Falck klager over ambulanceudbud i Region Syddanmark

Infrastruktur

05/09/2014 11:13

Nick Allentoft

Falck ønsker at få en vurdering fra Klagenævnet for Udbud af udbudsresultatet i Region Syddanmark og har derfor indleveret en klage til nævnet

Falck er uforstående over for, at selskabet og dets medarbejdere ikke får højere karakterer for leveringssikkerhed og kvalitet i det resultat af ambulanceudbuddet i Region Syddanmark, som blev offentliggjort i sidste uge - ikke mindst i lyset af vurderingen fra udbud i andre regioner. Derfor har Falck valgt at indgive en klage og lade Klagenævnet for Udbud vurdere afgørelsen.

"Vi kan ikke være andet bekendt over for vores medarbejdere end at forsvare deres indsats og kompetencer samt kæmpe for deres arbejdspladser", siger Falcks redningsdirektør Lars Vester.

På trods af de åbenlyse soliditetsmæssige og operationelle forskelle blev Falck kun vurderet cirka 2,5% højere på kriteriet "Leveringssikkerhed" end det hollandske selskab BIOS, der vandt tre af de fire geografiske ambulanceområder i udbuddet. Samtidig blev Falcks leveringssikkerhed vurderet lavere end Responce, der vandt det fjerde område.

Disse vurderinger undrer Falck, som er verdens største internationale ambulanceleverandør med hundredevis af ambulancekontrakter verden over og en egenkapital på over 2,5 mia. kr i det bydende selskab.

Til sammenligning har BIOS og Responce hver kun én ambulancekontrakt og ret spinkle egenkapitaler.

I Region Syddanmark råder Falck over mere end 700 ambulancereddere, et fuldt udbygget stationsnetværk, velafprøvede IT-systemer med mere. Hverken BIOS, der fortrinsvis driver taxakørsel i Holland, eller det lille danske ambulanceselskab Responce har i sagens natur nogen form for organisation i regionen.

"På den baggrund har vi vanskeligt ved at forstå, at Falck ikke vurderes markant højere end de øvrige bydere", siger redningsdirektør Lars Vester.

Hvis Falck havde fået samme vurdering på "Leveringssikkerhed", som ved Region Midtjyllands lignende udbud for godt et halvt år siden, ville Falck alene på det grundlag have vundet samtlige fire områder i Region Syddanmark.

Også hvad angår kriteriet "Kvalitet" vækker karaktergivningen undren hos Falck. På en skala fra 0 til 5 har Falck fået karakteren 3,54, hvilket er cirka et halvt point højere end BIOS og cirka et halvt point lavere end Responce.

Eksempelvis hæfter Falck sig ved, at Responce har fået en højere karakter end Falck for kvaliteten af sit mandskab på trods af, at Responce naturligvis kun kan etablere en ambulancetjeneste i Region Syddanmark ved at forsøge at ansætte Falcks ambulancereddere.

"Samtlige vores reddere har de seneste fem år knoklet for at levere korte responstider i Region Syddanmark, og hvert år er det lykkedes at levere bedre responstider end krævet i den nuværende kontrakt med regionen. Dette bevis på høj kvalitet er slet ikke kommet til udtryk i karaktergivningen", siger Falcks regionsdirektør i Syddanmark, Niels Thorup.

Til sammenligning modtog Falcks eksisterende ambulancetjeneste på kriteriet kvalitet en karakter på 9,2 på en skala fra 0 til 10 ved Region Midtjyllands ambulanceudbud i december 2013.

Falck er bekendt med, at Klagenævnet for Udbud kun sjældent direkte tilsidesætter udbyderes subjektive skøn og vurderinger, men finder, at de foretagne vurderinger af kvalitet og leveringssikkerhed samlet står i så stor kontrast til de faktiske forhold på ambulanceområdet, at der ikke er anden udvej end at indgive en formel klage.

Falck overlader nu sagen til nævnet og har ikke yderligere kommentarer.

Mest Læste

Annonce