Lejen for hotel- og konferencecentret i Farum Park lå væsentligt lavere end det generelle lejeniveau for konferencecentre, da lejeaftalen blev indgået i 2000. Det har givet FC Nordsjælland en økonomisk fordel i forhold til andre konferencecentre.

FC Nordsjælland har modtaget støtte gennem attraktiv lejeaftale

Politik

22/06/2011 14:36

Nick Allentoft

KONKURRENCERÅDET: Fodboldklubben FC Nordsjællands aftale med Furesø Kommune om fremleje af hotel- og konferencecentret i Farum Park har været så fordelagtig, at der er tale om konkurrenceforvridende støtte. Det har Konkurrencerådet afgjort på sit møde i dag.

Lejen for hotel- og konferencecentret i Farum Park lå væsentligt lavere end det generelle lejeniveau for konferencecentre, da lejeaftalen blev indgået i 2000. Det har givet FC Nordsjælland en økonomisk fordel i forhold til andre konferencecentre.

Konkurrenceforvridende offentlig støtte skal som udgangspunkt tilbagebetales. Da lejeaftalen er indgået før forbuddet mod konkurrenceforvridende offentlig støtte, blev indført i konkurrenceloven, har Konkurrencerådet ikke mulighed for at påbyde støtten tilbagebetalt. Konkurrencerådet har derfor heller ikke opgjort præcist, hvor stor støtten til FC Nordsjælland har været. Furesø Kommune har mulighed for at genforhandle lejebetingelserne fra d. 1. oktober 2011. Derfor har det været relevant at undersøge, om lejeaftalen har været konkurrenceforvridende.

Sagen blev bragt for Konkurrencestyrelsen i foråret 2006 af Statsforvaltningen Hovedstaden, der havde afgjort, at der var tale om ulovlig kommunalstøtte til FC Nordsjælland. Statsforvaltningen bad Konkurrencestyrelsen om at tage stilling til, om der var tale om en overtrædelse af konkurrenceloven.

Konkurrencerådets afgørelse har afventet en afgørelse fra Højesteret om rækkevidden af partsaktindsigt.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

”Kommunerne skal være meget opmærksomme på lejen, når de udlejer lokaler eller anlæg. Hvis lejen ligger under markedsniveau, er det ulovlig støtte. Dermed udsætter de deres lejere for en stor økonomisk risiko, fordi ulovlig støtte skal betales tilbage.

Kommunerne kan sikre sig, at de udlejer på markedsvilkår ved at foretage et udbud eller ved at indhente en uafhængig vurdering af lejeværdien. Det skal ske inden aftalen indgås. Når lejen er for lav forvrider det konkurrencen. Det skader de virksomheder, som ikke får gavn af den lave leje.

Da aftalen er indgået før bestemmelsen om konkurrenceforvridende støtte kom ind i konkurrenceloven, kan Konkurrencerådet ikke påbyde FC Nordsjælland at betale støtten tilbage. Men jeg håber, at Furesø Kommune vil bringe lejeaftalen i overensstemmelse med loven, når de har muligheden.”

Find hele afgørelsen fra Konkurrencerådet her

Fakta om Furesø Kommunes konkurrenceforvridende støtte til FC Nordsjælland A/S

Sagsforløbet:
Farum Kommune (nu Furesø Kommune) indgik i sommeren 2000 en lejeaftale om Farum Park Idræts- og Kulturcenter med Farum Boldklub (nu FC Nordsjælland), der dengang var ejet af række mindre investorer.

På baggrund af en klage fra en af kommunens borgere afgjorde Statsamtet København (nu Statsforvaltningen Hovedstaden) i 2006, at der var tale om ulovlig offentlig støtte til FC Nordsjælland. Statsamtet valgte samtidig at kontakte Konkurrencestyrelsen for at få afklaret, om støtten var en overtrædelse af konkurrenceloven. Konkurrenceloven forbyder konkurrenceforvridende offentlig støtte.

Konkurrencestyrelsen valgte at starte en undersøgelse.

Konkurrencerådets afgørelse har afventet en afgørelse fra Højesteret om rækkevidden af partsaktindsigt. Højesteret traf afgørelse i november 2010.

22. juni 2011 afgør Konkurrencerådet, at Furesø Kommune har tildelt FC Nordsjælland A/S konkurrenceforvridende støtte.

Hvorfor ikke påbud om tilbagebetaling?
Furesø Kommunes aftale med FC Nordsjælland om leje af Farum Park Idræts- og Kulturcenter er indgået den 31. juli 2000. Konkurrencelovens § 11a, der omhandler konkurrenceforvridende offentlig støtte, er først trådt i kraft 1. oktober 2000. Dermed er aftalen indgået før lovens ikrafttræden.

Ifølge lovbemærkningerne vil ”En beslutning truffet før lovens ikrafttræden om at yde konkurrenceforvridende støtte […] ikke kunne være genstand for et påbud om ophør eller tilbagebetaling.”

Konkurrencerådet har derfor alene taget stilling til, hvorvidt lejeaftalen er konkurrenceforvridende. Det har været relevant at foretage en vurdering, da Furesø Kommune kan genforhandle lejevilkårene fra d. 1. oktober 2011.
 

Mest Læste

Annonce