østjylland er antallet af tilskadekomne steget med 24 % på fem år, så der i 2017 var 393 tilskadekomne i trafikken på de østjyske veje. På Københavns Vestegn er antallet af dræbte steget fra 4 dræbte i trafikken i 2013 til 12 dræbte i 2017. Og på Sydsjælland og Lolland Falster er antallet af tilskadekomne i trafikken steget med 24 %, mens antallet af dræbte er steget fra 9 dræbte i 2013 til 17 dræbte i 2017.   Nordsjælland havde færrest dræbte og tilskadekomne i trafikken pr. indbygger I forhold til indbyggertallet er Nordsjælland den politikreds, hvor færrest personer mistede livet eller kom til skade i en trafikulykke i 2017, mens antallet er størst i Nordjylland.    Til trods for at Nordjyllands politikreds har flest dræbte og tilskadekomne i trafikken pr. indbyggere i 2017, er antallet faktisk faldet en del siden sidste år. Især antallet af dræbte er faldet markant fra 28 dræbte i 2016 til 11 dræbte i 2017.     FAKTA fra rapporten (som du kan hente her)   Udviklingen i 2013-2017  Med 175 dræbte i 2017 er der sket et fald fra 2016, og antallet ligger på det laveste niveau i perioden 2013- 2017. Siden 2013 er antallet af dræbte faldet med 8 pct. Antallet af alvorligt tilskadekomne i 2017 er med 1.756 det laveste i perioden 2013-2017. Det svarer til et samlet fald på 7 pct. fra 2013 til 2017. Antallet af lettere tilskadekomne er med 1.387 i 2017 lavere end i 2016, men højere end i 2015. Der er siden 2013 sket et samlet fald af lettere tilskadekomne på 8 pct. og et fald siden 2016 på 3 pct.   Transportmidler Størstedelen af de dræbte og tilskadekomne var enten førere eller passagerer i personbiler. Med 1.460 dræbte og tilskadekomne i personbil udgjorde de 44 pct. af det samlede antal dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2017. Cyklen var det transportmiddel, der tegnede sig for den næststørste andel af dræbte og tilskadekomne i 2017. Med 793 dræbte og tilskadekomne udgjorde cyklister 24 pct. af det samlede antal dræbte og tilskadekomne. Dette var et lille fald i forhold til 2016, hvor der var 806 dræbte og tilskadekomne på cykel.   Hovedsituationer Med 832 krydsulykker på landsplan, svarende til 30 pct. af det samlede antal, var det den hyppigste ulykkestype for personskadeulykkerne i 2017. 548 af ulykkerne var eneulykker, svarende til 20 pct. af det samlede antal personskadeulykker i 2017. Det gør eneulykkerne til den næst hyppigste ulykkestype efterfulgt af fodgængerulykker med en andel svarende til 14 pct. af det samlede antal personskadeulykker på landsplan.   Flere mænd end kvinder Flere mænd end kvinder bliver dræbt eller kommer tilskade i trafikken hvert år. En del af forklaringen på dette kan være, at mænd kører flere kilometer end kvinder.    

Annonce